Rugsėjis

1 d. – 55 metai, kai 1962 m. atidaryta Ragainės vidurinė mokykla (dabar Ragainės progimnazija).

1 d. – 45 metai, kai 1972 m. atidaryta Gegužių vidurinė mokykla (dabar Gegužių progimnazija).

1 d. – 40 metų, kai 1977 m. atidaryta Dainų vidurinė mokykla (dabar Dainų progimnazija).

2 d. – 95 metai, kai 1922 m. Jonaitiškiuose (Radviliškio r.) gimė lėktuvų sporto meistras Vladas Drupas. 1937–1944 m. mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje.

6 d. – 110 metų, kai 1907 m. Ampolyje (Utenos r.) gimė dailininkas tapytojas Leonas Katinas. 1941–1945 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 1984 m. Vilniuje.

6 d. – 90 metų, kai 1927 m. Šiauliuose gimė smuikininkas prof. Eugenijus Paulauskas. 1939–1944 m. mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje, kurią baigęs vienus metus joje dirbo dėstytoju.

8 d. – 80 metų, kai 1937 m. Šiauliuose gimė gydytojas chirurgas dr. Povilas Metrikas. 1955 m. baigė Šiaulių J. Janonio gimnaziją, 1957 m. – Šiaulių medicinos mokyklą.

11 d. – 80 metų, kai 1937 m. Klaipėdoje gimė poetas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, publicistas prof. Tomas Venclova. 1972–1976 m. Šaulių dramos teatro literatūrinės dalies vedėjas.

11 d. – 65 metai, kai 1952 m. Kaune gimė kalbininkė dr. Danguolė Mikulėnienė. 1975–1990 m. dirbo Šiaulių pedagoginiame institute.

11 d. – 20 metų, kai 1997 m. išėjo pirmasis savaitraščio „Šiaulių universitetas“ numeris.

12 d. – 90 metų, kai 1927 m. Kretingoje gimė pedagogas dr. Pranas Augutis. Nuo 1976 m. dirbo Šiaulių pedagoginiame institute. Mirė 2010 m. Šiauliuose.

13 d. – 75 metai, kai 1942 m. Šiauliuose gimė dailininkė tapytoja, grafikė Valerija Vija Tarabildienė.

14 d. – 95 metai, kai 1922 m. Rozalime (Pakruojo r.) gimė kunigas, vienuolis jėzuitas Anicetas Tamošaitis. 1995–1999 m. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius.

17 d. – 80 metų, kai 1937 m. Šiauliuose įkurtas Rotary klubas (veikla atnaujinta 1993 m.).

20 d. – 75 metai, kai 1942 m. Mankiškiuose (Radviliškio r.) gimė alpinistė Bronė Vida Bitytė. Nuo 1964 m. gyvena ir dirba Šiauliuose.

22 d. – 781 metai, kai 1236 m. įvyko Saulės (Šiaulių) mūšis, kuriame lietuviai nugalėjo Livonijos ordiną. Nuo šio pirmojo Šiaulių paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose skaičiuojama Šiaulių miesto įkūrimo data.

22 d. – 65 metai, kai 1952 m. Tumakaimyje (Rokiškio r.) gimė pedagogas, psichologas dr. Algirdas Ališauskas. Nuo 1975 m. dėsto Šiaulių universitete.

23 d. – 110 metų, kai 1907 m. Šiauliuose gimė rašytojas, žurnalistas Antanas Rūkas. 1927 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją ir iki 1933 m. dirbo Šiaulių miesto bei apskrities mokyklose. Mirė 1967 m. Čikagoje (JAV).

23 d. – 90 metų, kai 1927 m. Žeberiuose (Kelmės r.) gimė kraštotyrininkas, Mikelio prizo laureatas Klemensas Kučinskas. Nuo 1983 gyveno ir dirbo Šiauliuose. Čia ir mirė 2009 m.

24 d. – 110 metų, kai 1907 m. Šapnagiuose (Šiaulių r.) gimė pedagogas, poetas Pranas Gegeckas. 1928 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Dirbo Šiaulių apskrities mokyklose. Mirė 1984 m. Kaune.

25 d. – 155 metai, kai 1862 m. Pluoguose (Mažeikių r.) gimė teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Jonas Gediminas Beržanskis. 1883 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Mirė 1936 m. Kaune.

27 d. – 115 metų, kai 1902 m. Baltkarčiuose (Raseinių r.) gimė poetas, spaudos darbuotojas Vladas Šaulys. 1930–1940 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Mirė 1977 m. Vilniuje.

27 d. – 85 metai, kai 1932 m. Vaišnoriuose (Joniškio r.) gimė žurnalistas, publicistas Domijonas Šniukas. 1951 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą.

28 d. –150 metų, kai 1867 m. Paragiuose (Akmenės r.) gimė rašytoja Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė, viena iš Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjusių seserų. Vaikystėje keletą metų gyveno Šiauliuose. Mirė 1926 m. Paragiuose.

28 d. – 85 metai, kai 1932 m. Kėdainiuose gimė gydytojas chirurgas, sveikatos apsaugos organizatorius Jonas Kęstutis Valantinas. Nuo 1957 m. iki mirties dirbo Šiauliuose. Čia ir mirė 1996 m.

28 d. – 75 metai, kai 1942 m. Mažeikiuose gimė pedagogė, fotomenininkė, Mikelio prizo laureatė Birutė Musneckienė. 1965 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir iki 2008 m. dirbo miesto švietimo įstaigose.

30 d. – 105 metai, kai 1912 m. Šiauliuose gimė dailininkas keramikas Voldemaras Manomaitis. Mirė 2000 m. Kaune.

 
Skip to content