Barboros Mejerytės skaitmeninis rankraštis „Jonė“

2018 metais sukanka 120 metų, kai gimė pedagogė, vertėja (mokėjusi mažiausiai 10 kalbų), rašytoja, liaudies švietėja (kai kas ją lygina su M. Pečkauskaite-Šatrijos Ragana) Barbora Mejerytė (1898–1982). Ji – Šiaulių krašto žmogus. Gimusi Vainagiuose, netoli Kurtuvėnų, augusi gausioje grafo Pliaterio girininko šeimoje, beveik visą savo gyvenimą praleido Šiaulių krašte ir mieste. 1939–1945 m. buvo Šiaulių 2-osios mergaičių gimnazijos mokytoja. 1945 m. persikėlė į Žalpelius globoti motinos ir iki 1948 m. pabaigos dirbo netoli esančioje Bazilionų progimnazijoje. Mokytojaudama rėmė ne tik seseris, brolius, artimuosius, bet ir neturtingus mokinius, pirko jiems vadovėlius, rašymo priemonies, padėjo moraliai. Po mamos mirties tapo vertėja. Vertė Dž. Golsvorčio, A. Diuma, V. Skoto, Č. Dikenso kūrinius.

Artėjant B. Mejerytės 105-osioms gimimo metinėms, Bazilionų mokykla kreipėsi į jos gimines, prašydama rankraščių, rankdarbių. Tarp kitų darbų buvo gautas ir „Jonės“ rankraštis. Mokyklos direktorius ėmesi veiksmų, kad romanas „Jonė“ būtų išspausdintas ir 2007 m. „Saulės deltos“ leidykla romaną išleido.

Kūrinys surašytas vienuolikoje sąsiuvinių. Rankraštyje beveik nėra taisymų ir braukymų, todėl galima teigti, kad jis nėra pirminis variantas. Romaną sudaro trys dalys, kurių kiekviena skiriama dar į tris dalis. Pirmos dalies pabaigoje pažymėta: „1946 m. vasara“ (kitų dalių parašymo datos nėra nurodytos).

Romane vaizduojamas 19 a. II pusės – 20 a. pradžios gyvenimas. Atskleidžiamas paprastos mergaitės, našlaitės Jonės, užaugusios pamiškės trobelėje pas senelę, gyvenimo kelias. Tas kelias neįprastas, primenantis pasaką.

Barboros Mejerytės sūnėnas europarlamentaras Algirdas Saudargas Bazilionų mokyklai ne tik padovanojo unikalią dovaną – 11 sąsiuvinių rankraštį, bet ir suteikė galimybę tekstą skaitmeninti. Anot filosofo Romualdo Ozolo, „romanas puikiai gali lygiuotis su Šatrijos Raganos ar Juozo Baltušio kūriniais“. Knygos įvadiniame straipsnyje Šiaulių universiteto profesorius Bronius Prėskienis kūrinį pavadino „svajonių romanu, kurio meninė vertė be jokių išlygų leidžia kalbėti apie Barborą Mejerytę kaip apie rašytoją“.

Dėkojame Algirdui Saudargui už bendradarbiavimą bei Rimantui Goriui už galimybę susipažinti su Bazilionų krašto šviesuolės rankraštiniu palikimu.

 

Skaitmeninis romano „Jonė“ rankraštis:

Jonė (I) Pamiškės trobelėje I dalis, 1 sąsiuvinis

Jonė (I) Pamiškės trobelėje II dalis, 2 sąsiuvinis

Jonė (I) Pamiškės trobelėje III dalis, 3 sąsiuvinis

Jonė (II) Pienės pūkeliai I dalis, 4 sąsiuvinis

Jonė (II) Pienės pūkeliai II dalis, 5 sąsiuvinis

Jonė (II) Pienės pūkeliai III dalis, 6 sąsiuvinis

Jonė (II) Miškas ir dvaras III dalis, 7 sąsiuvinis

Jonė (III) Miškas ir dvaras I dalis, 8 sąsiuvinis

Jonė (III) Miškas ir dvaras II dalis, 9 sąsiuvinis

Jonė (III) Miškas ir dvaras III dalis, 10 sąsiuvinis

Jonė (III) Miškas ir dvaras III dalis, 11 sąsiuvinis

 

 

 

 

 

 

 
Skip to content