Kraštotyrininkui Bronislovui Sauliui Tarabildai – 85

Nuotrauka iš knygos „Legendinį „Vairą“ mačiau iš arti: klubo vedėjo užrašai". Šiauliai, 2013, p. 98Parodoje pateikiami kraštotyrininko, kultūros veikėjo, visuomenininko biografijos faktai,  dalis jo surinktos negatyvų kolekcijos, publikacijų miesto spaudoje sąrašas.

Bronislovas Saulius Tarabilda gimė 1936 m. balandžio 25 d. dabartiniame Anykščių rajone, Juostininkų kaime, mirė 2019 m. sausio 19 d. Šiauliuose.

Tėvams nuolat kraustantis, mokėsi Subačiaus (Kupiškio r.), Juostininkų ir Raguvos (Panevėžio r.) pradžios mokyklose, 1954 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais S. B. Tarabilda aktyviai sportavo, buvo Raguvos mokyklos šaškių čempionas, dalyvavo tuometinės Šiaulių srities moksleivių spartakiados lengvosios atletikos varžybose.

1954–1956 m. mokėsi Vilniaus bibliotekiniame technikume, įgijo saviveiklos kolektyvų režisieriaus specialybę.

1956–1957 m. B. S. Tarabilda dirbo Žagarės (Joniškio r.) kultūros namuose meno vadovu, direktoriumi.

Nuo 1960 m. gyveno Šiauliuose. 1960–1993 m. B. S. Tarabilda buvo Šiaulių „Vairo“ dviračių gamyklos kultūros klubo vedėjas. Juo išdirbo 32 metus ir 4 mėnesius. Be šeimos ir giminės, jo didžiausia meilė buvo lengvosios muzikos ansamblis „Vairas“. B. S. Tarabilda buvo ansamblio metraštininkas beveik 60 metų – jis betarpiškai  kontroliavo ansamblio raidą, stebėjo jo sėkmes ir nesėkmes. Kartu su bendraautoriumi Žilvinu Skačkausku parašė knygą „Legendinį „Vairą“ mačiau iš arti: klubo vadovo užrašai“ (2013 m.).

Garsios dailininkų Tarabildų giminės atstovas, jos archyvaras ir genealoginio medžio sudarytojas. Jo surinktas medis apima virš 120 žmonių.

Buvo aktyvus visuomenininkas. 1993–1994 m. – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanoris. Lietuvoje gyvenančių Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacijos Šiaulių skyriaus tarybos pirmininkas.

Bronislovo  Sauliaus Tarabildos negatyvų kolekcija 1956–1970 m.

Bronislovas Saulius Tarabilda žinomas ne tik kaip visuomenininkas, kultūros veikėjas. Didžiausia jo gyvenimo meilė, be šeimos, buvo darbas – 32 metus dirbo „Vairo“ gamykloje kultūros klubo vadovu, ypač rūpinosi estradinio ansamblio „Vairas“ veikla. Jį galima vadinti ir „Vairo“ gamyklos kultūrinio gyvenimo metraštininku. Savo archyve sukaupė turtingą negatyvų kolekciją, atspindinčią gamyklos saviveiklininkų veiklą – dalyvavimą respublikinėse Dainų ir šokių šventėse (1965, 1970, 1980, 1985 m.) bei Šiaulių  miesto šventėse (1963, 1964, 1970, 1988 m.) , atskirų gamyklos cechų šventes-vakarones, jubiliatų sveikinimas (1986, 1987 m.). Negatyvų kolekcijoje užfiksuotos Žagarės apylinkes 1956 m., joje nufotografuotas ir ką tik pradėjęs dirbti kultūros namų direktoriumi B. S. Tarabilda.

Kolekcija bibliotekoje atsirado Šiaulių kino meno klubo pirmininko Viktoro Gundajevo dėka.

Virtualiuose kultūros paveldo portaluose https://classic.europeana.eu/portal/lt/search?q=tarabildos ir  www.epaveldas.lt galite susipažinti su B. S. Tarabildos dovanotais negatyvais.

Kviečiame susipažinti su dalimi negatyvų kolekcijos, viso suskaitmeninti 237 negatyvai.

B. S. Tarabilda Žagarės kultūros namų direktorius 1956–1957 m., Žagarės apylinkės 1956 m., Žagariečiai dainų šventėje Duobelėje (Latvija) 1956–1957 m.

 

Respublikinės Dainų ir šokių šventės Vilniuje 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 m.

 

„Vairo“ gamyklos darbuotojai  Spalio ir Gegužės 1-osios  šventėse 1963–1964 m.

 

„Vairo“ gamyklos saviveiklininkai Šiaulių miesto šventėse 1965–1988 m., saviveiklininkų šventės, ekskursijos.

 

 

Bronislovo Sauliaus Tarabildos publikacijos miesto spaudoje 1967–2014 m.

 1. Tarabilda, Bronislovas. Laisvalaikis, paskirtas dainai, šokiui. // Raudonoji vėliava. – 1967, spal. 3
 2. Tarabilda, Bronislovas. Paskutiniai penkmečio koncertai. // Raudonoji vėliava. – 1976, saus. 7
 3. Tarabilda, Bronislovas. 500-asis koncertas.– Iliustr. // Raudonoji vėliava. – 1977, birž. 21
 4. Tarabilda, Bronislovas. Pradedame naują sezoną. // Vairas. – 1978, rugs. 27
 5. Tarabilda, Bronislovas. Aktyviausia sezono choristė. – Iliustr. // Vairas. – 1980, liep. 9
 6. Tarabilda, Bronislovas. Grįžome su diplomais. // Raudonoji vėliava. – 1983, liep. 1
 7. Tarabilda, Bronislovas. 800-asis koncertas.– Iliustr. // Vairas. – 1983, spal. 5
 8. Tarabilda, Bronislovas. Sėkmingas pasirodymas Gruzijoje. – Iliustr. // Raudonoji vėliava“ – 1983, lapkr. 18
 9. Tarabilda, Bronislovas. Festivalio prizas „Vairui“. // Vairas. – 1984, rugs. 5
 10. Tarabilda, Bronislovas. Diskotekos pasiekimai. – Iliustr. // Vairas. – 1984, rugs. 26
 11. Tarabilda, Bronislovas. Maskvoje – diplomas. // Raudonoji vėliava. – 1984, gruod. 26
 12. Tarabilda, Stanislovas. Iš Nidos – su prizais. // Raudonoji vėliava. – 1986, birž. 14
 13. Tarabilda, Bronislovas. Kam mums reikalingas nelegalus Šiaulių herbas? // Šiaulių kraštas. – 1999, rugpj. 26, p. 9
 14. Tarabilda, Bronislovas. Veteranas nepamiršta bendražygių.– Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2008, gruod. 23, p. 2
 15. Tarabilda, Bronislovas. Prieš 70 metų iš hitlerininkų okupacijos išvaduoti Šiauliai. // Šiaulių naujienos. – 2014, liep. 25, p. 8

Parodą rengė Audronė Baškienė

 
Skip to content