Skaitmenintų knygų, rankraščių, laikraščių nuorodos į epaveldą

Virtuali elektroninio paveldo sistema – www.epaveldas.lt

Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo,  skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją. VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą.

Biblioteka, nuo 2010 metų dalyvaudama projekte „Virtuali elektroninio paveldo sistemos plėtra“, tenkina ne tik regiono, bet ir visos Lietuvos gyventojų informacinius poreikius. Projekto metu suskaitmeninta ir tinklalapiui epaveldas pateikta 12 tūkst. objektų, daugiau kaip 45 tūkst. vaizdų.

Skaitmeninti tarpukaryje Šiauliuose išleisti reti leidiniai, unikalūs kraštotyros darbai, susiję su miesto istorija, kultūra, miesto laikraštis „Raudonoji vėliava“. Biblioteka, būdama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partnerė, į projektą įtraukė dvi Šiaulių miesto kultūros įstaigas – Valstybinį dramos teatrą ir „Aušros“ muziejų. Gražaus bendradarbiavimo rezultatas – suskaitmenintas teatro archyvas nuo 1931 iki 2000 metų, dalis Kurtuvėnų dvaro archyvo, žymių visuomenės ir kultūros veikėjų rašytinis palikimas.

Nuo 2018 m. vidurio Biblioteka dalyvauja Nacionalinės bibliotekos inicijuotame skaitmeninimo projekte „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“. Jo tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.  Projektas vyks iki 2021 m. birželio mėn.

Jau suskaitmeninta ir paskelbta www.epaveldas.lt 1506 kultūros paveldo objektai, kurie savo turiniu labai įvairūs meniniu, istoriniu bei estetiniu požiūriu. Didžiąją suskaitmenintų objektų dalį sudaro  vizualiniai dvimačiai  objektai – fotografijos, negatyvai, ekslibrisai, grafika.

2020-aisiais metais toliau turtinamas skaitmeninis lobynas. Didžiausias dėmesys skiriamas regiono bibliotekose saugomam kultūros paveldui, skaitmeninami Akmenės, Kelmės, Joniškio, Mažeikių, Plungės, Radviliškio Šiaulių miesto ir rajono, Telšių bibliotekų kraštotyros darbai apie išnykusius ir nykstančius kaimus, garsius kraštiečius, tremtinių atsiminimai, pokario laikai, sakralinis istorinis palikimas,  sovietmečio periodinė spauda, fotografijos.

 
Skip to content