Alberto Griganavičiaus vaizdo įrašų kolekcija

Griganavičius_videokamera nuolatinė palydovė

Alberto Griganavičiaus vaizdo įrašų kolekcija

Šviesaus atminimo Šiaulių miesto garbės pilietis Albertas Griganavičius (1934–2015) filmavimu susidomėjo 1991 metais. Daug laiko skyrė Atgimimo istorijai Šiauliuose. Nemažai unikalios medžiagos iš Atgimimo laikotarpio renginių ir įvykių Šiauliuose A. Griganavičius padovanojo bibliotekai.

Perduotoje medžiagoje užfiksuotas isto­rinis 1991 m. sausio 12 d. mitingas Saulės lai­krodžio aikštėje, Sausio 13-osios įvykiai Šiau­liuose, Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 1991 m. Sukilėlių kalnelyje bei Šiaulių ligoninė­je, Baltijos kelio minėjimas 1991 ir 2004 metais ir kiti svarbūs įvykiai. Atgimimo laikotarpio metraštį simboliškai baigia kario paminklo Prisikėlimo aikštėje Šiauliuose išmontavimo darbai.

Į kino juostas taip pat pateko Motiejaus Va­lančiaus blaivybės sąjūdžio veikla. Bibliotekai padovanoti A. Griganavičiaus parengtų ir Šiaulių televizijoje rodytų 4-ių (iš viso parengta 12) lai­dų „Blaivumas – gyvenimo laimė“ įrašai, kuriuo­se pasakojama apie alkoholizmo žalą ir blaivaus gyvenimo alternatyvą. Dovanotoje kolekcijoje yra atspindėta Lietuvos samariečių veikla: pili­griminis žygis į Šiluvą 1998 m., samariečių stovy­kla 1997 m. ir kt.

Susipažinti su A. Griganavičiaus vaizdo įrašų kolekcija galite čia.

Trumpa video medžiaga apie Albertą Griganavičių – gydytoją, visuomenės veikėją, Šiaulių miesto garbės pilietį.

A. Griganavičius: Lietuvos atgimimas 1989-1991

A. Griganavičius: Diena prieš sausio 13 Šiauliuose

1991 m. sausio 13-osios įvykiai ir Šiauliai:

A. Griganavičius: Už laisvą Lietuvą! Balsavimai 1991-02-09

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 1991 metais:

A. Griganavičius: Paminklo išmontavimas 1991 08 24

 
Skip to content