Kartoteka „Šiaulių kronika“

Kartoteka „Šiaulių kronika“

Moksliniam darbui, mokymuisi ir kitiems tikslams skaitytojui dažnai nepakanka vien knygų. Straipsniai aktualiais miesto istorijos, politikos, kultūros, literatūros mokslo ir kitais klausimais pirmiausia pasirodo periodikoje. Skaitytojams juos atskleidžia kartotekos.

„Šiaulių kronika“ – kartoteka, atspindinti visas Šiaulių gyvenimo sritis nuo seniausių laikų iki 2003 metų. Aprašytos išliekamąją vertę turinčios publikacijos, skelbtos regioninėje spaudoje apie Šiaulių istoriją, švietimą, kultūrą, politiką, geografiją, kraštotyrą, ekologiją, ekonomiką. Rasime straipsnių aprašų apie istorijos ir kultūros paminklus (pastatus, atminimo vietas, skulptūras ir kt.), architektūros, archeologijos paminklus, piliakalnius, laidojimo vietas ir kt. Taip pat – informacijos apie vietovardžius, gyvenamosios vietos dirvožemį, naudingąsias iškasenas, augaliją, gyvūniją, klimatą, reljefą, vandenis. Šiaulių rajono ir apskrities lankytinas vietas (dvarus, pilis, miestelius, parkus ir kitus kultūros bei gamtos paminklus). Apie Šiaulių miesto pedagogus, rašytojus, literatus, menininkus bei jų kūrybą. Svarbi informacija pateikta „Personalijų kartotekoje“. Tai straipsnių aprašai apie mūsų kraštui nusipelniusias asmenybes, mūsų mieste gimusius, savo veikla palikusius pėdsakus miesto istorijoje žmones.

Nuo 2003 metų kartoteka nebepildoma. Įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje. Nuo 2014 metų kartotekos „Šiaulių kronika“ analiziniai įrašai perkeliami į bibliotekos el. katalogą.

 
Skip to content