Virtuali ekslibrisų paroda „Mūzų įkvėpti“

Siekdama įprasminti lietuvių kalbos puoselėtojų atminimą, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka iš Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo atrinko daugiau nei 300 ekslibrisų, skirtų rašytojams, poetams, žurnalistams, vertėjams ir kalbininkams. Šie ekslibrisai į fondą ir į parodą pateko dovanoti kūrėjų, jų artimųjų, kolekcininkų.

Sklaidant lietuvių dailininkų sukurtus ekslibrisus, akys raibsta nuo stiliaus, spalvų, temų ir simbolių įvairovės. Ypač dailininkų mėgstami knygos, plunksnos, mėnulio ir saulės, gėlių, medžių, kryžiaus, muzikos instrumentų simboliai. Ekslibrisuose randame paukščių, gyvūnų, moters, šventųjų ir nukryžiuotojo siluetų, peizažų, rašytojų, poetų, vertėjų, literatūros kritikų, redaktorių portretų. Šiandien ekslibriso meistrai mums primena, kaip atrodė Vytautas Mačernis (dail. A. Jankauskas), Laimonas Inis, Antanas Žekas, Jurgis Gimberis (V. Beresniovas), Alfonsas Andriuškevičius (V. Daniliauskaitė), Antanas Miškinis (L. Šmergelis, K. Kupriūnas), Mykolas Karčiauskas (N. Šaltenytė), Kornelijus Platelis (A. Vaitkus), Simonas Daukantas (V. Janulis), Kristijonas Donelaitis (V. Janulis, V. Beresniovas), Jurgis Kunčinas (S. Bronickienė) ir kt. Parodoje esama ekslibrisų, kuriuose žmogus vaizduojamas kaip stilizuota figūra. Šalia tokių figūrų iškalbingesnės tampa kitos detalės, atspindinčios gyvenimo kelią, sąsajas su literatūra, su tiesioginiu žmogaus darbu ir pan. Aptinkame keletą šriftinį meną įvaldžiusių dailininkų – M. Petrulio, D. Grybauskaitės, J. Stauskaitės, S. D. Maleckienės, A. Matuliausko, Ž. Mikšio, B. Pranckevičiūtės, G. Didelytės – ekslibrisų.  

Ekslibrisas – tai mažytis pasakojimas apie knygos savininko pasaulį. Plati Lietuvos geografinė aprėptis, rodanti kur gimė, kūrė ir suspindo viena ar kita asmenybė, todėl ir meniniai simboliai bei grafinė raiška yra labai skirtingi. Vieni ekslibrisai (A. Indrašiaus, B. Matijošaitytės, P. Rauduvės) turi aiškią kompozicinę sandarą ir sukurti labai monumentaliai. Kituose (A. Čapskytės, V. Ajausko, P. Repšio, K. Kupriūno, A. V. Burbos, D. Mažeikytės, A. Čepausko) – pilna ekspresijos ir veiksmo, gausu detalių ir netikėtumų tarsi galvosūkiuose. Trečiuose – tvyranti ramybė ir daug pasakantis minimalizmas. Tai atsispindi N. Šaltenytės, A. Olbuto, M. Marcelionytės-Paliukės, H. Mazūro, R. Dubonio darbuose. Randame ir tokių darbų, kai ekslibriso kūrėjas ir knygos ženklo savininkas yra kraštiečiai. Taip iš draugystės ir pagarbos bičiuliui gimę P. Rauduvės ekslibrisai Eugenijui Matuzevičiui ir Kostui Snarskiui. Dailininko P. Šiaučiūno – Broniui Ribokui. B. Matijošaitytės – Saliamonui Banaičiui. Unikalus reiškinys, kai poetas Henrikas Čigriejus buvo ir dailininkas ekslibrisų kūrėjas. Parodoje matome jo sukurtą autoekslibrisą.

Prasiveria knygos, iš jų „pabyra“ žmonės, bažnyčios, kiemai, arkos, raktai, plunksnos, raidės ir tekstinės dedikacijos. Kitur sklendžia žmonės, įgavę mistiškų galių, dar kitur – viskas taip painiai maišosi kaip tikrame gyvenime – realybė susipina su sapnais, fantazijomis ir žiūrovas yra bejėgis atskirti, kur tikra, o kur ne. Visa tai telpa mažuose knygos ženkluose, kurie dedikuoti žymioms literatūros pasaulio asmenybėms, tokioms kaip Kristijonas Donelaitis, Maironis, Bernardas Brazdžionis, Vydūnas, Simonas Daukantas, Vincas Kudirka, Vytautas Mačernis, Alfonsas Andriuškevičius. Kita dalis – mažiau žinomiems žmonėms, tokiems kaip vertėjai, išeivijoje kuriantys rašytojai ir poetai, kritikai, redaktoriai ir pan. Taigi žiūrovas priverstas žvelgti kūrybiškiau ir plačiau, lavinti žiūrėjimo ir suvokimo skonį.

Eksponuojami knygos ženklai dar kartą primena šviesiausius Lietuvos žmones, kurių pastangomis net ir tamsiausiais laikais lietuviškas žodis buvo saugomas, gerbiamas ir skleidžiamas. Tikimės, kad paroda paskatins džiaugtis kalbėjimo laisve, žiniasklaidos įvairove, knygų leidybos gausa.

Lolitos Putramentienės, Dianos Janušaitės inf.

Kūrinius skaitmenino Renata Murauskaitė

Valentinas Ajauskas

Valentinas Antanavičius

 

Taida Balčiūnaitė

Gedeminas Barčiauskas

Vladimiras Beresniovas

Nerijus Biezumas

Danas Binkis

Tomas Rimantas Buivydas

Lolita Braza

Sigutė Bronickienė

 

 

Augustinas Virgilijus Burba

Bernardas Burba

Sigitas Burneckis

Aušra Čapskytė-Šarauskienė

Alfonsas Čepauskas

Eugenijus Čibinskas

Henrikas Algis Čigriejus

 

Kristina Daniūnaitė

Viktorija Daniliauskaitė

Gražina Didelytė

Tatjana Diščenko

Romas Dubonis

Dalia Grybauskaitė

Juozas Gecevičius

Daiva Gudelytė

Algirdas Indrašius

Daliutė Ivanauskaitė

Antanas Jankauskas

Juozas Jankauskas

Vaidotas Janulis

Vytautas Jakštas

Valerijonas Vytautas Jucys

Bronė Kanoverskytė

Dalia Kasčiūnaitė

Jonas Klimanskas

Česlovas Kontrimas

Eglė Kuckaitė

Vladas Kudaba

Klemensas Kupriūnas

Tatjana Mackevič

Stanislava Darija Maleckienė

Marija Marcelionytė Paliukė

Birutė Matijošaitytė

Adomas Matuliauskas (vyresnysis)

Adomas Matuliauskas (jaunesnysis)

Henrikas Mazūras

Dalia Genovaitė Mažeikytė

Stasė Medytė

Žibuntas Mikšys

Adelbertas Nedzelskis

Daiva Nurdinova

Antanas Olbutas

Dovilė Oškinytė

Juozas Petrauskas

Gediminas Petras Pempė

Mindaugas Petrulis

Klaudijus Petrulis

Bronislava Pranckevičiūtė

Rasa Prišmontienė

Petras Rauduvė

Ugnė Rudinskaitė

Petras Repšys

Aldona Ruibienė

Sigita Saulėnienė

Lemturis Simanaitis

Darius Simanavičius

Tatjana Simanaitienė

Jūratė Stauskaitė

Nijolė Šaltenytė

Povilas Šiaučiūnas

Algimantas Šlapikas

Laimonas Šmergelis

Valerija Vija Tarabildienė

Laima Tubelytė-Kriukelienė

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė

Danutė Vaskelaitė

Arūnas Vaitkus

Vytautas Osvaldas Virkau

Elžbieta Zalogaitė

 
Skip to content