Atgimimo laikotarpio spauda

Atgimimo laikotarpio Šiaulių miesto spauda

1988 m. pradėjus kurti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio organizacijas, netrukus ėmė eiti Sąjūdžio periodiniai leidiniai. Kai 1990 m. buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas ir priimtas Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas, pagal kurį visuomenės informavimo priemonės tapo laisvos ir necenzūruojamos, Lietuvos miestuose ir rajonų centruose pasirodė daugybė naujų periodinių leidinių. Ėmė kurtis nacionaliniai dienraščiai, atsirado kraštų laikraščiai, pradėjo eiti nauji miestų ir rajonų laikraščiai, buvo steigiami nauji bendrojo pobūdžio ir įvairios paskirties laikraščiai bei savaitraščiai, universalaus pobūdžio, specialieji ir moksliniai žurnalai, atgaivinami seni, dar prieš karą Nepriklausomoje Lietuvoje, o vėliau užsienyje ėję periodiniai leidiniai. Apie 45 metus egzistavusi sovietinė masinės informacijos priemonių sistema ėmė irti ir formuotis nauja, laisva ir nepriklausoma spauda. Buvę valstybiniai bei žinybiniai laikraščiai ir žurnalai buvo privatizuoti, jų leidėjais ir savininkais tapo privačios bendrovės, visuomeninės organizacijos, žmonių grupės ar asmenys. Laikraščių ir žurnalų skaičius sparčiai didėjo beveik iki 1995 m. Paskui laikraščių buvo išleidžiama kasmet vis mažiau, o žurnalų daugiau.

Šiaulių Sąjūdis 1988-1996 metais leido tris laikraščius: „Krivūlę“ (redaktorius V. Mikalauskas, vėliau I. Vasinauskaitė, tiražas 10 tūkst. egz., išėjo 18 numerių), „Savaitės krivūlę“ (redaktoriai – I. Vasinauskaitė, J. Sabaliauskas, tiražas 5 tūkst. egz.; leistas 1989 – 1991 m.), „Aušros alėją“ (redaktoriai – B. Kybartienė, A. Sėjūnas, L. Malakauskienė; tiražas 1000–5000 egz.; leistas 1991 – 1996 m.; išėjo 335 numeriai).

Keičiantis visuomenės gyvenimui, keitėsi ir masinių informacijos priemonių turinys – pradėta reikšti ne vienos, o įvairių partijų, visuomeninių judėjimų, atskirų asmenų nuomonė, mėginta ieškoti dialogo tarp skirtingų požiūrių ir įsitikinimų žmonių. 1990–1993 m. Šiauliuose suaktyvėjo leidyba, pasirodė naujų leidinių. 1990 m. pradžioje Šiauliuose ėjo vienintelis dienraštis „Šiaulių naujienos“. 1990 m. lapkričio 20 d. išėjo pirmasis regioninio laikraščio „Šiaulių kraštas“ numeris.

 
Skip to content