Skaitmenintų laikraščių nuorodos į epaveldą

„Raudonoji vėliava“. Didžiąją suskaitmenintų objektų dalį sudaro Šiaulių miesto dienraštis, leidžiamas nuo 1944 metų. Iki 1950 metų buvo miesto ir apskrities, 1950–1953 m. srities ir miesto laikraštis. Nuo 1989 m. eina pavadinimu „Šiaulių naujienos“. Suskaitmenintas 44 metų laikotarpis – 1944–1988 metai. Trūkstamus dienraščio egzempliorius skolinomės iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Įdomu, kad miesto bibliotekos laikraščio egzempliorių neturi, Šiaulių universiteto bibliotekoje saugomi numeriai tik nuo 1960 metų, dabartinė „Šiaulių naujienų“ redakcija taip pat neturi archyvo ir nesaugomi dienraščio numerių. Dienraštis įdomus studentams, tyrėjams ir gyventojams, besidomintiems miesto praeitimi.

Raudonoji vėliava. – Šiauliai, 1941-1988. – ISSN 1822-7422

„Gimtasai kraštas“. Pirmasis Lietuvoje iliustruotas kraštotyros žurnalas, leistas Šiaulių kraštotyros draugijos 1934-1943 m.: iki 1940 m. balandžio mėnesio ėjo Šiauliuose, nuo 1940 m. liepos mėnesio – Kaune. Per dešimtmetį buvo išleistas 31 numeris, išspausdinti 2338 puslapiai medžiagos. Žurnalas buvo spausdinamas Kaune „Raidės“ spaustuvėje. Tiražas apie 1000 egzempliorių. Redaktorius Peliksas Bugailiškis. Etnologo Vacio Miliaus parengtoje „Gimtojo krašto“ (1934-1943) bibliografijoje“ (Vilnius, 1996) labai kruopščiai išanalizuotos ir užregistruotos 476 čia paskelbtos publikacijos. Jos suskirstytos į 12 skyrių: kraštotyros gyvenimas (65), muziejininkystė (36), personalijos (5), bibliografijos (12), recenzijos (5), gamta (6), archeologija (29), istorija (24), etnografija (224), tautosaka (29), senieji tikėjimai (6), kalba (7). Daugiausiai vietos, apie 60 % skirta etninei kultūrai, nes dauguma žurnalo bendradarbių buvo kilę iš kaimo, atsiminė tuometinį gyvenimą, papročius, ūkiškus darbus ir sugebėjo juos vaizdžiai aprašyti.

Gimtasai kraštas. – Šiauliai, 1934-1943

 
Skip to content