Lietuvos choreografei, režisierei, pedagogei, estradinio šokio pradininkei Aldonai Ivanauskienei – 90

Aldona Ivanauskienė

Apie parodą

Vasario 15 d. sukanka 90 metų, kai 1924 m. Panevėžyje gimė choreografė, režisierė, pedagogė, estradinio šokio pradininkė Aldona Čipaitė – Ivanauskienė. Svarbiausioji jos gyvenimo vieta ir svarbiausias laikas – Šiauliai, kur ji pradėjo choreografės darbą Šiaulių mokytojų institute. Mirė Aldona Ivanauskienė 2001 m. gegužės 16 d. Palaidota Šiauliuose, Ginkūnų kapinėse.

Sukakties proga parengta virtuali paroda apie Aldonos Ivanauskienės gyvenimo fragmentus ir svarbesnius darbus. Rengiant parodą remtasi Vandos Margevičienės knyga „Choreografės Aldonos Ivanauskienės gyvenimo ir kūrybos kelias“. Parodoje panaudota literatūra saugoma Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje.

 

Parodą parengė

Sandora Šliupienė
Meno ir muzikos skyrius

Internete publikavo
Vytenis Kazlas

 
Skip to content