Literatūrinė publicistika

Į Povilo Višinskio publicistiką žvelgiant tipologiškai, dalį jos galima apibendrinti literatūrinės publicistikos sąvoka. Tai publicistiniu stiliumi rašomos recenzijos, kiti pamąstymai apie literatūrą, vaizdeliai, esė ar kito žanro straipsniai. Kaip ir visa publicistika jie pasižymi savąjį laiką atliepiančiu politiniu, socialiniu, kultūriniu aktualumu. Taigi, kartu su tekstais apie literatūrą šiame lauke galima matyti ir tą Višinskio palikimo dalį, kuri yra ties meninio ir publicistinio kūrinio riba. Nors Višinskio rašytų recenzijų spaudoje išliko nedaug, jos rodo daugiapusį kultūrinį autoriaus interesą, o visa literatūrinė publicistika jį atskleidžia kaip sugestyvių dialogų, metaforų, struktūrinių sprendimų ir kitų literatūrinių strategijų ieškotoją bei atradėją.

 
Skip to content