Ištrauka iš Vacio Reimerio eilėraščio „Namai ir pasaulis“.

Šiaurės Šiauliai, saulės Šiauliai
amžių, svajonių, likimų keliai,
kryžiais, vingiais, ventom išsirangę,
gyslom per žemę, per širdį giliai,
gervių virvėm per gimtą padangę.

Durpėta, molėta, nuo lopšio mylėta,
žeme lietuviškos šiaurės,
su šiluma motinos, visad saulėta,-
tu mums namai ir pasaulis.