Mokytojai ekspertei Inai Jūratei Sirtautienei – 80

Jūratė Sirtautienė

Biografija

Ina Jūratė Sirtautienė gimė 1934 m. balandžio 2 d. Marijampolėje. Darbininkų Jono ir Mikalinos Kuprasevičių šeimoje augo trys dukros. Jauniausioji Jūratė buvo visų mylima ir lepinama, „pupa“ vadinama. Vaikystę aptemdė prasidėjęs karas. Teko išgyventi daug skausmo, neteisybės. O skaudžiausia buvo tėvelio netektis. Savo draugėms pavydėjo ne žaislo ar gardesnio kąsnio, bet tėčių. Mama buvo labai darbšti ir rūpestinga, todėl šeima nepatyrė skurdo, o Jūratė galėjo mokytis. 1940-1944 m. mokėsi Petro Armino pradinėje mokykloje. Reikli ir griežta pirmoji mokytoja mokiniams davė tvirtus visų dalykų pagrindus. 1944-1948 m. mokėsi Marijampolės 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1948-1952 m. Marijampolės mokytojų seminarijoje. Mokytojų seminarijoje pedagogai suteikė ne tik dalykinių žinių, bet išmokė gyvenimiškų dalykų: kaip elgtis išsilavinusiai damai, kaip priimti svečius. Stropi ir pavyzdinga studentė gaudavo padidintą stipendiją. Tai buvo didžiulė paspirtis šeimai, o stipendijos dieną nupirkti ledinukai prilygo didelėms vaišėms. Viena geriausių seminarijos mokinių, gavusių diplomą, paskirta į nuošalų kaimą, nes, mamos prašymu netapo komjaunuole. Sutelkusi visą drąsą mergina nuvažiavo į švietimo ministeriją ir paprašė leidimo mokytis toliau. Jos noras buvo patenkintas.  1952-1954 m. studijavo Klaipėdos mokytojų institute. Čia sutiko savo gyvenimo vyrą dėstytoją Vytutą Sirtautą. Vyrą perkėlus į Šiaulius, 1956-1958 m. studijas tęsė Šiaulių pedagoginiame institute. Abi aukštąsias mokyklas baigė su pagyrimais. 1958 m. pradėjo dirbti Šiaulių VII vidurinėje mokykloje (dabar Stasio Šalkauskio gimnazija). Lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė iki 1999 m. Drauge su vyru V. Sirtautu ir sūnumi Vytautu V. Sirtautu rašė ir vadovėlius. Nuo 1999 m. atsisako darbo mokykloje ir visą laiką skiria vadovėlių rašymui.

 
Skip to content