Ekslibrisai – P. Višinskio bibliotekai

2000 metų spalio mėnesį sukako 50 metų, kai įkurta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Biblioteka ir Ekslibriso muziejus (dabar Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas), įvertindami bibliotekos ir skaitytojų knygos meną ir kultūros istoriją, 1999 m. paskelbė Šiauliuose jau penktąjį tarptautinį ekslibrisų konkursą ,,Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“.

Ekslibrisų konkursas susilaukė didžiulio atgarsio ir gausaus dalyvių skaičiaus bei gražių, meniškų darbų. 155 autoriai iš 28 pasaulio šalių konkursui pateikė virš 300 skirtinga grafikos technika sukurtų knygos ženklų. Juose savitai, originaliai įprasminta Šiaulių apskrities P. Višinskio biblioteka, pagerbti bibliotekininkai ir skaitytojai, žymiausi krašto rašytojai, menininkai bei visuomenės veikėjai.
Knyga, biblioteka, ekslibrisas – svarbiausios sąvokos, apibūdinančios konkursui atsiųstų darbų turinį ir temą. Džiugina grafikos technikų ir stilių įvairovė, jų sudėtingumas: nuo oforto iki kompiuterinės grafikos. Skirtingų meno mokyklų, krypčių ir tradicijų dailininkai savo darbuose profesionaliai perteikė bibliotekos ir knygos ryšį, jos reikšmę kultūrai, švietimui, kalbai. Daugelis ekslibrisų, sukurtų meistriška menininko ranka, perteikia informacinius ir estetinius elementus bei motyvus, tradicinius kultūros ir meno simbolius.
2000 m. spalio 20 d. vyko iškilmingas tarptautinio ekslibrisų konkurso ,,Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“ laureatų ir prizininkų apdovanojimas. Žiuri sprendimu pirmoji premija paskirta lenkų dailininkei Agnieszkai Gozdor. Antrąja premija įvertinti žinomos lietuvių grafikės Gražinos Didelytės knygos ženklai. Dvi trečiosios premijos atiteko šaiuliečiui dailininkui Vaidotui Januliui ir baltarusių menininkui Arlenui Kashkurevichui.
Konkursui sukurti ekslibrisai liko Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Jie papildė Meno centro ir Ekslibriso muziejaus fondus.

Parengė Neringa Lukšaitė pagal J. Nekrašiaus ,,Ekslibrisai bibliotekos jubiliejui“.

 
Skip to content