„ŠIAULIŲ REGIONO KRAŠTOTYRININKŲ DARBŲ KATALOGAS. 1990–2015“

Šiaulių miesto kraštotyrininkų darbų katalogas 1990–2015 m.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka turi gilias kraštotyros medžiagos kaupimo tradicijas. Kilo mintis apžvelgti Šiaulių miesto kraštotyros veiklą nuo 1990 iki 2015 metų kataloge, kuriame būtų suregistruoti Šiaulių miesto kraštotyrininkų, miesto įstaigų, užsiimančių kraštotyros veikla bei bibliotekų kraštotyros darbai.

Kataloge suregistruoti 263 kraštotyros darbai. Didžioji jų dalis – nepublikuota. Jie pateikti chronologine seka. Metų viduje kraštotyros darbų aprašai išdėstyti abėcėlės tvarka. Įrašų numeracija ištisinė. Katalogo gale yra pavardžių sąrašas.

Darbus katalogui pateikė Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka (78 rankraštiniai dokumentai ir 10 elektroninių priemonių), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka (80), Didždvario gimnazija (20), Juliaus Janonio gimnazija (37), „Romuvos“ progimnazija (3), Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla (2) ir Šiaulių jaunųjų turistų centras (3).

Didelę katalogo dalį sudaro miesto kraštotyrininkų – Irenos Rudzinskienės (39), Nijolės Petraitytės (28), Jono Nekrašiaus (23), Vytauto Mažeikos (17), Giedrės Petkevičienės (13), Jono Krivicko (17), Klemenso Kučinsko (9), Zitos Subačienės (12), Danutės Darbutienės (11), Nijolios Kasparavičienės (9), Ritos Margevičienės (6), Romualdo Rutkausko (6) ir kt. darbai.

Kraštotyrininkai – metraštininkai, o ne istorijos vertintojai. Jų darbuose atsispindi Šiaulių miesto istorinė raida, šeimų istorijos, personalijos, amatai ir tradicijos, tremtinių atsiminimai, išnykusių kaimų ir gatvių istorijos, bibliotekų ir  įmonių istorijos, kapinių tyrinėjimai ir kitos mūsų kraštui aktualios temos.

Didžiuma darbų skirta personalijoms – aktorėms Potencijai Pinkauskaitei, Stefai Nosevičiūtei-Čepaitienei, pedagogams Antanui Bukauskui, Pranui Švilpai, Adolfui Stonkui-Stonkevičiui, kraštotyrininkams Viktorui Žekniui, Vincentui Vaitekūnui, visuomenės veikėjai Onai Lukauskaitei-Poškienei, literatūrologei Daliai Striogaitei, Šiaulių universiteto dėstytojams ir kt.

Nemaža dalis darbų yra apie Šiaulių apskrities kaimus – jų istoriją ir gyventojus. Dalis kaimų yra išnykę (Liepkalnio, Paberžių, Tyrelkų), todėl užfiksuota istorija yra unikali.

Taip pat galima rasti Šiaulių mikrorajonų – Dainų, Lieporių, Pabalių, Kalniuko – aprašymų. Yra darbų, skirtų atskiroms Šiaulių miesto gatvėms, buvusioms kultūros-švietimo įstaigoms, kongregacijos mokyklai, amatų mokyklai, prieškaryje veikusiems vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms.

Įdomios ir informatyvios šeimų istorijos, kurių dauguma saugoma asmeniniuose archyvuose.

Kita darbų grupė – mokyklų istorijos. Kataloge galima rasti Šiaulių miesto didžiausių ir seniausių gimnazijų – Didždvario ir Juliaus Janonio – metraščius, kuriuose atsispindi svarbiausi mokslo metų įvykiai, moksleivių pasiekimai, mokyklos šventės. Paminėtini ir Šiaulių jaunųjų turistų centro metraščiai, jaunųjų Mikelių darbai.

Keletas darbų skirta įmonėms – Šiaulių elektros tinklams, statybos įmonei „Žemda“. Surinkta medžiaga apie įmonių veiklą nuo įkūrimo, apie įmonėse dirbusius darbuotojus.

Atskirą darbų dalį sudaro kraštotyros ekspedicijų medžiaga – apie knygnešystę Šiaulėnų apylinkėse, Gruzdžių krašto žmonių prisiminimai, apie nykstančius ir išnykusius Bazilionių krašto kaimus.

Kataloge taip pat rasite ekslibrisų parodų katalogų, skirtų įvairioms progoms – M. Daukšos postilei – 400 metų, Juliaus Janonio gimnazijai – 150, Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekai – 50, Kryžių kalnui bei meno parodoms.

Katalogą rasite čia.

 
Skip to content