Šiaulių kino meno mėgėjų filmų kolekcija

Vaizdajuostės

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje sukauptos vaizdo įrašų kolekcijos – kultūros paveldo, tiesiogiai susijusio su Šiaulių regionu, daugiausia pačiais Šiauliais, dalis. Joje šiuo metu – per 300 vaizdo įrašų. Tai šiauliečių kino kūrėjų, savotiškų miesto ir krašto istorijos metraštininkų, dovana.

Videoteka – kultūros paveldo dalis

Mintis išsaugoti „gyvus“ Šiaulių krašto istori­jos faktus ir įvykius kilo 2009 metais, kai vykdant nacionalinį projektų „Bibliotekos pažangai“ buvo paskelbtas konkursas, kviečiantis kurti gyvąją krašto enciklopediją „Graži tu mano“. Enciklopedijoje nusprendėme papasakoti apie kraštietį Albertą Griganavičių, antrojo Lietuvos valstybės atgimimo įvykių metraštininką. Auto­rius pasidalijo ne tik vertingais straipsniais, bet ir unikalia vaizdo įrašų kolekcija. Ši medžiaga pa­skatino bibliotekos darbuotojus pradėti kaupti niekur dar nepublikuotą, stalčiuose saugomą filmuotą istorinę medžiagą, svarbią Šiaulių re­gionui ir visai Lietuvai. Taip pradėta kurti vide­oteka.

Dovanota daug autorinių filmų

Šiuo metu bibliotekos videotekoje saugo­mos kino kūrėjų Alberto Griganavičiaus, Algirdo Kulikausko, Laimučio Gudinavičiaus, Rimanto Vencevičiaus, Ramūno Snarskio filmų kolekcijos. Autoriniuose filmuose užfiksuota Šiaulių miesto istorinė raida, miesto pramonės, kultūros, architektūros plė­tra sovietmečiu. Kino mėgėjams taip pat turė­tų būti įdomi Aušros Vaitkevičienės ir Sauliaus Pučinsko, Kelmės rajono visuomeninės organi­zacijos „Krašto informacija“, Šiaulių kino meno klubo nario Rimo Vipo dovanota vaizdo medžia­ga, kraštiečio fotomenininko Algirdo Musneckio gyvas pasakojimas apie skautą Stasį Ivanauską.

Šiaulių kino klubo indėlis

Prie videotekos kūrimo nemažai prisidėjo ne tik pavieniai kūrėjai, bet ir Šiaulių kino meno klubas. 2013 metais su klubu pasirašyta bendra­darbiavimo sutartis. Klubo vadovo Viktoro Gundajevo paskatinti, kino kūrėjai entuziastingai pritarė bibliotekos siūlymui jų sukurtus filmus perkelti į interneto erdvę. Gavome vertingų kolekcijų, dokumentinių fil­mų, rodytų 2009-2012 metais Šiaulių TV laidose „Senasis Šiaulių kinas“, „Anądien Šiauliuose“, „Filmuoja Šiauliai“, įrašų.

 
Skip to content