Kino mėgėjui Algirdui Kulikauskui – 85

2022 m. gegužės 19 d. mėgėjiškų filmų kūrėjas, vargonų meistras, visuomenės veikėjas, Mikelio prizo laureatas Algirdas Kulikauskas mini 85-erių metų jubiliejų. A. Kulikauskas – aktyvus Lietuvos ir Šiaulių miesto istorinių įvykių dalyvis ir įamžintojas, dėl savo veiklos dažnai vadinamas kino metraštininku. Jo archyvuose saugoma gausi filmuota ir fotografuota medžiaga tremties, partizanų, Atgimimo laikotarpio tematika, užfiksuota ir įvairiausių kasdienio gyvenimo momentų.

Algirdas Kulikauskas gimė Ambrasų kaime Vilkaviškio rajone. Mokėsi Šiaulių Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje (dabar – Juliaus Janonio gimnazija), 1956 m. Klaipėdos jūrininkų mokykloje įgijo laivavedžio specialybę. 1966 m. Buivydiškių žemės ūkio technikume įgijo žuvininko kvalifikaciją. 1987 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. Dirbo Klaipėdos tralinio jūrų laivyno valdyboje kapitono padėjėju, Vorkutoje šachtų tunelių kasėju, Arnėnų žuvininkystės ūkyje inžinieriumi ichtiologu, Meškuičiuose kultūros namų direktoriumi, Šiaulių universiteto Muzikos katedroje vargonų ir rojalių derinimo meistru.

Algirdas Kulikauskas fotografija ir kinematografija susidomėjo prieš šešis dešimtmečius ir iki šiol aktyvus įvykių dalyvis ir fiksuotojas iš rankų neišleidžia kameros. Yra nufilmavęs daug įvairių politinių, kultūrinių Šiaulių miestui ir Lietuvai svarbių įvykių, sukūręs kelias dešimtis dokumentinių trumpo metražo kino filmų. Įvairių kino festivalių laureatas. Trylika metų (1993–2006) vadovavo Lietuvos kino mėgėjų sąjungos Šiaulių skyriui. Dvejus metus rengė laidas Šiaulių televizijoje. Su kolegomis įkūrė Šiaulių kino muziejų. A. Kulikauskas yra sukaupęs apie 350 plačiajuosčio kino kasečių, o kiekviena kasetė užima 3–4 valandas. Mini-DV yra per 200 kasečių. Dalį archyvo yra perdavęs Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai (susipažinti su kolekcija galite čia), Šiaulių kino muziejui.

 

 

 1960 m. Vorkutoje A. Kulikauskas įsigijo kino kamerą. Iš to laikotarpio nedaug išliko fotografijų ir filmo juostų, bet tai, kas išliko, panaudota pirmajam filmui „Sodas, kuris nederėjo“ apie A. Kulikausko tėvą, šeimą. Jo simbolis – tarpukariu sodintas tėvo ir jo brolio sodas Mažučiuose. Tėvas dirbo Šiauliuose mokytojų seminarijoje, brolis dirbo žemę. Sutarė: mokytojas, gaunąs gerą algą, apmokės vekselius. Taip ir plėtėsi sodas abiem broliams pasitariant. Karas, pokaris. Brolio tremtis. Atimtas sodas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę sodas grįžo šeimininkams, tada A. Kulikausko tėvas vaikų namams pasiūlė: „Yra sodas, kuriame dera obuoliai, važiuojam!“ „Pamačiau: čia – geriausi kadrai! Nufilmavau tėvą, vaikščiojantį po sodą. Galvoju, gatavas pavadinimas: „Sodas, kuris užderėjo“. Paskui pergalvojau: „Bet jis taip ir niekada nederėjo… Tik kai tapo senas, tada užderėjo…“, – filmo istoriją pasakoja A. Kulikauskas.

Algirdas Kulikauskas, Šiauliuose gerai žinomas Atgimimo laikotarpio veikėjas, Sąjūdžio mieste kūrėjas (buvo Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininku, Sąjūdžio tarybos nariu, apdovanotas Sausio 13-osios medaliu). Prasidėjus Atgimimui fiksavo to laikotarpio renginius – mitingus, eisenas ir kt. Kaip teigia pats A. Kulikauskas, filmuodamas susidurdavo su vos ne atviru priešiškumu, klausimais: „Kieno užsakymu dirbi – KGB? O juk norėjosi įamžinti tai, ko anksčiau nebuvo. Ką reiškė vien matyti žmones, einančius paskui Trispalvę. Labai norėjosi nufilmuoti, nes supratau, kad tai ilgai nesitęs, kad antros tokios progos neturėsiu.“

Kino mėgėjas pagerbtas tradiciniu Šiaulių kraštotyros draugijos Mikelio prizu už tautos istorinės atminties fiksavimą ir įprasminimą fotografijų ir kino vaizduose, kino muziejaus įkūrimo inicijavimą ir kino paveldo puoselėjimą.

 

Susipažinti su A. Kulikausko vaizdo įrašų kolekcija galite čia.

 

Šaltiniai:
1. Gundajevas V., Kino kūrėjo Algirdo Kulikausko jubiliejinis vakaras. Prieiga per internetą: https://www.etaplius.lt/kino-kurejo-algirdo-kulikausko-jubiliejinis-vakaras [žiūrėta 2022 04 06].
2. Biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė: nuo 1791 m. iki šių dienų“. Prieiga per internetą: https://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1918-m-iki-siu-dienu/krastotyrininkai-muziejininkai/ [žiūrėta 2022 04 06].
3. Kavaliauskaitė Ž., Žmogus su kamera ir jo užderėjęs sodas, Šiaulių kraštas, 2017 05 20, p. 9
4. Urbonavičiūtė R., A. Kulikauskas apie gyvenimą su kino kamera, Šiaulių naujienos, 2013 11 08, p. 4.
5. Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla, prieiga per internetą: https://krastotyra.smsvb.lt/2020/06/16/2020-uju-metu-mikelio-prizo-laureatas-algirdas-kulikauskas/ [žiūrėta 2022 04 06].

Parodą rengė vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė

 
Skip to content