Veikla

Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyrius

Tel. (8 41) 37 17 37

1981–2008 m. veikė savarankiškas Kraštotyros skyrius, 2009–2017 m. buvo Informacijos skyriaus padalinys. 2018–2021 m. veikė Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyrius. Nuo 2022 m. reorganizuotas į Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyrių.

Renka ir saugo spaudinius bei kitus dokumentus apie Šiaulių miestą ir regioną. Kaupia senųjų spaudinių ir rankraščių fondą, Bibliotekos skaitmeninę kolekciją. Tenkina vartotojų informacinius ir skaitymo poreikius, susijusius su Šiaulių miesto bei regiono istorine raida ir dabartimi. Rengia bibliografines rodykles, kraštotyros darbus, pildo virtualų „Šiaulių atmintinų datų kalendorių“ ir biografinį žinyną „Šiaulių šviesuomenė: nuo 1791 m. iki šių dienų“.

Fonde yra daugiau kaip 15 tūkst. fiz. vnt. dokumentų, iš jų: beveik 9 tūkst. senųjų spaudinių, apie 800 rankraščių, beveik 200 garsinių regimųjų dokumentų.

Nuo 2003 m. prisideda prie Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrimo. Nuo 2010 metų dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“. Didžiausia Lietuvos skaitmeninimo biblioteka epaveldas papildyta Šiaulių krašto skaitmeniniais kultūros paveldo objektais – kraštotyros darbais, tarpukario Šiauliuose leistomis knygomis, rankraščiais, Šiaulių dramos teatro istorija ir kt. dokumentais.

Skaitmeninimas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje

 
Skip to content