Literatūra ir šaltiniai

Informacinis leidinys: Miesto šventės ŠIAULIŲ DIENOS 777 renginių programa, 2013, p. 2
Informacinis leidinys: Saulės miestui – 765, 2001, p. 1
Maižius V., Džiugi, prasminga šventė, Raudonoji vėliava, 1986 10 01, p. 1
Vingras V., Mes – šiauliečiai, Šiaulių naujienos, 1989 09 22, p. 1

Parodą parengė Jonė Gorytė. Talpino Ieva Slonksnytė.