Leidiniai

Michalinos Adomavičienės kūryba = Art of Michalina Adomavičienė: retrospektyvinė 80 metų jubiliejaus paroda 2018 m. sausio 8-31 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje / [sudarytoja Asta Kaktytė]. – [Šiauliai]: [Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka], [2018]. – [24] p.: iliustr.

Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos ženklai = Gerardas Bagdonavičius and Šiauliai region bookplates / [sudarytojai Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius]; [redakcinė kolegija: Bronius Maskuliūnas (pirmininkas)… [et al.]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2017 (Vilnius: BALTO print). – 113, [2] p.: iliustr.

Lolitos Brazos knygos ženklai

V. D. Brennerio plakečių, medalių ir monetų parodos katalogas = The exhibition catalogue of V.D. Brenner’s plaques, medals and coins: iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio: [2016 m. birželio 8 – rugsėjo 22 d., Šiauliai] / [sudarytojas Jonas Nekrašius]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2017 (Vilnius: BALTO print). – 47, [1] p.: iliustr.

Alfonso Čepausko mažoji grafika

Irena Aušrelė Čepienė (Višinskaitė): bibliografijos rodyklė / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; sudarytoja Domiceta Kazlauskienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2015. – 56 p., [1] lap.: portr.

Irena Aušrelė Čepienė (Višinskaitė) [Elektroninis išteklius]: bibliografijos rodyklė / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; sudarytoja Domiceta Kazlauskienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2015. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100: tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas [2018, Šiauliai] / [sudarė Bronius Maskuliūnas, Jonas Nekrašius, Asta Kaktytė]. – [2018]. – 219, [1] p.

Ex Libris. Atkurtai Lietuvai – 100 [Grafika] : [meniškai įrišta knyga]: [tarptautinio ekslibrisų konkurso originalūs darbai] / [sudarė Asta Kaktytė]. – 2018. – 100 iliustr. lap. (376 ekslibrisai)

Gabūs ne tik krepšiniui: krepšinio klubo „Šiauliai“ narių ekslibrisų rinkinys, skirtas klubo 25-mečiui 1994-2019 / sudarė Sigita Vaitkaitytė, Arūnas Petraitis. – 2019. – 39, [1] p.

Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; sudarytojas Bronius Maskuliūnas. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2020. – 64, [1] p.: iliustr.

Vaidoto Janulio grafika

Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos: tarptautinio forumo medžiaga / sudarytojai Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė. – 2018. – 128 p.

Miesto kodas. Fotografijos „Miesto kodas“; Asmeniniai knygos ženklai: Jono Nekrašiaus kūrybos ir kolekcijos parodos [2019, Šiauliai] / [sudarytojas ir tekstų autorius Jonas Nekrašius]. – 2019. – [16] p.

NATO oro policijos misijos dešimtmetis: įvykiai, faktai, asmenybės, 2004–2014 / [Živilė Kavaliauskaitė, sudarytoja-redaktorė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2014 (Vilnius : BALTO print). – 303, [1] p.: iliustr., portr.

Neapčiuopiamos ekslibrisų reikšmės = The limitless meanings of ex libris: parodų katalogas / [sudarytoja Asta Kaktytė]; [vertėja į anglų kalbą Gabrielė Tarutytė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2020 ([Šiauliai]: Ultraforma). – 46, [2] p.: iliustr.

Senieji spaudiniai Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose: katalogas / sudarytojos Nijolė Kasparavičienė, Audronė Kiršinaitė. – Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2003. – 23, [1] p.: iliustr.

Sergeev, Georgij. Georgij Sergeev; Arpad Salamon: ex libris: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje eksponuota ekslibrisų paroda, 2021.02.16 – 2021.03.11 / sudarytojai Asta Kaktytė, Alfonsas Čepauskas. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka, [2021]. – [22] p.: iliustr.– Tiražas 10 egz.

Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai: mokslo straipsnių rinkinys / [sudarė Bronius Maskuliūnas]. – 2019. – 143, [1] p.

Dalia Striogaitė: bibliografijos rodyklė / sudarė Dalia Striogaitė, Danutė Darbutienė. – Šiauliai, 2020. – 44 p.

Sukaupti kraštotyros lobiai: Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose ir jų filialuose saugomų kraštotyros darbų katalogas, 1990–2002 / sudarytojos Danutė Darbutienė, Audronė Kiršinaitė. – Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2003.

Povilo Šiaučiūno ekslibrisų kelias = The ex libris road of Povilas Šiaučiūnas: jubiliejinė paroda 2018 m. rugpjūčio 6–31 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje / [sudarytoja Asta Kaktytė]; [vertė į anglų kalbą Gabrielė Tarutytė]. – [Šiauliai]: [Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka], [2018]. – [20] p.: iliustr.

Šiauliai: bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR valst. respublikinė biblioteka, Šiaulių viešoji biblioteka [sudarė B. Knizikevičienė ir N. Monstvilaitė; spec. redaktorė S. Keblienė]. – Šiauliai: [Šiaulių viešoji b-ka], 1970. – 188, [2] p. – Pavardžių r-klė: p. 167–185.

Šiaulių krašto lobiai [vaizdo įrašas]: epaveldas jaunimui: [projekto „Šiaulių krašto lobiai: skaitmenintas turinys ir gyvi liudininkai“ edukacinių užsiėmimų medžiaga] / [parengė Jonė Gorytė, Audronė Baškienė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2013. – 1 vaizdo diskas (DVD-RW) (38 min., 11 sek.).

Šiaulių viešoji biblioteka: atmena skaitytojui / teksto autorė B. Knizikevičienė; spec. redaktoriai  J. Baltušis, J. Kaškelienė, G. Pivorienė. – Šiauliai, 1978. – 56 p.: iliustr.

Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50 metų: ekslibrisai: parodos katalogas / sudarytojas Jonas Nekrašius. – Šiauliai: Saulės delta, 2001 (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla“). – 82, [1] p.: iliustr.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba: informacinis leidinys / [sudarytojai Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius]. – [2018]. – [52] p.

Kazimiero Švainausko ekslibrisai: paroda skiriama dailininko ir jo žmonos Valerijos Aldonos Lengvenytės-Szwainowskos atminimui 2018 m. birželio 28 d. – liepos 15 d. Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje / [sudarytojai Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius]. – [2018]. – [20] p.

Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ = International Ex Libris competition „Ex Libris. Restored Lithuania 100“: nuostatai / [ats. redaktorius ir sudarytojas Bronius Maskuliūnas]; [į anglų kalbą vertė Nijolė Litevkienė, Jelena Korosteliova]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, [2017] (Šiauliai: Titnagas). – [15] p.: iliustr., faks.

Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“ = The international contest of  „Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“: [nuostatai / sudarytojas Jonas Nekrašius; į anglų kalbą vertė Aldona Šiaulienė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji b-ka: Šiaulių Ekslibriso muz.: Saulės delta, 1999 (Šiauliai: Titnagas). – [12] p.: iliustr.

Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai

Varpai ir knygos ženklai = Bells and Bookplates: paroda atkurtos Lietuvos 100-mečiui 2018 m. vasario 15 d. – kovo 12 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje / [sudarytojai Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius].- [Šiauliai]: [Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka], [2018]. – [26] p.: iliustr.

Ekslibrisai Vitoliui Enrikui Vengriui: jubiliejinė paroda 2018 m. vasario 21 – kovo 14 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje / [sudarytojai Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius]. – [2018]. – [28] p.

Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai = Vytautas Osvaldas Virkau ex libris: paroda skirta autoriui atminti 2018 m. kovo 14 d. – balandžio 9 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje / [sudarytoja Asta Kaktytė]; [vertė į anglų kalbą Vitolis Enrikas Vengris]. – [Šiauliai]: [Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka], [2018]. – [24] p.

Povilo Višinskio skaitymai: moksl. konferencijos, skirtos P. Višinskio 115-osioms metinėms, pranešimai / sudarė D. Striogaitė; Šiaulių P. Višinskio viešoji biblioteka, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto skyrius. – Šiauliai: Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 1990–2008.

Višinskis, Povilas. Ko mums šiandien trūksta?: Povilo Višinskio publicistika / sudarytoja Dalia Jakaitė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2020. – 418 p.: iliustr.

Povilas Višinskis laiko tėkmėje / [sudarė Nijolia Kasparavičienė]; Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka. – Šiauliai: Lucilijus, 2014. – 44 p.: iliustr., faks.

Višinskis, Povilas. „Tautinio atgimimo šauklys: Povilui Višinskiui 140“ [Garso įrašas]: iš Povilo Višinskio (1875-1906) rašytinio palikimo „Žodžiai saviesiems“ / sudarė ir tekstą skaito Edmundas Leonavičius. – 2015.

Aušros alėja: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos žurnalas / steigėjas: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2016– (Šiauliai: AB spaustuvė „Titnagas“). – 2 leid. per metus, 2016–.

 
Skip to content