Sakytinės istorijos „Atgaiva“ archyvas

Sakytinės istorijos projektas apie lietuvių dramaturgijos festivalį „Atgaiva“

Filosofijos mokslų daktaras, Akrono universiteto (Ohajo valstija, JAV) amerikiečių ir anglų literatūros profesorius Patrick Chura, bendradarbiaudamas su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, 2015–2017 m. vykdė sakytinės istorijos projektą apie lietuvių dramaturgijos festivalį „Atgaiva“. Jo metu buvo paimti interviu iš festivalio organizatorių, režisieriaus, aktorių, žiūrovų.

Apie lietuvių dramaturgijos festivalį „Atgaiva“

J. Bindoko nuotr.

Atgimimo pradžioje, svarbiuose politiniuose ir visuomeniniuose virsmuose, 1988 m. gruodžio 12–22 dienomis Šiauliuose vyko lietuvių dramaturgijos festivalis „Atgaiva“. Jo tikslas buvo skatinti Lietuvos teatrus statyti geriausius lietuvių klasikos, taip pat tuometinius dramaturgijos veikalus, suaktyvinti teatrų dalyvavimą kultūros gyvenime, rūpintis spektaklių meniškumu. Festivalyje dalyvavo Lietuvos dramos ir lėlių teatrai su geriausiais 1987–1988 metais pastatytais lietuvių dramaturgijos spektakliais. Tuo laiku žymių Lietuvos istorinių asmenybių, kultūros ir meno veikėjų biografijomis grindžiami scenos veikalai buvo labai populiarūs kaip iškalbingas ir demokratiškas tautinės atminties gaivinimo, savosios kultūros pažinimo ir vertybių pervertinimo aktas.

Festivalio iniciatorius ir varomoji jėga buvo tuometinis Šiaulių dramos teatro vyriausiasis režisierius Gytis Padegimas, Atgimimo idėjų, kultūrinio-visuomeninio gyvenimo ir įvairiausių renginių koordinatorius Šiaulių mieste.

Festivalio organizatoriai sukvietė į Šiaulius rašytojus, kritikus, mokslininkus, kurie skaitė aktualios tematikos paskaitas, rengė diskusijas „Ryto mintyse“ Mažajame teatre. Po konkursinių spektaklių, jau vėlai vakare vyko „Nakties poezija“. Čia Lietuvos teatrų aktoriai skaitė mėgstamiausių poetų kūrybą.

Festivalio metu buvo leidžiamas biuletenis „Atgaiva“. Pasirodė keturi leidinio numeriai. Kiekvieno numerio tiražas – 6 tūkst. egz., spaudė „Titnago“ spaustuvė. Laikraštį redagavo Valentinas Didžgalvis. Keturi festivalio laikraščio „Atgaiva“ numeriai (šiandien jau bibliografinė retenybė) – tai pirmieji laisvos kultūrinės spaudos pranašai.

Informacija iš Lietuvių teatro istorija, 4 knyga, sudarytoja I. Aleksaitė, 2009 m.

Patrick Chura

filosofijos mokslų daktaras, Akrono universiteto (Ohajo valstija, JAV) profesorius

Patricko Churos dėstymo objektas yra XIX–XX a. Amerikos literatūra ir kultūra. Jis yra dviejų knygų ir  įvairių straipsnių literatūros ir istorijos temomis autorius.

Prof. P. Chura labai domisi lietuvių literatūra ir kultūra, verčia lietuvių literatūros kūrinius ir atskirus tekstus kultūros temomis iš lietuvių į anglų kalbą. 2009 m. jis gavo finansavimą iš Europos Sąjungos Baltijos šalių literatūros bei dramos tyrinėjimams. 2015 m. iš LR švietimo ministerijos gavo paramą 1988 m. dramaturgijos festivalio „Atgaiva“ Šiauliuose sakytinės istorijos tyrimui.

P. Chura tarnavo Taikos korpuso savanoriu Rytų Europoje. Yra laimėjęs tris Fulbrighto stipendijas ir 2009 m. dėstė Lietuvos, 2012 m. – Jungtinės Karalystės, 2016 m. – Vietnamo Socialistinės Respublikos universitetuose.

Patricko Churos susidomėjimas lietuvių dramaturgijos festivaliu „Atgaiva“

2009 m. prof. P. Chura vieną semestrą dėstė Šiaulių universiteto Humanitariniame fakultete. Būdamas čia, jis daug laiko praleido tyrinėdamas Šiaulių dramos teatro bei Lietuvos literatūros ir meno archyvus, domėjosi Lietuvos teatro istorija. Ypač profesorių sudomino 1988 m. Šiauliuose vykęs dramaturgijos festivalis „Atgaiva“. P. Chura prie šios temos grįžo 2015 m. Bendradarbiaudamas su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, 2015–2017 m. jis vykdė sakytinės istorijos projektą. Jo metu buvo kalbinti ir paimti interviu iš festivalio organizatorių, režisieriaus, aktorių, žiūrovų. Interviu su režisieriumi Gyčiu Padegimu įkvėpė P. Churą tęsti festivalio tyrimą bei nagrinėti jo istorinę reikšmę. Festivalio „Atgaiva“ tema profesorius parašė ir publikavo porą straipsnių: Patrick Chura. „Dešimt dienų, kurios sukrėtė Lietuvą“: 1988 metų dramaturgijos festivalis „Atgaiva“. – Varpai, 2015 (32), p. 103–122. Patrick Chura. Gytis Padegimas and Valentinas Didžgalvis Debate the Legacy of the 1988 „Atgaiva“ Drama Festival. – Lituanus, Volume 63:3 (2017), p. 23–48.

 
Skip to content