Įrašai knygose

Įvairios istorinės sąlygos ir aplinkybės lėmė lietuvių pasklidimą po pasaulį. Tėvynės, gimtųjų namų ir artimųjų ilgesys visada juos slėgė. Bibliotekos fonduose saugomos išeivijoje leistos knygos. Jų yra apie du tūkstančius egzempliorių.

Knygose autorių, rengėjų, dovanotojų įrašyti linkėjimai, padėkos. Įrašai alsuoja Tėvynės ilgesiu ir siekiu jai padėti, tarpusavio supratingumu, atjauta…

 

Atverskime knygų lapus ir paskaitykime Bronio Railos, Stasio Santvaro, Jurgio Jankaus ir kitų įrašus:

 

 

Parodą rengė Nijolia Kasparavičienė, parodą paruošė virtualiai erdvei Vita Grigutytė

 
Skip to content