Kraštotyros darbai (bibliografijos rodyklės, istorijos, kronikos, metraščiai ir kt.)

Balčiūnas, Danielius. Antkapinis paminklas Jovarui [Rankraštis] / medžiagą paruošė inž. Danielius Balčiūnas; LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šiaulių skyrius. – Šiauliai: [s. n.], 1982. – 14 lap.: portr.

Balčiūnas, Danielius. Baldininkas, liaudies meistras, Darbo šlovės III laipsnio ordininkas Antanas Ženkus [Rankraštis] / medžiagą surinko D. Balčiūnas; Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. – Šiauliai: [s. n.], 1987. – 39, [2] lap.: nuotr., iškarp.

Balčiūnas, Danielius. Baldų fabriko stalius, komunistas Ignas Jurgaitis (1904–1941), žuvęs vykdant tarnybines pareigas [Rankraštis] / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas; nuotraukos J. Siliūnaitės; Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“; kraštotyros grupė „Jovaras“. – [Šiauliai: s. n.], 1984. – 82 lap, [16] iliustr. lap.: nuotr., įklijos.

Balčiūnas, Danielius. Buvusios tremtinės Genės Rimkienės atsiminimai [Rankraštis] / užrašė D. Balčiūnas. – Šiauliai: [s. n.], 1988. – 19 lap.: nuotr.

Balčiūnas, Danielius. Gruzdžių seniūnijos kalviai [Rankraštis] / ekspedicijos metu medžiagą surinko D. Balčiūnas. – Gruzdžiai: [s. n.], 1996. – 79 lap.: portr., nuotr., įklijos.

Balčiūnas, Danielius. Laiškai P. Motiekaičiui [Rankraštis] / medžiagą surinko Danielius Balčiūnas. – Šiauliai: D. Balčiūnas, 1988. – 203 lap., iliustr.: afiša, brėž.

Balčiūnas, Danielius. Liaudies skulptoriaus Vinco Svirskio darbai [Rankraštis]: [fotoalbumas] / sudarė D. Balčiūnas; nuotraukos G. Krikščiūno ir St. Pluko. – Šiauliai: [s. n.], 1974. – [17] iliustr. lap.: nuotr.

Balčiūnas, Danielius. LTSR nusipelnęs inžinierius Liudvikas Stankus [Rankraštis] / medžiagą rinko D. Balčiūnas; Baldų gamybinis susivienijimas „Venta“; kraštotyros grupė „Jovaras“. – Šiauliai: [s. n.], 1987. – 79, [1] lap.: nuotr., įklijos.

Balčiūnas, Danielius. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis [Rankraštis] / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas; Šiaulių inžinierių namai. – Šiauliai: [s. n.], 1987–1988. – 8 t.: nuotr., brėž.

Balčiūnas, Danielius. Raudėnų seniūnijos kalviai [Rankraštis] / medžiagą surinko D. Balčiūnas. – Šiauliai: [s. n.], 2000. – 44 lap.: žml., portr., iliustr.

Balčiūnas, Danielius. Šakynos seniūnijos kalviai [Rankraštis] / medžiagą surinko Danielius Balčiūnas. – Šiauliai: [s. n.], 2001. – 54 p.: portr., brėž.

Balčiūnas, Danielius. Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbo veterano, LTSR kraštotyros ir paminklų apsaugos draugijos garbės nario Vinco Vaitekūno atsiminimai [Rankraštis] / užrašė D. Balčiūnas; BGS „Venta“ kraštotyros grupė „Jovaras“. – [Šiauliai: s. n.], 1982. – 92 lap.

Balčiūnas, Danielius. Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ istorija [Rankraštis] / paruošė D. Balčiūnas; Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerija. – Šiauliai: [s. n.], 1981–1988. – 12 t.: nuotr., iliustr.

Balčiūnas, Danielius. Šiaulių miesto VII vidurinės mokyklos istorija [Rankraštis]: surinkta iš 1957–1984 m. spaudos / parengė Danielius Balčiūnas. – Šiauliai, 1986. – 271 lap.

Balčiūnas, Danielius. Šiaulių precizinių staklių gamyklos turistinių žygių dienoraštis [Rankraštis]: skirtas K. Donelaičio 250-sioms gimimo metinėms / medžiaga paruošė D. Balčiūnas. – Šiauliai: Šiaulių precizinių staklių gamykla, 1964. – [58] lap., įsk. virš., [5] įkl.: nuotr., žml., įkl.

Balčiūnas, Danielius. Turistiniai maršrutai [Rankraštis]: [kraštotyros medžiaga apima 1973–1981 m.] / sudarė D. Balčiūnas; [Šiaulių miesto turistų klubas; Šiaulių staklių gamyklos kraštotyros grupė „Terra Saulia“; Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kraštotyros grupė]. – [Šiauliai: s. n.], 1981. – 34 lap.: žml., įklijos, schemos.

Balčiūnas, Danielius. „Ventos“ susivienijimo kraštotyrininkų surinkti atsiminimai [Rankraštis] / užrašė D. Balčiūnas. – [Šiauliai: s. n.], 1981. – [40] lap.

Balčiūnas, Danielius. Žygdarbių šlovė nemari [Rankraštis] / parengė Danielius Balčiūnas, Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1985. – 182 lap.: iliustr.

Balevičiūtė, Valė. Šiaulių miesto ir jo apylinkių paviršius [Rankraštis] / Valė Balevičiūtė; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius. – Šiauliai, 1980. – 11, [1] lap.

Barasienė, Teresė. Šiaulių viešosios bibliotekos metodininkės [Rankraštis]: biobibliografijos: 1967–1977 / Teresė Barasienė; Šiaulių P. Višinskio viešoji biblioteka. Metodikos skyrius. – Šiauliai, 1994. – 66 lap.: iliustr.

Baškienė, Audronė. Literatūrinio visuomeninio almanacho „Varpai“ bibliografijos rodyklė [Rankraštis] / sudarė A. Baškienė; Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros skyrius. – Šiauliai: [s. n.], 2004. – [16] p.

Bendikaitė A., Rukštelytė R. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos [Rankraštis] / parengė A. Bendikaitė, R. Rukštelytė; LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius. – Šiauliai, 1980. – 18 lap.

Bibliotekininkai darbo veteranai [Rankraštis] / Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji b-ka. Kraštotyros skyrius. – Šiauliai, 1988–. – 2 t.
1988. 1 / [parengė D. Darbutienė]. – 1988. – 90, [1] p.: iliustr.
1989. 2 / [parengė N. Kasparavičienė]. – 1996. – 91 lap.: iliustr.

Bražas, Vaclovas. Jonas Jablonskis ir Šiauliai [Rankraštis] / V. Bražas ; Šiaulių miesto 13-oji vid. mokykla. – Šiauliai: [s. n.], 1983. – 19 lap.: nuotr.

Būgaitė R., Milaknytė S. Sveikatos apsauga Šiaulių mieste [Rankraštis] / parengė R. Būgaitė, S. Milaknytė; LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius. – Šiauliai, 1980. – 9, [1] lap.

Darbutaitė, Lina. Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologiniai tyrinėjimai [Rankraštis] / Lina Darbutaitė. – Šiauliai, 1994. – 24 lap.: schem.

Darbutienė, Danutė. Aldona Vaišvilienė [Rankraštis]: literatūros rodyklė / [parengė Danutė Darbutienė, Eugenija Rimkūnienė]; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1984. – 27, [1] lap.: iliustr.

Darbutienė, Danutė. Genovaitė Žukauskienė [Rankraštis]: bibliografijos rodyklė / sudarė Danutė Darbutienė; Šiaulių kraštotyros draugija; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2009. – 11 lap.

Darbutienė, Danutė. Gyvenimas skirtas dainai [Rankraštis]: literatūros sąrašas: Domo Andrulio 90-osioms gimimo metinėms / [parengė Danutė Darbutienė]. – Šiauliai, 1986. – 17 lap.: iliustr.

Darbutienė, Danutė. Irena Rudzinskienė-Dambrauskaitė [Rankraštis]: bibliografijos rodyklė / sudarė Danutė Darbutienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, 2016. – d.: iliustr.
D. 2. – 2016. – [35] lap.: iliustr.

Darbutienė, Danutė. Jonas Nekrašius [Rankraštis]: bibliografijos rodyklė 1976–2000 / parengė Danutė Darbutienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji b-ka, 2001. – 29 lap.

Darbutienė, Danutė. Kraštotyrininkas Danielius Balčiūnas [Rankraštis]: bibliografijos rodyklė / parengė D. Darbutienė, N. Kasparavičienė. – Šiauliai: [Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka], 1995 (V. Stoškuvienė). – [17] lap.

Darbutienė, Danutė. LTSR nusipelnęs gydytojas Zigmas Vaišvila [Rankraštis]: literatūros sąrašas / [parengė Danutė Darbutienė]; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1984. – 16 lap.: iliustr.

Darbutienė, Danutė, Knizikevičienė, Birutė. Padavimai ir pasakojimai apie Šiaulių senovę [Rankraštis]: iškarpų aplankas / parengė Birutė Knizikevičienė, Danutė Darbutienė; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1983. – 39 lap.

Darbutienė, Danutė. Šiaulių atmintinų datų kalendorius [Rankraštis] / parengė Danutė Darbutienė; Šiaulių apskrities P. Višinskio biblioteka. – Šiauliai, 1996–2004 [9 kalendoriai].

Darbutienė, Danutė, Knizikevičienė, Birutė. Šiaulių didžiosios gegužinės [Rankraštis]: iškarpų aplankas / parengė Birutė Knizikevičienė, Danutė Darbutienė; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1983. – 72 lap.

Darbutienė, Danutė. Šiaulių kraštotyrininkų leidiniai [Rankraštis]: bibliografijos rodyklė / sudarė Danutė Darbutienė. – Šiauliai: [Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka], 2007. – 12 lap.

Darbutienė, Danutė. Šiaulių miesto ekonominių ir kultūrinių ryšių su socialistinio lenktyniavimo partneriais Gardino, Jelgavos, Piarnu ir Panevėžio miestų darbo žmonėmis kronika. [Rankraštis]: (Kraštotyrininkų ekspedicijos, skirtos TSRS 60-mečiui medžiaga) / D. Darbutienė, I. Ročytė; fotogr.: A. Ostašenkovas, A. Skierys. – Šiauliai: Lietuvos TSR paminklų ir kraštotyros draugijos Šiaulių miesto skyrius, 1982. – 37 lap.: nuotr.

Darbutienė, Danutė. Šiaulių miesto garbės piliečiai [Rankraštis]: literatūros sąrašas / [parengė Danutė Darbutienė]. – Šiauliai, 1985. – 41, [1] lap.: iliustr.

Darbutienė, Danutė. Vardai ir veidai [Rankraštis] / [parengė Danutė Darbutienė]; Šiaulių P. Višinskio viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1992–1993. – 2 d.: iliustr.
[D. 1]: 1993. – 1992. – 56, [1] lap.: portr.
[D. 2]: 1994. – 1993. – 54 lap.: portr.

Darbutienė, Danutė. V. Kapsuko gatvė Šiauliuose [Rankraštis]: kraštotyrininkų ekspedicijos medžiaga / Danutė Darbutienė, Birutė Knizikevičienė, Eugenija Rimkūnienė; Zenono Prunskaus nuotr.; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius; Viešosios bibliotekos pirminė kraštotyros organizacija. – Šiauliai, 1985. – 282 lap.: iliustr.

Darbutienė, Danutė. Vincas Vaitekūnas [Rankraštis]: literatūros rodyklė / sudarė Danutė Darbutienė; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1983. – 39 lap.: iliustr.

Gedgaudas, Andrius ir kt. Nuo Saulės mūšio vietos iki Busikės [Rankraštis]: skirta Šiaulių miesto 760-mečiui: [kraštotyrinė medžiaga / medžiagą rinko: Andrius Gedgaudas, Malvina Jelinskaitė, Audrius Kryžanauskas ir kt., vad. Z. Subačienė]. – Šiauliai, 1996. – 233 lap.: iliustr.

Grigas, Petras. Petro Grigo užrašytos politinių kalinių dainos ir poezijos posmai [Rankraštis]: Vorkuta, 1953–1956 m. / užrašė Petras Grigas; atspausdino D. Balčiūnas. – [s. l.], 1990. – 81 p.

Hriškevičius, Maurikijus. Užumušis arba Gruzdžiai [Rankraštis] / parašyta Maurikijaus Hriškevičiaus 1850 m. – [s. l.], [1850]. – 9 lap. – Kopija iš LTSR MA Centrinės bibliotekos rankraščių skyriaus, f. 267, b. 113.

Jocys, Virginijus. Šiaulių miesto senųjų kapinių istoriniai tyrimai [Rankraštis] / parengė Virginijus Jocys; AB Paminklų restauravimo institutas. – Vilnius, 1995. – 60 lap.: iliustr., žml.

Kasparavičienė, Nijolia. Antroji ekspedicija į Karlagą [Rankraštis]: dienoraštis 1991 m. rugpjūčio 9–19 d. / N. Kasparavičienė. – Šiauliai, 1992. – 64 lap.: nuotr.

Kasparavičienė, Nijolia. Ilgi tremties keliai [Rankraštis]: buvusių politinių kalinių ir tremtinių, dirbančių P. Višinskio bibliotekoje, atsiminimai / [parengė Nijolė Kasparavičienė]; Sauliaus Barasos nuotr. – Šiauliai, 1991. – 53 lap.: iliustr.

Kasparavičienė, Nijolia. Kalba Šiauliuose : [kraštotyros darbas, skirtas Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus 10-mečiui] / [sudarė N. Kasparavičienė; rinko V. Stoškuvienė]; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Kraštotyros skyrius. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P.Višinskio b-ka, 1999. – [36 l.]: fotogr.

Kasparavičienė, Nijolia. Kairių miestelio kapinės [Rankraštis] / Nijolia Kasparavičienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2013. – 4 sąs.: nuotr.

Kasparavičienė, Nijolia. Kairių seniūnijos kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, paminklai: kraštotyros darbas, skirtas Kairių bažnyčios 215-osioms metinėms, Balio Buračo 110-osioms gimimo metinėms, Šiaulių kraštotyros draugijos 80-mečiui / Nijolia Kasparavičienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, 2007. – 105 p.: iliustr.

Kasparavičienė, Nijolia. Janina Kaškelienė [Rankraštis]: biobibliografinė rodyklė / sudarė N. Kasparavičienė; nuotr. S. Barasos, A. Dilio, Z. Prunskaus; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. – Šiauliai: [s. n.], 1997. – 34 lap.: nuotr.

Kasparavičienė, Nijolia. Povilo Višinskio atminimo įamžinimas Šiauliuose [Rankraštis]: [kraštotyrinis darbas / sudarė: N. Kasparavičienė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji b-ka, 2000. – 53 lap.: iliustr.

Kasparavičienė, Nijolia. Povilo Višinskio atminimo įamžinimas [Rankraštis]: [kraštotyrinis darbas] / Nijolia Kasparavičienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji b-ka, 2011. – 84 lap.: iliustr.

Kazlauskienė, Domiceta. Giliai įaugusi į Šiaulių žemę: bibliografinė rodyklė, skirta poetei Janinai Jovaišaitei / [sudarė D. Kazlauskienė]; Šiaulių P. Višinskio viešoji biblioteka. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka, 1999. – 15 p.

Kazlauskienė, Domiceta. Teresė Barasienė [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė / parengė Danutė Kazlauskienė; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1994. – 43 lap.: iliustr.

Kiršinaitė, Audronė. Kurtuvėnų parapijos gyventojų vardų įvairovė XIX a. II p. – XXa. I p. [Rankraštis] / Audronė Kiršinaitė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, [s. a.]. – 16 lap.

Knizikevičienė, Birutė. Jos buvo šiaulietės [Rankraštis] / B. Knizikevičienė. – Šiauliai, 1975. – 19 lap.

Knizikevičienė, Birutė. Padavimai ir pasakojimai apie Šiaulių senovę [Rankraštis]: iškarpų aplankas / parengė Birutė Knizikevičienė, Danutė Darbutienė; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1983. – 39 lap.

Knizikevičienė, Birutė. Pažangiosios spaudos kelias Šiauliuose / B. Knizikevičienė. – Šiauliai: [s. n.], 1972. – 17 l lap.

Knizikevičienė, Birutė. Sukilėlių kalnelis Šiauliuose [Rankraštis] / Birutė Knizikevičienė; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius; Viešosios bibliotekos pirminė kraštotyros organizacija. – Šiauliai, 1988. – 95 lap.: iliustr.

Knizikevičienė, Birutė. Šiaulių didžiosios gegužinės [Rankraštis]: iškarpų aplankas / parengė Birutė Knizikevičienė, Danutė Darbutienė; Šiaulių Viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1983. – 72 lap.

Knizikevičienė, Birutė. Šiaulių kalendorius / Birutė Knizikevičienė; Šiaulių viešoji biblioteka; kraštotyros skyrius. – Šiauliai: [s. n.], 1981–1995 [15 kalendorių].

Knizikevičienė, Birutė. Šiaulių kultūros raida 1236–1986 [Rankraštis]: datų ir faktų rinkinys / Birutė Knizikevičienė; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šiaulių skyrius; Viešosios bibliotekos pirminė kraštotyros organizacija. – Šiauliai, 1987. – 274 lap.

Knizikevičienė, Birutė. Šiaulių senųjų kapinių antkapių užrašai [Rankraštis] / Birutė Knizikevičienė; Šiaulių viešoji biblioteka. – Šiauliai, 1971. – 2 d.
D. 1. – 1971. – [96] lap.
D. 2. – 1971. – [100] lap.

Knizikevičienė, Birutė. 1918–1919 metai Šiauliuose [Rankraštis]: Lietuvos komunistų partijos ir tarybų valdžios įkūrimo 70-osioms metinėms: datos ir faktai / Birutė Knizikevičienė; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius; Viešosios bibliotekos pirminė kraštotyros organizacija. – Šiauliai, 1988. – 101 lap.: iliustr.

Knizikevičienė, Birutė. Zubovai ir Šiaulių kraštas [Rankraštis]: biobibliografinis žodynas / Birutė Knizikevičienė; Šiaulių P. Višinskio viešoji biblioteka. Kraštotyros skyrius. – Šiauliai, 1990. – 98 lap.: iliustr. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Su bibliogr. – Skaitmenintas objektas: Šiauliai, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2011 01 10.

Kraštotyros ekspedicijos „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ medžiaga [Rankraštis]: kraštotyros darbas [projekto vadovė ir sudarytoja Sigita Vaitkaitytė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2017. – 290 lap.: iliustr. + 1 vaizdo diskas (DVD RW). – Kompiuterinis tekstas. – Skaitmenintas objektas:  Šiauliai;  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; 2017 11 14

[Kraštotyros skyriaus kronika] [Rankraštis] / Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka. – Šiauliai: [Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka], 1952–. – t.
1952–1980 / [medžiagą surinko Birutė Knizikevičienė]; [apipavidalino Nijolė Monstvilaitė]. – [1981]. – 20, [74] lap.
1981–1985 / [kroniką parašė D. Darbutienė]; [redagavo E. Rimkūnienė]. – 1986. – 93 lap.: iliustr., portr.
1986–1990 / [parengė D. Darbutienė]; [redagavo J. Sirtautaitė]. – 1991. – 132 lap.: iliustr., portr.
1991–1995 / [parengė D. Darbutienė]. – 1998. – 71 lap.: iliustr., portr.
1996–2000 / [redagavo N. Kasparavičienė]. – 2001. – 41 lap.: iliustr., portr.

Krivickas, Jonas. Poetas aušrininkas Juozas Miliauskas-Miglovara [Rankraštis] / Jonas Krivickas; LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius; J. Janonio vid. mokyklos pirminė organizacija. – Šiauliai, 1986. – 49 lap.: iliustr.

Krivickas, Jonas. Povilas Višinskis Kurtuvėnuose [Rankraštis] / Jonas Krivickas. – Šiauliai: [s. n.], 2003. – 14, [1] p.: portr.

Krivickas, Jonas. Šiaulių miesto švietėjai [Rankraštis] / Jonas Krivickas; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius. – Šiauliai, 1980. – 54 lap.

Kryžanauskas, Audrius. Apie Bubių tvenkinį ir prie jo gyvenančius žmones [Rankraštis]: [kraštotyrinė medžiaga] / medžiagą rinko: Audrius Kryžanauskas, Andrius Gedgaudas. – [Šiauliai], 1997. – 112 lap.: iliustr.

Kryžanauskas, Audrius. Šiaulių miesto vandenys seniau ir dabar [Rankraštis]: [kraštotyrinė medžiaga / medžiagą rinko: A. Kryžanauskas, A. Gedgaudas, L. Juozapaitytė, S. Lukšaitė; vad. Z. Subačienė]. – [Šiauliai], 1998. – 48 lap.: iliustr.

Matulienė, Zita. Šiaulių miesto laisvamanių kapinės [Rankraštis] / Z. Matulienė; Šiaulių miesto masinė biblioteka Nr. 6. – Šiauliai, 1974. – 27 lap.

Nainienė, Jadvyga. Iš mano atsiminimų apie rašytojos Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės asmenybę [Rankraštis] / Jadvyga Nainienė-Petrauskaitė. – Šiauliai, 1970. – 34 lap.

Nainienė, Jadvyga. Mano gyvenimas [Rankraštis]: atsiminimai: D. 1–2 / Jadvyga Nainienė-Petrauskaitė. – Šiauliai, 1967–1968. – 39, 23 lap.: portr.

Norgėlienė, Genovaitė. „Verpsto“ trikotažo fabriko istorija [Rankraštis]: visuomeninės organizacijos / G. Norgėlienė, J. Ostašenkovienė; LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. – Šiauliai, 1986. – 2 t.: iliustr.

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ II medžiaga [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka; [projekto vadovė Sigita Vaitkaitytė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018. – 153 lap.: iliustr. + 1 vaizdo diskas (DVD RW). – Kompiuterinis tekstas. – Skaitmenintas objektas:  Šiauliai;  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; 2019 03 25

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III medžiaga [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka; [projekto vadovė Sigita Vaitkaitytė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019. – 568 p.: iliustr. + 1 vaizdo diskas (DVD RW). – Kompiuterinis tekstas

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ IV medžiaga [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka; [projekto vadovė Sigita Vaitkaitytė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2020. – 608 p.: iliustr. + 1 vaizdo diskas (DVD RW). – Kompiuterinis tekstas

Podelis, Povilas. Kaip vadavom Klaipėdą 1923 [Rankraštis]: Povilo Podelio prisiminimai / užrašė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1987. – 24 lap.: iliustr.

Puronas, Vilius. Šiaulių bažnyčių vizitacijų aprašai iš Kauno arkivyskupijos kurijos archyvų / Vilius Puronas. – [Šiauliai], [1982]. – 38 lap.

Puronas, Vilius. Šiaulių ekonomijos aprašymas / Vilius Puronas. – Šiauliai: [s. l.], [s. a.]. – 108 p.

Repšys, Pranciškus. Mokytoja Marija Chreptavičiūtė-Balzerienė, (1902–1979) [Rankraštis] / Pranciškus Repšys. – Šiauliai: Pranciškus Repšys, 2003. – 19 lap., [9] portr. lap.: iliustr.

Repšys, Pranciškus. Trumpai apie Rėkyvos ežero rytinę pakrantę ir apylinkes [Rankraštis] / Pranciškus Repšys. – Lingailiai, Šiaulių r.: [P. Repšys], 2018. – [26] lap.: iliustr.

Rimkūnienė, Eugenija ir kt. Šiaulių viešosios bibliotekos kronika [Rankraštis] / sudarė E. Rimkūnienė, D. Darbutienė, N. Kasparavičienė. – Šiauliai: [s. n.], 1985–2004 [13 kronikų]. – 1981 metų leidinio antraštė: Šiaulių viešosios bibliotekos metraštis. – Nuo 1995 metų leidinio antraštė: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kronika.

Rimkūnienė, Eugenija. Šiaulių viešosios bibliotekos metraštis [Rankraštis] / metraštį parašė E. Rimkūnienė. – Šiauliai: [s. n.], 1983.

Rudzinskienė, Irena. Akcinė medžio pramonės bendrovė „Venta“ [Rankraštis]: 1920–1929 / parengė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1989. – 32 lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Baldininkų ryšys su Šiaulių „Aušros“ muziejumi nuo 1933 m. [Rankraštis] / parengė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1990. – 18 lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ pirminės partinės organizacijos istorija [Rankraštis]: 1948–1983 / parengė Irena Rudzinskienė. – 1983. – 3 t.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Gruzdžių fotografai, muzikantai Tautvaišai [Rankraštis]: šeimos istorijos puslapiai / Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1996. – 38 lap., [3] atskiri genealogijos lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Gruzdžių krašto išnykę ir nykstantys kaimai [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Irena Rudzinskienė. – [Šiauliai]: [I. Rudzinskienė], [s.a.]. – 79, [5] lap.

Rudzinskienė, Irena. Gruzdžių krašto išnykę ir nykstantys kaimai [Elektroninis išteklius]: [kraštotyros darbas] / Irena Rudzinskienė. – 2018.

Rudzinskienė, Irena. Gruzdžių ligoninės 1952–1996 istorijos puslapiai darbuotojų prisiminimuose; Pirmosios vaistinės Gruzdžiuose 1888 įkūrėjas [Rankraštis]: kraštotyrinė ekspedicija / Irena Rudzinskienė. – Gruzdžiai, 1996. – 22 lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Kaimai išnykę iki 1974 m. [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Irena Rudzinskienė. – [Šiauliai]: [I. Rudzinskienė], [s.a.]. – [48] p. – Bibliografija išnašose

Rudzinskienė, Irena. Kaip vadavom Klaipėdą 1923 [Rankraštis]: Povilo Podelio prisiminimai / užrašė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1987. – 24 lap. : iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Malavėnų kaimą išgarsino ne tiktai dainos [Rankraštis] / parengė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1994. – 107 lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Pasterizuoto pieno gamybos pradžia Šiauliuose [Rankraštis]: Šiauliai Rūdės 27 / parengė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1990. – 20 lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Povilo Višinskio vaikščiotais takais [Rankraštis]: Povilo Višinskio kilmės tyrinėjimas: kraštotyros darbas / Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 2005–2008. – d. : iliustr.

Rudzinskienė, Irena. [Šakynos apylinkėje buvę kaimai 1974 m.] [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Irena Rudzinskienė. – [Šiauliai]: Irena Rudzinskienė, [s.a.]. – [14] lap.

Rudzinskienė, Irena. Šiaulių apskrities Kruopių valsčiaus kaimai [Rankraštis]: eksplikacijos, prisiminimai / Irena Rudzinskienė. – [Šiauliai]: Irena Rudzinskienė, [s.a.]. – 32 lap.: iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose

Rudzinskienė, Irena. Šiaulių apskrities Raudėnų seniūnijos išnykę ir nykstantys kaimai [Rankraštis]: kraštotyros ekspedicija / surinko Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 2000. – 103 lap.: iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose

Rudzinskienė, Irena. Šiaulių BGS „Venta“ komunistai – darbo pirmūnai visuomenininkai [Rankraštis]: skirta TSKP XXVII suvažiavimui / parengė Irena Rudzinskienė. – [Šiauliai], 1986. – 2 t.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena, Balčiūnas, Danielius. Šiaulių miesto baldininkų atsiminimai [Rankraštis] / paruošė I. Rudzinskienė, D. Balčiūnas. – Šiauliai, 1982. – [96] lap.

Rudzinskienė, Irena.Šiaulių odų-avalynės kombinato „Elnias“ Supjovimo cecho partinės grupės istorija 1954–1962 [Rankraštis] / parengė Irena Dambrauskaitė-Rudzinskienė. – Šiauliai, 1983. – 197 lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Teisininkai broliai Krygeriai ir Šiauliai [Rankraštis] / surinko kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1995. – 47 lap.: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Tyrelkų kaimo sodybose net ąžuolų neliko [Rankraštis] / sudarė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1994. – 50 lap. + Petrauskų giminės genealoginis medis, Jarulaičių giminės genealoginis medis: iliustr.

Rudzinskienė, Irena. Tų dienų šlovė neišblės [Rankraštis] / parengė Irena Rudzinskienė. – [Šiauliai], 1985. – 2 t.

Rukštelytė, R. Šiaulių apylinkių geologinė sandara ir naudingosios iškasenos [Rankraštis] / parengė R. Rukštelytė; recenzavo geografijos mokslų kand. R. Vaitonienė; LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šiaulių miesto skyrius; K. Preikšo pedagoginio instituto pirminė kraštotyros organizacija. – Šiauliai, 1980. – 27 lap.

Rutkauskas, Romualdas. Akcinei bendrovei „Žemda“ 40 [Rankraštis]: (1960–2000) / Romualdas Rutkauskas. – Šiauliai: [s. n.], [s. a.]. – fotogr.
D. 1. – [s. a.]. – [201] l.: iliustr., fotogr.
D. 2. – [s. a.]. – [325] l.: iliustr., fotogr.

Rutkauskas, Romualdas. Kalbos ir atminties titaną prisimenant [Rankraštis]: (memorialinė apybraiža) / Romualdas Rutkauskas. – Šiauliai: [s. n.], 2009. – 11 p., [14] iliustr. lap.: iliustr.

Rutkauskas, Romualdas. Šiaulių esperantininkai [Rankraštis] / Romualdas Rutkauskas. – Šiauliai, [s. a.]. – 2 d.: iliustr.
D. 1. – [s. a.]. – 13 aplankų: iliustr.
D. 2. – [s. a.]. – 9 aplankai: iliustr.

Rutkauskas, Romualdas. Žemaitis mokytojas su charizmos ženklu [Rankraštis]: (Memorialinė apybraiža apie mokytoją Praną Augutį) / komplektavimo medžiaga: Romualdas Rutkauskas; redagavo Danutė Augienė. – Šiauliai: Romualdas Rutkauskas, 2012. – 48 lap.: portr.

Sadaitytė, N. Baldininkų vardai [Rankraštis] / parengė N. Sadaitytė, V. Meškauskaitė, D. Balčiūnas; Baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kraštotyros grupė „Jovaras“. – Šiauliai, 1982. – 24 lap.

Sajienė, Joana. Šeimos istorija [Rankraštis]: atsiminimai / Joana Sajienė. – Šiauliai, 1989. – 49 lap.: iliustr.

Subačienė, Zita. Dubysos slėniais [Rankraštis] / Z. Subačienė-Jurgilaitė. – [s.l.]: [s.n.], 1997. – 126 lap.: iliustr.

Subačienė, Zita. Kalniukas [Rankraštis]: [kraštotyrinė medžiaga / medžiagą rinko: Z. Subačienė… [et al.]. – Šiauliai, 1997–
D. 1: Uosių, Numerių, Smilgių, Švendrių, Tilvikų gatvės. – 1997. – 72 lap.
D. 2: Vikšrių, Žemoji, Ilgoji, Aukštoji, Mažoji-Aukštoji, Siauroji, Nidos gatvės. – 1998. – 79 lap.

Subačienė, Zita. Mūšos pakrantėmis [Rankraštis] / Zita Jurgilaitė-Subačienė. – [Šiauliai]: [Zita Jurgilaitė-Subačienė], 1997. – 116 lap.: nuotr.

Subačienė, Zita. Seniausieji užrašai ir kryžiai Šiaulių krašto kapinėse [Rankraštis] / Z. Jurgilaitė-Subačienė. – [Šiauliai]: [s. n.], 1996–. – d.: iliustr.

Subačienė, Zita. Šiaulių miesto paribiais [Rankraštis]: senųjų miestelėnų atsiminimai / parengė Zita Subačienė; Šiaulių miesto jaunųjų ekologų klubas „Terra“. – Šiauliai, 1995. – 54 lap.: iliustr.

Subačienė, Irena. Ūkininkų gatvė Pabaliuose [Rankraštis]: [kraštotyrinė medžiaga / medžiagą rinko: Zita Subačienė]. – [Šiauliai], 1996. – 97 lap.: iliustr.

Šiaulių durpių įmonės istorijos knyga [Rankraštis]. – [Šiauliai]: [s.n.], [1981]. – 49 lap.: iliustr., nuotr.

Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto svečių knyga [Rankraštis]: 2008–2016. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, [2008–2016]. – [89 lapai, iš jų 47 lap. tušti]: portr.

Šiktorovaitė, Onutė. Šiaulių miesto ir jo apylinkių augalija ir gyvūnija [Rankraštis] / Onutė Šiktorovaitė; recenzavo R. Vaitonienė; Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius. – Šiauliai, 1980. – 17 lap.

Šimkevičiūtė, Ona. Radviliškis spaudoje 1945–1965 [Rankraštis]: bibliografinė rodyklė / Ona Šimkevičiūtė; vadovė A. Miežinienė. – Vilnius, 1967. – 118, [3] lap.: iliustr.

Trečiokaitė-Gedvilienė, Aldona. Prie Laptevų jūros [Rankraštis] / Aldona Trečiokaitė-Gedvilienė. – [Šiauliai, s. a.]. – 14 lap., [5] iliustr. lap.: iliustr., nuotr.

Vaitkaitytė, Sigita. Metodinės rekomendacijos projekto Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ II dalyviams, kraštotyros darbo rengėjams [Rankraštis] / Sigita Vaitkaitytė, Robertas Gedrimas, Nijolia Kasparavičienė. – 2018. – 23 lap.

Veteikis, Vytautas. Daugėlių statybinių medžiagų susivienijimo metraštis [Rankraštis]: 1939–1980 / V. Veteikis. – Daugėliai: [s. l.], 1981. – 83 lap.: iliustr.

Veteikis, Vytautas. Daugėlių statybinių medžiagų susivienijimo metraštis [Rankraštis]: 1939–1980 / V. Veteikis. – Daugėliai: [s. l.], 1981. – 83 lap.: iliustr.

Veteikis, Vytautas. Grūdų produktų kombinato Nr. 2 metraštis [Rankraštis]: 1968–1980 / Vytautas Veteikis. – Šiauliai: s. l., [1980]. – 63 lap.: lent.

Veteikis, Vytautas. Meškuičių kraštas; „Raudonosios vėliavos“ kolūkis [Rankraštis]: istorinė apybraiža / parengė Vytautas Veteikis. – Šiauliai, 1988. – 95 lap.

Veteikis, Vytautas. Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla [Rankraštis]: 1939–1989 / [parengė Vytautas Veteikis; apipavidalino Rima Šimkuvienė]. – Šiauliai, 1989. – 171 lap.: lent.

Veteikis, Vytautas. Šiaulių autotransporto įmonės Nr. 1 metraštis [Rankraštis] / parengė Vytautas Veteikis. – [Šiauliai: s. l.], 1975–
T. 2: Dešimtasis penkmetis. – 1981. – 83 lap.: lent.
T. 3: Vienuoliktasis penkmetis. – 1986. – 70 lap.: lent.

Veteikis, Vytautas. Šiaulių miesto buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato metraštis [Rankraštis] / parengė Vytautas Veteikis. – [Šiauliai: s. l.], 1986. – 94 lap.: lent. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Bibliogr.: lap. 94.

Veteikis, Vytautas. Šiaulių odos gamyklos metraštis [Rankraštis]: 1898–1981 / [parengė V. Veteikis]. – Šiauliai, 1982. – 76 lap.: lent.

Veteikis, Vytautas. Šiaulių odos ir avalynės gamybinio susivienijimo „Elnias“ metraštis [Rankraštis] / Vytautas Veteikis. – [Šiauliai], [s. a.]. – 3 t.
[T.] 3: Dešimtasis penkmetis 1976–1980. – [1981]. – 73 p.

Veteikis, Vytautas. Švieskis ir šviesk [Rankraštis]: apie „Kultūros“ bendrovės ir Kultūros švietimo draugijos veiklą / parengė Vytautas Veteikis. – Šiauliai, 1994. – 101 lap., [15] iliustr. lap.: iliustr., nuotr.

Vyr. profesijos mokytojas Adolfas Pališaitis [Rankraštis] / Gruzdžių žemės ūkio m-kla. – Gruzdžiai, [2004]. – [28] p.: nuotr. + 1 elektron. opt. diskas (CD ROM).

Vitkauskas V. Šiaulių precizinių staklių gamyklos sporto kolektyvo turizmo sekcijos ataskaita [Rankraštis]: konkursui „Geriausias 1963 m. respublikoje turistų kolektyvas“ / albumą paruošė: V. Vitkauskas, A. Penkauskas, A. Maksevičius, D. Balčiūnas. – Šiauliai: Šiaulių precizinių staklių gamykla, 1963. – [33] lap., įsk. virš.: nuotr., įkl.

Žeimelio urbanistikos paminklo tyrimas, to paminklo ribų, vertingų elementų, apsauginių zonų ribų ir statybos režimo nustatymas [Rankraštis] / Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institutas. – Kaunas, 1973. – 66 lap., [28] iliustr. lap.: iliustr.

Žeknys, Viktoras. Šiaulių miesto priešgaisrinės apsaugos istorija [Rankraštis]: 1944 rugpjūčio 5 – 1962 metai / surinko ir paruošė Viktoras Žeknys. – [Šiauliai]: [V. Žeknys], [s. a.]. – 197, [3] lap.: nuotr.

(Red. 2023-03-02)

 
Skip to content