Skaitmenintų rankraščių nuorodos į epaveldą

Kolekcija „Kraštotyros darbai“. Joje unikalūs, tik mūsų bibliotekoje saugomi kraštotyros darbai, kuriuose pasakojama miesto istorija, kultūros raida, užrašyti žymių šiauliečių atsiminimai… Išliekamąją vertę turi kraštotyrininkės Birutės Knizikevičienės darbai: „Zubovai ir Šiaulių kraštas“, „Šiaulių kultūros raida 1236–1986 m.: datų ir faktų rinkinys“, „V. Kapsuko gatvė Šiauliuose“, kraštotyrininko Danieliaus Balčiūno aštuonių  dalių kraštotyros darbas „Nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis“, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ilgamečio darbuotojo Vinco Vaitekūno prisiminimai.

 1. Abituriento vadovas : Lietuvos gimnazijų ir mokytojų seminarijų lietuvių k. ir matematikos 1929 m. išleidžiamųjų egzaminų temos, uždavinių sprendimai ir elementarinės matematikos konspektas. – Šiauliai, 1929. – [1], 63 p.
 2. Antkapinis paminklas Jovarui [Rankraštis] / medžiagą paruošė inž. Danielius Balčiūnas. – Šiauliai, 1982. – 14 lap.
 3. Iš mano atsiminimų apie rašytojos Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės asmenybę [Rankraštis] / Jadvyga Nainienė-Petrauskaitė. – Šiauliai, 1970. – 34 lap.
 4. Įžymiosios Šiaulių miesto moterys (1900-1940) [Rankraštis] : diplominis darbas : biobibliografinis žodynas / Audronė Kiršinaitė. – Vilnius, 1984. – 156 lap.
 5. Jos buvo šiaulietės [Rankraštis] / B. Knizikevičienė. – Šiauliai, 1975. – 19 lap.
 6. Kurtuvėnų parapijos gyventojų vardų įvairovė XIXa. IIp. – XXa. Ip. [Rankraštis] / Audronė Kiršinaitė. – Šiauliai : Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, [s.a.]. – 16 lap.
 7. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis. [Rankraštis]: Kn. 1 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1987 – 151 lap.
 8. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis. [Rankraštis]: Kn. 2 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1988 – 253 lap.
 9. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis [Rankraštis]: Kn. 3 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1988 – 177 lap.
 10. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis [Rankraštis]: Kn. 4 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1988 – 91 lap.
 11. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis [Rankraštis]:   5 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1988 – 67 lap.
 12. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis [Rankraštis]: Kn. 6 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1988 – 103 lap.
 13. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis [Rankraštis]: Kn. 7 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1988 – 100 lap.
 14. LTSR nusipelnęs išradėjas, pasaulio ir TSRS rekordininkas, fotomenininkas, inžinierius Petras Motiekaitis [Rankraštis]: Kn. 8 / medžiagą surinko inž. D. Balčiūnas. – 1988 – 135 lap.
 15. Mano gyvenimas [Rankraštis] : atsiminimai : D. 1-2 / Jadvyga Nainienė-Petrauskaitė. – Šiauliai, 1967-1968. – 39, 23 lap
 16. Rašytojai susiję su Šiauliais [Rankraštis]: T.1 / Valerija Griniūtė. – 1984 – 120 lap.
 17. Rašytojai susiję su Šiauliais [Rankraštis]: T. 2 / Valerija Griniūtė. – 1984 – 227 lap.
 18. Sukilėlių kalnelis Šiauliuose [Rankraštis] / Birutė Knizikevičienė. – Šiauliai, 1988. – 95 lap.
 19. Šiauliai ir Didysis tėvynės karas (1941 – 1945) [Rankraštis] : diplominis darbas / Evaldas Veteikis. – Vilnius, 1973. – 141, [1] lap.
 20. Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbo veterano, LTSR kraštotyros ir paminklų apsaugos draugijos garbės nario Vinco Vaitekūno atsiminimai [Rankraštis] / užrašė D. Balčiūnas. – [Šiauliai, 1982. – 92 lap.
 21. Šiaulių kultūros raida 1236-1986 [Rankraštis] : datų ir faktų rinkinys / Birutė Knizikevičienė. – Šiauliai, 1987. – 274 lap.
 22. Šiaulių miestas ir apskritis karo baigties ir pirmaisiais pokario metais.(1944-1946) [Rankraštis] : diplominis darbas (vadovas S. Jegelevičius) / Nijolė Jonaitienė. – Vilnius, 1996. – 99 p., [6] lent.
 23. Šiaulių miesto laisvamanių kapinės [Rankraštis] / Z. Matulienė. – Šiauliai, 1974. – 27 lap.
 24. Šiaulių miesto meno ir kultūros paminklai bei jų apsauga [Rankraštis] : diplominis darbas / Danguolė Platelytė. – Šiauliai, 1987. – 175 lap.
 25. Šiaulių viešosios bibliotekos dešimtmetis. 1951-1960 m. m. [Rankraštis] : diplominis darbas / A. Pranskūnaitė-Sargūnienė. – Vilnius, 1962. – 112 lap.
 26. Šiaulių Viešosios bibliotekos istorija 1961-1980 metai [Rankraštis] : diplominis darbas / Ramunė Augutytė-Korenkienė. – Vilnius, 1982. – 92 p.
 27. Švieskis ir šviesk [Rankraštis] : apie „Kultūros“ bendrovės ir Kultūros švietimo draugijos veiklą / parengė Vytautas Veteikis. – Šiauliai, 1994. – 101 lap., [15] iliustr. lap.
 28. 1918-1919 metai Šiauliuose [Rankraštis] : Lietuvos komunistų partijos ir tarybų valdžios įkūrimo 70-osioms metinėms : datos ir faktai / Birutė Knizikevičienė. – Šiauliai, 1988. – 101 lap.
 29. Kapsuko gatvė Šiauliuose [Rankraštis] : kraštotyrininkų ekspedicijos medžiaga / Danutė Darbutienė, Birutė Knizikevičienė, Eugenija Rimkūnienė. – Šiauliai, 1985. – 282 lap.
 30. Zubovai ir Šiaulių kraštas [Rankraštis] : biobibliografinis žodynas / Birutė Knizikevičienė. – Šiauliai, 1990. – 98 lap.
 
Skip to content