Povilo Višinskio paminklui Šiauliuose – 30 metų

2021 m. sukanka 30 metų, kai 1991 m. birželio 29 d. Šiauliuose buvo atidengtas paminklas lietuvių spaudos darbuotojui, lietuvybės propaguotojui, literatūros kritikui, visuomenės veikėjui Povilui Višinskiui.

Povilas Višinskis gimė 1875 m. birželio 28 d. Šiaulių apskrityje, Ušnėnuose (Kelmės r.), laisvųjų valstiečių šeimoje. Iš nepilnų trisdešimt vienų savo gyvenimo metų beveik šešiolika Povilas Višinskis atidavė Šiauliams ir Šiaulių kraštui. „Pasiilgau Šiaulių ir šiauliečių – ten man atmosfera geresnė…“ – 1905 m. jis rašė laiške šiauliečiui Antanui Povyliui (Višinskis, Povilas. Raštai. Vilnius, 1964). Šiauliuose P. Višinskis baigė gimnaziją, čia subrendo. Ir vėlesniais gyvenimo metais dažnai lankydavosi mieste kaip aktyvus kultūros puoselėtojas, liaudies švietėjas, talentų ieškotojas ir ugdytojas.

1988 m. liepos 22 d. Šiauliuose, Saulės Laikrodžio aikštėje, vyko Persitvarkymo Sąjūdžio Šiaulių iniciatyvinės grupės organizuotas mitingas. Mitingo metu kilo idėja Atgimimą pažymėti reikšmingu paminklu. Tam geriausiai tiko Povilo Višinskio įvaizdis. Doc. Dalia Striogaitė pasiūlė rinkti pinigus žymaus lietuvių kultūros veikėjo, visuomenininko Povilo Višinskio paminklo Šiauliuose statybai. Tuo metu buvo surinkta daugiau kaip 7 600 rublių.

Paminklo statyba vyko keliais etapais. 1988 m. rugpjūčio mėnesį buvo paskelbtas atviras konkursas parinkti vietai, kurioje bus įamžintas Povilo Višinskio atminimas. Paminklui statyti parinkta P. Višinskio ir Vilniaus gatvių sankirta. 1989 m. paskelbtas respublikinis konkursas P. Višinskio paminklui sukurti. Šiaulių miesto vykdomasis komitetas ir Kultūros fondo miesto taryba patvirtino iniciatyvinę grupę, paskelbė paminklo projektų konkursą. Paminklo statymo komiteto vadovu išrinktas Dramos teatro vyriausiasis režisierius Gytis Padegimas, jo pavaduotoju – dailininkas Vitolis Trušys, sekretore – docentė Dalia Striogaitė. Nueitas ilgas organizacinis ir kūrybos kelias, buvo daug svarstymų, diskusijų, ginčų.

Pateikti aštuoni projektai. Paminklo projektai eksponuoti Parodų rūmuose, Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Juos reikliai svarstė komisija. Į svarstymą įsitraukė ir miesto visuomenė. Paskutiniame komisijos posėdyje priimtas kauniečio skulptoriaus Stasio Žirgulio siūlymas. Jis tarsi sugrįžta prie pirminių monumento P. Višinskiui idėjų: paprastumo, suprantamumo, kuklumo. Tai klasikinis biustas-portretas.

Naujasis paminklas P. Višinskiui Šiauliuose yra vykęs tradicijų ir modernių formų jungties derinys. Jis ir tradicinis ryškiu, atpažįstamu portretu, ir modernus dinamiškomis formomis, atlikimo precizija. Paminklas jau dabar tapo vienu iš svarbiausių idėjinių ir meninių miesto akcentų. Paminklas atidengtas 1991 m. birželio 29 dieną. Šis paminklas ypatingas tuo, kad pastatytas už visuomenės surinktas lėšas. Tai antras toks įvykis Šiauliuose (pirmasis – 1935 m. pastatytas paminklas ant Sukilėlių kalnelio).

 

Nuotraukos, kuriose įamžintos Povilo Višinskio paminklo atidengimo Šiauliuose akimirkos. Juozo Bindoko negatyvų kolekcija

2021 m. gegužės 5 d. Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius, fotografas Juozas Bindokas šventė 70 metų jubiliejų.

J. Bindokas gimė 1951 m. gegužės 5 d. Lazdijuose. 1968–1972 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1972 m. dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre. Sukūrė per 70 vaidmenų. Rengia autorines fotografijos parodas, yra knygos „Šiaulių dramos teatras“ (1992) fotografas, sudarytojas. Potencijos Pinkauskaitės premijos laureatas (2002).

J. Bindokas užfiksavo daug Lietuvos atgimimo laikotarpio įvykių Šiauliuose, tarp jų ir lietuvybės propaguotojo, politinio veikėjo, spaudos darbuotojo P. Višinskio paminklo statymą Šiauliuose. Parodoje pateikiamos nuotraukos iš Juozo Bindoko kolekcijos, skelbiamos epaveldo sistemoje: „Juozo Bindoko negatyvų kolekcija. – [Šiauliai], [1988–2000]“ (www.epaveldas.lt).

 

Paminklo Povilui Višinskiui projektai. Ekspozicija Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 1989 m. gruodžio 9 d.

 

Paminklo Povilui Višinskiui montavimo darbai. Šiauliai, Vilniaus g. 1991 m. birželio 26 d.

 

 

Paminklo Povilui Višinskiui atidengimo šventė. Šiauliai, Vilniaus g. 1991 m. birželio 29 d.

 

Literatūra apie Povilo Višinskio paminklo atidengimą Šiauliuose

 1. Paminklas Povilui Višinskiui: [nuotrauka] / skulpt. S. Žirgulis // Po Lietuvą / Algimantas Semaška – Vilnius: Algimantas: Vieš. įstaiga „Tėviškės trauka“, [2002]. – P. 488.
 2. Višinskis dailėje / Vytenis Rimkus. – Iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Povilo Višinskio skaitymai. – Šiauliai: Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 1990. – 3-ieji [1994], p. 21–23.
 3. Atviras konkursas: [paminklo P. Višinskiui pastatymo] // Šiaulių naujienos. – 1989, saus. 26, p. 1. Prieiga internete: https://savb.lt/wp-content/uploads/2018/09/18.pdf
 4. Antrasis etapas: [konkursas P. Višinskio atminimui įamžinti] / V. Vingras // Šiaulių naujienos. – 1989, saus. 26, p. 1. Prieiga internete: https://savb.lt/wp-content/uploads/2018/09/18.pdf
 5. Čia budės miestelėnų atmintis: [Šiauliuose atidengtas paminklas P. Višinskiui / L. Jonušienė]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1991, liep. 2.
 6. Striogaitė apie P. Višinskio paminklo Šiauliuose istoriją: [pokalbis su literatūros tyrinėtoja, pedagoge dr. Dalia Striogaite] / [kalbėjosi] Justina Kybartaitė. – Iliustr. – Rubrika: Šiauliai 1918–2017: mieste šimtas meno kūrinių // Šiaulių naujienos. – 2017, rugpj. 12, p. 6, 19. Prieiga internete: http://www.snaujienos.lt/siauliai-780/34860-siauliai-1918-2017-mieste-simtas-meno-kuriniu-d-striogaite-apie-p-visinskio-paminklo-siauliuose-istorija.html
 7. Degė, kad mus uždegtų: [birželio 29 d. Šiauliuose atidengtas paminklas Povilui Višinskiui] / J. Sabaliauskas. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1991, liep. 2. Prieiga internete: https://savb.lt/wp-content/uploads/2018/09/127-2.pdf
 8. Greitai Povilas grįš į Šiaulius: [paminklų Povilui Višinskiui projektai] / V. Kirkutis. – Iliustr. // Leninietis. – 1989, lapkr. 7.
 9. Koks bus paminklas Povilui Višinskiui?: [apie konkursą Povilo Višinskio paminklui Šiauliuose] / V. Rimkus // Literatūra ir menas. – 1989, gruod. 16, p. 13.
 10. Paminklas Povilui Višinskiui. Bronza. 1991 / Stasys Žirgulis // Varpai. – [Nr.] 6 (1992), p. 152.
 11. Paminklas, skirtas kultūrininkui Povilui Višinskiui (1991), Šiauliai: [skulptūra: reprodukcija] / Stasys Žirgulis // Archiforma. – 2009, Nr. 1/2, p. 114.
 12. Pas skulptorių S. Žirgulį: [Kaune kuriamas paminklas P. Višinskiui] / D. Striogaitė // Šiaulių naujienos. – 1990, lapkr. 16, p. 3. Prieiga internete: https://savb.lt/wp-content/uploads/2018/09/173-1.pdf
 13. Povilas Višinskis mene: [ir apie paminklą, atidengtą Šiauliuose 1991 m.]. – Iliustr. // Povilo Višinskio atminimo įamžinimas [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Nijolia Kasparavičienė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji b-ka, 2011. – P. 36–37. Prieiga internete: https://issuu.com/savbbiblioteka/docs/198._povilo_vi__inskio_atminimo___a
 14. Povilas Višinskis menininkų darbuose: [ir apie paminklą, atidengtą 1991 m. birž. 29 d. Šiauliuose]. – Iliustr. // Povilo Višinskio atminimo įamžinimas Šiauliuose [Rankraštis]: [kraštotyros darbas / sudarė: N. Kasparavičienė]. – Šiauliai: Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji b-ka, 2000. – P. 46–48. Prieiga internete: https://issuu.com/savbbiblioteka/docs/105._povilo_vi__inskio_atminimo___a
 15. Reikia paminklo: [Šiaulių kraštotyrininkai siūlo P. Višinskio paminklą statyti pėsčiųjų bulvare, priešais P. Višinskio gatvę] / Pranienė L. // Šiaulių naujienos. – 1988, lapkr. 18, p. 3. Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/SAVB/C150000143612?exId=344654&seqNr=3
 16. Siūlyčiau stelą su bareljefu; Prie Pedagoginio instituto; Geriausia – centre: [D. Balčiūno, B. Martusevičienės, L. Dapšio pasiūlymai dėl vietos P. Višinskio paminklui statyti] // Šiaulių naujienos. – 1988, spal. 15, p. 3. Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/SAVB/C150000143612?exId=344597&seqNr=1
 17. Šiandien atidengiamas paminklas Povilui Višinskiui / V. Rimkus // Šiaulių naujienos. – 1991, birž. 29, p.1. Prieiga internete: https://savb.lt/wp-content/uploads/2018/09/126-2.pdf

 

Parodą rengė Rasa Streckienė

 
Skip to content