Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos pastatui 40 metų

1978 m. sausio 6 dieną buvo atidaryti nauji Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos rūmai. Virtualioje parodoje kviečiame susipažinti su pastato istorija. Parodą rengė Rasa Streckienė.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos pastatui 40 metų

1978 metais beveik pačiame Šiaulių centre, senojo parko prieglobstyje, duris atvėrė naujieji bibliotekos rūmai.

Naujosios bibliotekos statyba pradėjo rūpintis dar Valerija Vilkienė-Dichavičienė, vadovavusi bibliotekai 1955–1962 m. Pradėtą darbą tęsė Janina Balaišytė-Kaškelienė. 1977-aisiais  pastangos apvainikuotos sėkme – 1977 m. lapkričio pabaigoje Šiaulių viešoji biblioteka persikėlė į naujus, erdvius, gerai įrengtus trijų aukštų rūmus Kapsuko gatvėje (dabar Aušros alėja). 1978 sausio 6 d. įvyko naujųjų bibliotekos rūmų atidarymas.

Rūmus projektavo Valstybinio statybos komiteto Miestų statybos projektavimo institutas. Projekto vyriausiasis architektas – V. Tamoševičius, autorius – K. Laurikietis, konstruktorius – J. Varnas. Bibliotekos interjero bei eksterjero klausimais konsultavo Šiaulių komunalinio ūkio projektavimo instituto architektė A. Nistelienė. Biblioteką statė Šiaulių statybos tresto valdyba. Pirmajame rūmų aukšte buvo Vaikų literatūros, Komplektavimo, Knygų tvarkymo skyriai, TBA ir knygų saugykla. Antrajame aukšte – Suaugusiųjų abonementas, Muzikos skyrius su fonoteka ir Muzikos svetainė, Metodikos skyrius, administracija ir konferencijų salė. Trečiame aukšte – katalogų ir kartotekų salė, Bibliografijos skyrius, Bibliografijos, Mokslinės periodikos ir Kraštotyros skaityklos, Kartografijos kabinetas. Bendras naujųjų rūmų plotas – 4494,3 m2 – 4,7 karto didesnis už buvusį. Naujosios bibliotekos skaityklose vienu metu galėjo dirbti 200 skaitytojų.

Darbuotojų prisiminimai

„1958–1978 m. buvo prašymų, nusivylimų bei tikėjimo dvidešimtmetis.(…) Projektuojant rūmus buvo daug ginčų ir nesutarimų, nes aš, kaip bibliotekos direktorė, su projektuotojais neturėjau tiesioginio ryšio ir tegalėjau naudotis tik prašytojo, o ne užsakovo teisėmis. Taigi nenuostabu, kad, pamūrijus cokolinį aukštą, pamatėme – komplektavimo skyriaus langai per maži. Teko stabdyti statybą, didinti langus… Prisimenu, kaip nelengva buvo, kai per tris mėnesius turėjome persivežti ir sudėti fondus, sustatyti baldus. Tais deficito laikais per mėnesį teko supirkti inventorių už 82 tūkst. rublių. Pasiruošti atidarymo šventei mums talkino ne tik mokyklos, bet ir įkalinimo įstaiga. Profesorius Levas Vladimirovas, kuris labai mylėjo mūsų antrąją bibliotekininkų laidą, man ne kartą yra sakęs: „Jums, Balaišyte, pasisekė. Jūs pastatėte biblioteką, aš tokios laimės neturėjau, nors daugelį metų teko vadovauti Vilniaus universiteto bibliotekai ir porą kadencijų – SNO bibliotekai… 1955 m., kai atvykau į Šiaulius, bibliotekoje dirbo 15 žmonių, o direktorės postą palikau, sukomplektavusi 123 kadrus. Tais laikais kadrų būdavo tiek, kiek mums reikėdavo… “ (Janina Kaškelienė)

„Nors iki kraujo nutrynėm rankas, kol surišom savo fondą, bet su kokiu pakilimu dirbom, plušom, negailėdamos jėgų, nei dienų. Kaip įdomu buvo tvarkytis naujuose rūmuose. Pirmą kartą visi bibliotekos skyriai ir visos darbuotojos susitikome po vienu stogu” (J. Keldušienė)

„Įsikūrusi  naujuose rūmuose, biblioteka pergyveno savąjį renesansą. Per vieną darbo dieną užsirašo apie 100 naujų skaitytojų, apsilanko per 500 šiauliečių, jiems išduodama 1 893 egz. spaudinių, suteikiamos 67 bibliografinės informacijos. Fondai kasdien pasipildo 163 egz. naujų spaudinių. Veikia suaugusių  ir skaitytojų vaikų abonementai, muzikinis ir bibliografinis  skyriai, skaitytojai gali dirbti dešimtyje specialių  skaityklų ir kabinetų“ (J. Kaškelienė).

 

Bibliotekos rekonstrukcija

2006 m. parengtas bibliotekos rekonstravimo techninis projektas. Projekto vadovė Lina Šliogerytė. Rekonstravimas buvo vykdomas iš valstybės investicijų programos. Darbai pradėti 2007-aisiais. Numatytoji projekto vykdymo trukmė buvo 2006–2009 m., tačiau sudėtingas krizės laikotarpis smarkiai sulėtino darbus. 2014 m. rekonstrukcija buvo baigta. Atsinaujinusi biblioteka patraukli didelėmis erdvėmis, stilingais baldais, jaukiu interjeru, moderniausiomis technologijomis.

 

Literatūra:

  1. Augutytė-Korenkienė, R. Šiaulių viešosios bibliotekos istorija: 1961–1980 metai: diplominis darbas / vad. G. Ivaškevičienė. Šiauliai, 1982, 92 p.
  2. Šiaulių viešoji biblioteka: atmena skaitytojui. Vilnius, 1978
  3. Jasiūnaitė, J. Biblioteka atidaryta // Statyba. 1978, saus. 11
  4. Kubilas, A. Masinės bibliotekos veidas // Bibliotekų darbas. 1979, nr. 7, p. 29–31
  5. Kaškelienė, J. Žmogaus žinioms, dvasinei kultūrai. Šiandien atidaromi Viešosios bibliotekos rūmai: [pokalbis su viešosios bibliotekos direktore J. Kaškeliene] / kalbėjosi G. Pivorienė // Raudonoji vėliava. 1978, saus 6. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000143612
  6. Pivorienė, G. Nauji rūmai – skaitytojams. – R. Šilinio nuotr. // Raudonoji vėliava. 1978, saus. 10. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000143612
  7. Staponkus, A. Knygų kilometrai kviečia: [apie Šiaulių viešosios bibliotekos naujus rūmus] // Kultūros barai. 1978, nr. 3, p. 2–6
  8. Stasiukaitienė, E. Diena, laukta dešimtmečius: [Viešosios bibliotekos rūmų atidarymas] // Bibliotekų darbas. 1978, nr. 2, p. 8–11
  9. Vadovės prisimena: [Janinos Kaškelienės, Eugenijos Rimkūnienės, Rūtos Žirgulytės atsiminimai] / parengė Birutė Vaičiulevičienė // Tarp knygų. 2000, nr. 6, p. 5–6
 
Skip to content