Bibliografinės rodyklės / leidiniai

Pirmieji bibliotekos leidiniai pasirodė XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Tai buvo Jovaras: rekomenduojamos literatūros rodyklė (1964). Simboliška, kad seniausią Šiauliuose leistą bibliotekoje saugomą knygą Jovaras. Poėzija (1908) ir pirmąjį bibliotekos leidinį sieja Šiaulių krašto poetas, knygnešys Jonas Krikščiūnas-Jovaras. Vėliau išleista Šiauliai: bibliografinė rodyklė (1970), Šiaulių viešoji biblioteka: atmena skaitytojui (1978) ir kt.

Bibliotekos leidinių fondą labai praturtino konferencijos Povilo Višinskio skaitymai. Įvyko 10 konferencijų, išleista 10 pranešimų medžiagos knygelių.

Pastaraisiais metais leidybinė veikla aktyvėja: išleisti straipsnių rinkiniai, parodų katalogai. Populiarėja elektroniniai leidiniai.

Nuo 2016 m. Biblioteka leidžia žurnalą Aušros alėja. Jis pasirodo pavasarį ir rudenį, pranešdamas ne tik mūsų, bet ir regiono bibliotekų svarbiausias naujienas.

 
Skip to content