Albinos Simokaitytės biografija

Albina Simokaitytė-Tumkevičienė gimė 1923 m. gegužės 17 d. Marijampolėje. Mirė 2004 m. gegužės 18 d. Šiauliuose. Teatro aktorė. 1943 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir kurį laiką mokytojavo. 1945-1949 m. vaidino Marijampolės dramos teatre. 1949-1986 m. buvo Šiaulių dramos teatro aktorė. Sukūrė per 90 vaidmenų, iš jų svarbesni: Onutė (J.Baltušio „Gieda gaideliai“), Antosė (A.Vienuolio „Puodžiūnkiemis“), Magdė (P.Vaičiūno „Prisikėlimas“), Liusė (V.Delmar „Paskutinis valsas“), Bernarda (F.Garcia Lorca „Bernardos Albos namai)“, Gunhilda (H.Ibseno „Gabrielis Borkmanas“), Dirdienė (J.Baltušio „Parduotos vasaros“), Senelė (A.Casonos „Medžiai miršta stovėdami“) ir daugybė kitų. Lietuvos nusipelniusi artistė (1981). A.Griciaus (1982) ir P.Pinkauskaitės (1998) premijų laureatė.