Bendravimas ir bendradarbiavimas

Meno kolektyvai, ansambliai bei solistai savo koncertiniais pasirodymais ne tik ugdosi sceninius įgūdžius, bet ir papuošia renginius vykstančius pas socialinius partnerius. Bendruomenė palaiko draugiškus ryšius su LMTA, VDU Muzikos akademija, Šiaulių universitetu, Šiaurės Lietuvos kolegija, Respublikine Šiaulių ligonine, UAB „Rūta“, Trakų gatvės galerija, knygynu-kavine-dailės galerija „Sielai“, Šiaulių miesto policijos komisariatu, Šiaulių logopedine mokykla, Šiaulių vaikų globos namais, dienraščiu „Šiaulių naujienos“ ir kt. švietimo, kultūros įstaigomis ir verslo įmonėmis.

UAB „Rūta“ kavinėje vyksta koncertų ciklas „Muzikiniai eskizai“. Jaukių trečiadienių vakarų metu pirmus nedrąsius atlikėjo žingsnius žengia pradinukai, profesinį meistriškumą ugdosi aukštesniųjų klasių gimnazistai. Koncertus mielai lanko miesto visuomenė, atlikėjų draugai ir artimieji.

Knygyne-kavinėje-dailės galerijoje „Sielai“ rengiamos gimnazijos dailininkų parodos, vyksta koncertai, susitikimai su žymiais žmonėmis. Trakų gatvės galerijoje taip pat eksponuojamos gimnazistų parodos, solistai ir ansambliai talkina parodų atidarymo metu. Daugumą koncertų ir renginių organizuoja ir veda mokytoja R. Sližienė.

Gimnazijos pedagogai sukaupta profesine patirtimi dalijasi su kitais, į atviras meistriškumo pamokas, seminarus kviečia žymius Lietuvos ir užsienio atlikėjus, pedagogus bei dalyvauja patys. Gimnazijoje lankėsi Hamburgo aukštosios muzikos ir teatro mokyklos dėstytoja R. Lampsatis, prof. V. Noreika, kompozitorius Vyt. Juozapaitis, smuikininkė U. Jagėlaitė, pianistai prof. J. Karnavičius, prof. R. Zubovas, A. Šikšniūtė, D. Račys, choro dirigentai doc. D. Puišys, T. Ambrozaitis, akordeonininkai prof. E. Gabnys, doc. R. Sviackevičius ir daugelis kitų.