Baigiamieji mokslo darbai

Adomaitytė, Genovaitė V. Menotyrininkas Vytenis Rimkus [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė: diplominis darbas / Genovaitė V. Adomaitytė; vadovė A. Miežinienė; rec. V. Žukas.– Vilnius, 1973. – 169, [2] lap.: nuotr.

Augutytė-Korenkienė, Ramunė. Šiaulių Viešosios bibliotekos istorija 1961–1980 metai [Rankraštis]: diplominis darbas / Ramunė Augutytė-Korenkienė; vadovė  G. Ivaškevičienė. – Vilnius: [s. n.], 1982. – 92 p.: iliustr.

Bajorūnienė, Adelė. Šiaulių kultūrinio gyvenimo metraštis (1961–1970) [Rankraštis]: diplominis darbas / Adelė Bajorūnienė; vadovas V. Žukas. – Vilnius: [s. n.], 1972. – 189 p.: iliustr.

Balčiūnaitė, Dalia. Šiauliečių – LTSR Liaudies artistų ir nusipelniusių kultūros ir švietimo darbuotojų biobibliografinis žodynas [Rankraštis]: diplominis darbas / Dalia Balčiūnaitė; vadovas A. Kancleris. – Vilnius: [s. n.], 1984. – 252 p.: iliustr.

Balčiūnaitė, Dalia. Šiaulių Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus bibliografinis-informacinis darbas [Rankraštis]: diplominis darbas / Dalia Balčiūnaitė; vadovė St. Matulaitytė. – Vilnius: [s. n.], 1976. – 69 p.

Balčiūnaitė, Regina. Šiaulių Viešosios bibliotekos bibliografinis-informacinis darbas [Rankraštis]: diplominis darbas / Regina Balčiūnaitė; vadovė E. Macevičiūtė. – Vilnius, 1984. – 88 p.: 4 iliustr. lap.

Baleišytė, Irena. Šiaulių miesto apylinkės [Rankraštis]: vadovas turistui: diplominis darbas / Irena Baleišytė; mokslinis vadovas doc. V. Urbonas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1986. – 116, [2] lap.: iliustr.

Baranauskaitė, Antanina. Šiaulių K. Preikšo v. pedagoginis institutas (1948–1965) [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė: diplominis darbas / Antanina Baranauskaitė; vadovė dėst. A. Miežinienė; Vilniaus valst. V. Kapsuko v. universitetas Istorijos-filologijos fakultetas Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1966. – 216, [5] lap.

Burnytė, Audronė. Šiaulių viešosios bibliotekos metodikos skyriaus darbas [Rankraštis]: diplominis darbas / Audronė Burnytė; moksl. vadovė M. Marcinkevičienė; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1984. – 107 lap.

 Čepienė, Janina. Šiaulių miesto pramonės išradėjų ir racionalizatorių biobibliografijos žodynas [Rankraštis]: [diplominis darbas] / Janina Čepienė; vadovas L. Vladimirovas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas, Mokslinės informacijos katedra. – Vilnius, 1978. – 146 lap.: iliustr.

Češkauskienė, Margarita. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos renginių analizė nuo 1950–2005 metų [Rankraštis]: bakalauro darbas / Margarita Češkauskienė; darbo vadovė dėst. Danutė Saukalienė; Klaipėdos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2006. – 57 lap.: iliustr.

 Dargys, Saulius. Ateistinės minties plitimas Šiauliuose [Rankraštis] / S. Dargys; darbo vadovė Nijolė Juciūtė. – Šiauliai: Šiaulių K. Didžiulio politechnikumas, 1982. – 38, 10 lap.: nuotr.

 Dobrovolskytė, Daina. Šiaulių kultūrinio gyvenimo kronika (1988–1992) [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė: diplominis darbas / Daina Dobrovolskytė; moksl. vadovė E. Macevičiūtė; Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros katedra. – Vilnius, 1994. – 186 lap.

Dunauskienė, Albina. Bibliotekininkų profesinės kompetencijos raiška teikiant bibliotekines paslaugas Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje [Rankraštis]: diplominis darbas: bibliotekos informacinių išteklių valdymo studijų programos baigiamasis darbas / Albina Dunauskienė; darbo vadovė asist. Inga Liekmanienė. – Šiauliai, 2010. – 51, [10] lap. + 2 lap.

Grigalaitienė, Eugenija. Periodikos skaitytojų poreikių identifikacija Klaipėdos ir Šiaulių apskričių viešosiose bibliotekose [Rankraštis]: lyginamoji analizė / Eugenija Grigalaitienė; darbo vadovė lekt. R. Miežetienė; Šiaulių kolegija. Verslo ir technologijų fakultetas. – Šiauliai, 2010. – 69 lap.: iliustr. + 1 įdėt. lap.

Grimžienė, Irena. Šiaulių kultūrinio gyvenimo kronika (1971–1975 m. spaudoje) [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė: diplominis darbas / Irena Grimžienė; moksl. vadovas doc. D. Kaunas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1984. – 154 lap.

Gudėnaitė, Regina. Šiaulių viešosios bibliotekos bibliografinis-informacinis darbas [Rankraštis]: diplominis darbas / Regina Gudėnaitė; vad. filolog. m. kand. J. Basiulis; rec. dėst. P. Saudargas; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko v. universitetas, Istorijos ir filologijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1968. – 87, [2] lap.

Indienė, Vita. Šiauliams 750 metų [Rankraštis]: rekomendacinė bibliografinė rodyklė: [diplominis darbas] / Vita Indienė; moksl. vadovė V. Jurkuvėnienė; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Mokslinės informacijos katedra. – Vilnius, 1984. – 131 lap.

Jančauskienė, Reda. Šiaulių spaudos istorija [Rankraštis]: diplominis darbas / Reda Jančauskienė; Vilniaus V. Kapsuko un-tas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra; moksl. vadovė V. Stonienė. – Šiauliai, 1986. – 69 lap.: iliustr.

Jonaitienė, Nijolė. Šiaulių miestas ir apskritis karo baigties ir pirmaisiais pokario metais (1944–1946) [Rankraštis]: diplominis darbas (vadovas S. Jegelevičius) / Nijolė Jonaitienė; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 1996. – 99 p., [6] lent.

Juciūtė, Regina. Šiaulių visuomeniniai muziejai [Rankraštis]: diplominis darbas / Regina Juciūtė; vadovė Z. Grencevičienė; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Šiauliai, 1978. – 73 lap.

Juozapaitytė, Zita. Šiaulių gynėjai ir vaduotojai (1944–1980) [Rankraštis]: diplominis darbas / Zita Juozapaitytė; vadovas K. Sasnauskas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Mokslinės informacijos katedra. – Vilnius, 1982. – 165 lap.: iliustr.

Kasteckaitė, Veronika. Šiaulių miesto bibliotekos [Rankraštis]: diplominis darbas / Veronika Kasteckaitė; vadovas K. Sinkevičius; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko vardo universitetas, Istorijos ir filologijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1965. – 69, [1] lap.

Keldušienė, Irena. Darbininkų skaitymo problemos Šiaulių viešojoje bibliotekoje [Rankraštis]: diplominis darbas / Irena Keldušienė; vadovas P. Saudargas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedra. – Vilnius, 1973. – 110 lap.: iliustr.

Kimbartienė, Regina. Šiaulių revoliuciniai veikėjai [Rankraštis]: biobibliografinis žodynas: diplominis darbas / Regina Kimbartienė; moksl. vad. Ž. Zaveckienė; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1969. – 194, [2] lap.

Kiršinaitė, Audronė. Įžymiosios Šiaulių miesto moterys (1900–1940) [Rankraštis]: diplominis darbas: biobibliografinis žodynas / Audronė Kiršinaitė; mokslinis vadovė Z. Šembergaitė; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1984. – 156 lap.: portr.

Knizikevičienė, Birutė. Šiauliai lietuvių socialdemokratinėje ir buržuazinėje liberalinėje periodikoje nuo 1883 iki 1917 metų [Rankraštis]: registracinė literatūros rodyklė: diplominis darbas / Birutė Knizikevičienė; moksl. vadovas L. Vladimirovas; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, Istorijos-filologijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1963. – 283, [12] lap.

Kovalskytė, Stefanija. J. Miliausko-Miglovaros gyvenimas ir kūryba [Rankraštis]: diplominis darbas / Stefanija Kovalskytė; vadovas A. Sprindis; Vilniaus valstybinis Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Filologijos fakultetas, Lietuvių literatūros katedra. – Vilnius, 1983. – 70 lap.

Kvedarienė, V. Šiaulių miesto pramonė spaudoje (1945–1965) [Rankraštis]: kraštotyrinė rodyklė: diplominis darbas / V. Kvedarienė; vadovas V. Lyrovas. – Vilnius, 1967. – 178 lap.

Liekmanienė, Inga. Šiaulių viešosios bibliotekos kraštotyros darbas (1970–1985) [Rankraštis]: diplominis darbas / Inga Liekmanienė; moksl. vad. M. Marcinkevičienė; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Mokslinės informacijos katedra. – Vilnius, 1986. – 105, [1] lap.: iliustr.

Liutkutė, Irena. Šiauliečių ryšiai su TSRS respublikomis ir užsienio šalimis (1944 07 27–1974 05 01) [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė: diplominis darbas / Irena Liutkutė; vadovas L. Vladimirovas; rec. V. Žukas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas, Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedra. – Vilnius, 1974. – 263 lap.: iliustr.

Makarienė, L. Šiaulių miesto masinės bibliotekos Nr. 1 aktyvas ir taryba [Rankraštis]: diplominis darbas / L. Makarienė; moksl. vadovė Ž. Zaveckienė; Vilniaus valst. V. Mickevičiaus-Kapsuko universitetas, Istorijos-filologijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1963. – 177, [1] lap.

Markauskas, Dalius. Šiauliai Kazio Jankausko romane „Ne pirmas kartas“ [Rankraštis]: kursinis darbas / Dalius Markauskas; mokslinis vadovas doc. dr. V. Butkus; Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas, Lietuvių literatūros katedra. – Kopijuotas leid. – Šiauliai: [s. n.], 2002. – 23 lap.

Matakaitė-Česnienė, Rita. Šiaulių politechnikumo biblioteka [Rankraštis]: diplominis darbas / Rita Matakaitė-Česnienė; vadovė Zita Grincevičienė. – Vilnius, 1983. – 90 lap.

Matulienė, Zeima. Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejaus istorija [Rankraštis]: diplominis darbas / Zeima Matulienė; vadovas V. Jakelaitis. – Šiauliai, 1970. – 116 lap.: iliustr.

Mikalkėnienė, Vita. Šiaulių viešosios bibliotekos Muzikos skyriaus veikla [Rankraštis]: diplominis darbas / Vita Baktytė-Mikalkėnienė; moksl. vadovė E. Marčėnienė. – Vilnius: [s. n.], 1984. – 99 p.: iliustr.

Monstvilaitė, Nijolė. Šiaulių miesto bibliotekų istorija (1851–1961) [Rankraštis]: diplominis darbas / Nijolė Monstvilaitė; vadovas L. Vladimirovas. – Vilnius, 1962. – 87 lap.: iliustr.

Montvidaitė, Gražina. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibriso etapai ir raida [Rankraštis]: kursinis darbas / Gražina Montvidaitė; vadovė prof. dr. Rasutė Žukienė; Vytauto Didžiojo universitetas, Menų fakultetas, Menotyros katedra. – Kaunas, 2015. – 26 lap.: iliustr.

Nakčiūnaitė, Vanda. Šiaulių revoliucinė spauda [Rankraštis]: diplominis darbas / Vanda Nakčiūnaitė; vadovas K. Sasnauskas. – Vilnius, 1970. – 108 lap.

Nekrašienė, Irena. Šiaulių konditerijos pramonės gamybinio susivienijimo „Rūta“ istorija (1913–1975) [Rankraštis]: diplominis darbas / Irena Nekrašienė; vadovė I. Valikonytė. – Vilnius, 1983. – 135 lap.

Norkutė, Roma. Šiaulių literatai. 1970–1990 m. [Rankraštis]: diplominis darbas / Roma Norkutė; mokslinė vadovė G. Ivaškevičienė; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Knygotyros katedra. – Vilnius, 1991. – 143 lap.: iliustr.

Petravičienė, Emilija. Šiaulių literatai ir jų kūryba (1940–1969) [Rankraštis]: [bibliografinė rodyklė]: diplominis darbas / Emilija Petravičienė; mokslinė vadovė Ž. Zaveckienė; Vilniaus valst. V. Mickevičiaus-Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1970. – 188 lap.: iliustr.

Petraitienė, Skirmantė. „Kultūros“ bendrovės ir Kultūros Švietimo draugijos leidybinė veikla [Rankraštis]: diplominis darbas / Skirmantė Petraitienė; mokslinio darbo vadovė Ž. Zaveckienė; Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros katedra. – Vilnius, 1995. – 42 lap.

Petraitytė, Nijolė. Knygnešystė ir spaudos platinimas Šiaulių apskrityje XIX a. pab. – XX a. pr. [Rankraštis]: apžvalga ir biobibliografinis žodynas: diplominis darbas / Nijolė Petraitytė; mokslinė vadovė V. Stonienė; Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros katedra. – Vilnius, 1993. – 162 lap.

Platelytė, Danguolė. Šiaulių miesto meno ir kultūros paminklai bei jų apsauga [Rankraštis]: diplominis darbas / Danguolė Platelytė; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šiaulių skyrius. – Šiauliai, 1987. – 175 lap.: iliustr.

Povilauskienė, Birutė. Šiaulių literatūrinė kronika (1945–1966) [Rankraštis]: diplominis darbas / Birutė Povilauskienė; vadovas doc. V. Žukas. – Vilnius, 1967. – 145, [5] lap.

Pranskūnaitė-Sargūnienė, A. Šiaulių viešosios bibliotekos dešimtmetis. 1951–1960 m. [Rankraštis]: diplominis darbas / A. Pranskūnaitė-Sargūnienė; vadovė S. Lileikytė; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, Istorijos-Filologijos fakultetas. – Vilnius, 1962. – 112 lap.: iliustr.

Pučinskaitė, Alvina. Šiaulių m. II-os masinės bibliotekos bibliografinio-informacinio darbo organizacija ir bibliografinių žinių propaganda [Rankraštis]: diplominis darbas / Alvina Pučinskaitė; vadovė dėstyt. A. Miežinienė. – Vilnius, 1965. – 82, [1] lap.

Putramentienė-Braza, Lolita. [Šiaulių pedagoginio instituto personalijos: diplominis darbas: linoraižiniai: ekslibrisai / Lolita Brazauskaitė. – Šiauliai], 1987. – 9 lakštai + firminis ekslibriso vokas.

Rapolavičiūtė, Vitalija. Šiaulių viešoji biblioteka (1950–1989): kursinis darbas / Vitalija Rapolavičiūtė. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas, Istorijos katedra, 2005. – 33, [11] p.

Sirtautaitė, Jūratė. Povilas Višinskis ir Šiauliai [Rankraštis]: baigiamasis darbas / Sirtautaitė Jūratė; vadovė Eugenija Rimkūnienė; Lietuvos kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institutas, Bibliotekininkystės katedra. – Šiauliai, 1990. – 33 lap.: iliustr.

Sirutytė, Emilija. Šiaulių miesto viešosios bibliotekos kraštotyrinis darbas [Rankraštis]: diplominis darbas / Emilija Sirutyrė; moksl. vadovė Ž. Zaveckienė; Vilniaus valst. V. Mickevičiaus-Kapsuko vardo universitetas, Istorijos ir filologijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1968. – 116 lap.: iliustr.

Stapušaitytė, Regina. Šiaulių miesto ir apylinkių istorinės-revoliucinės bei kitos lankytinos vietos [Rankraštis]: ekskursinis-informacinis vadovas: diplominis darbas / Regina Stapušaitytė; mokslinis vadovas V. Urbonas. – Vilnius, 1970. – 151 lap.: iliustr.

Stočkutė-Puzanauskienė, I. Šiaulių K. Preikšo v. pedagoginis institutas. Kraštotyrinė perfokartoteka [Rankraštis]: diplominis darbas / I. Stočkutė-Puzanauskienė; vadovas A. Kancleris. – Vilnius, 1966. – 46 lap.

Šeinauskaitė, Laima. Kuršėnų rajonas spaudoje (1956–1960) [Rankraštis]: rekomenduojamos literatūros rodyklė: diplominis darbas / Laima Šeinauskaitė; vadovas V. Žukas. – Vilnius, 1961. – 132 lap.

Šileikienė, Laimutė. Žymiausieji Šiaulių kraštotyrininkai ir jų darbai [Rankraštis]: bibliografinis žodynas: diplominis darbas / Laimutė Šileikienė; moksl. vadovė Ž. Zaveckienė; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas, Mokslinės informacijos katedra. – Vilnius, 1988. – 95 lap.

Šliupienė, Sandora. Meno centro vaidmuo besikeičiančioje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje [Rankraštis]: bibliotekos informacinių išteklių valdymo neakivaizdinių studijų programos baigiamasis darbas / Sandora Šliupienė; darbo vadovė  asist. Aldona Šiaulienė; Šiaulių kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas, Humanitarinių mokslų studijų katedra. – Šiauliai, 2010. – [8], 49, 6 lap. + 2 įdėt. Lap.

Švikaitė, Nijolė. Šiauliečių – LTSR nusipelniusių inžinierių, medikų ir pramonės darbuotojų biobliografinis žodynas [Rankraštis]: diplominis darbas / Nijolė Švikaitė; mokslinė vadovė M. Marcinkevičienė. – Vilnius, 1986. – 138 lap.: iliustr.

Tamošaitytė, Vaiva. Šiauliečiai – socialistinio darbo didvyriai ir Lenino ordino kavalieriai [Rankraštis]: diplominis darbas / Vaiva Tamošaitytė; mokslinis vadovas prof. L.Vladimirovas. – Vilnius, 1987. – 125 lap.: iliustr.

Tamutienė, Danutė. Šiaulių miesto kultūros ir švietimo įstaigos [Rankraštis]: diplominis darbas / Danutė Tamutienė; vadovė Z. Grencevičienė. – Vilnius, 1986. – 120 lap.

Urbonaitė, Jolita. Šiaulių krašto rašytojai išeiviai [Rankraštis]: biobibliografinis žodynas: diplominis darbas / Jolita Urbonaitė; vadovas D. Čičinskaitė. – Vilnius, 1993. – 132 lap.: iliustr.

Urbonienė, B. Šiaulių m. respublikinėje periodinėje spaudoje pirmaisiais septynmečio metais. 1959–1961 [Rankraštis]: diplominis darbas / B. Urbonienė; vadovė vyr. dėstyt. S. A. Lileikytė; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko vardo universitetas, Istorijos filologijos fak., bibliotekininkystės spec. – Vilnius, 1962. – 190 lap.

Varnagirytė, Lina. K. Orfo muzikinio ugdymo sistema [Rankraštis]: magistro darbas / Lina Varnagirytė; mokslinis vadovas dr. Eduardas Balčytis; Šiaulių universitetas, Menų fakultetas, Muzikos teorijos ir fortepijono katedra. – Šiauliai, 2002. – 73, [17] p.: įkl., faksm., nat.

Vaičekonytė, Birutė. Šiaulių dailininkai [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė: diplominis darbas / Birutė Vaičekonytė; vadovas Ž. Zaveckienė. – Vilnius, 1975. – 135 lap.: iliustr.

Vaškelytė-Černiauskienė, Ona. Šiaulių miesto įmonių techninių bibliotekų istorija [Rankraštis]: diplominis darbas / Ona Vaškelytė-Černiauskienė; mokslinis vadovas doc. K. Sinkevičius. – Vilnius, 1970. – 103, [1] lap.

Veteikis, Evaldas. Šiauliai ir Didysis tėvynės karas (1941–1945) [Rankraštis]: diplominis darbas / Evaldas Veteikis; vadovas doc. V. Lyrovas. – Vilnius, 1973. – 141, [1] lap.: iliustr.

Vijūnienė, Jurgita. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos muzikos skyriaus veikla [Rankraštis]: bakalauro darbas / Jurgita Vijūnienė; darbo vadovas prof. habil. dr. Viktoras Urbonas; Klaipėdos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Bibliotekininkystės katedra. – Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2006. – 64 lap.: iliustr.

Vorobjova, Eugenija. Šiaulių dramos teatro aktoriai ir režisieriai [Rankraštis]: [biobibliografinis žodynas]: diplominis darbas / Eugenija Vorobjova; V. Gudaitis. – Vilnius, 1978. – 268 lap.

Žilinienė, Valerija. Rašytojai susiję su Šiauliais [Rankraštis]: biobibliografinis žodynas: diplominis darbas / Valerija Griniūtė; mokslinis vadovas A. Kancleris; Vilniaus V. Kapsuko universitetas, Istorijos fakultetas. – Šiauliai, 1984. – 2 t.: iliustr.

 
Skip to content