Mikelio prizo laureatė

Gegužės 15 d. Šiaulių kraštotyros draugija mini įkūrimo dieną. 1998 m. minint draugijos įkūrimo sukaktį Mikelio prizas už reikšmingiausius metų kraštotyros darbus įteiktas Zitai Subačienei. Kraštotyrininkė apdovanota už darbą „Šiaulių miesto vandenys seniau ir dabar“, kurį parengė kartu su klubo „Terra“ moksleiviais. Surinkta medžiaga apie Šiauliuose kažkada tekėjusius, jau išnykusius ir dabar tekančius upeliukus. Darbas papildytas schemomis ir žemėlapiais.

 

 

Naudotos literatūros sąrašas

  1. Biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė: nuo 1918 m. iki šių dienų“. Prieiga internete: https://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1918-m-iki-siu-dienu/krastotyrininkai-muziejininkai/
  2. Bulzgis, Stasys. Mikelių gretos. – Šiauliai, 2007, p. 47–49.
  3. Mikelio prizas – mokytojai Zitai Subačienei. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1998, geg. 15, p. 3.
  4. Šiaulių kraštotyrininkai: žinynas. – Šiauliai, 2012, p. 86–87.