Konkursai, festivaliai, koncertai, parodos

Gimnazija periodiškai rengia respublikinius konkursus bei jų atrankos turus: Lietuvos konservatorijų ir menų mokyklų / gimnazijų solfedžio, jaunųjų dainininkų, jaunųjų choro dirigentų konkursai, J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso, nacionalinio Balio Dvariono pianistų konkurso regioniniai turai, regioninis dainininkų konkursas „Tau, mama“ ir kt.

2012–2013 mokslo metais gimnazija organizavo net tris tarptautinius renginius: IX tarptautinį akordeono muzikos festivalį-konkursą „Linksmasis akordeonas“, III tarptautinį Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursą-festivalį ir IV tarptautinį Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų, pianistų konkursą.

Aktyvūs ir gimnazijos dailininkai. Specializuoto dailės ugdymo programos gimnazijoje pradėtos vykdyti 2007 metais. Mokiniai rengia parodas gimnazijoje, mieste – Vilniaus gatvės bulvaro vitrinose, Trakų gatvės galerijoje, Šiaulių knygyne-kavinėje-dailės galerijoje „Sielai“, galerijoje „Skizze“; padeda apipavidalinti įvairius renginius, darbais puošia gimnazijos patalpų erdves, kuria diplomų, padėkos raštų trafaretus, sveikinimo atvirukus, dalyvauja edukaciniuose renginiuose. Darbai laukiami ir regiono įstaigose – pradinių  klasių mokinių darbų paroda „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“  eksponuojama Šiaulių rajono Kairių seniūnijos bibliotekoje, 12 klasės mokinės G. Venskutės grafikos darbų paroda buvo surengta Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Gimnazistai dalyvavo respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse-festivalyje „Savas stilius 2013“, šiuolaikinio meno festivalyje „Virus 18“, įvairiuose filmų kūrimo konkursuose ir festivaliuose.

Papildomo mokymo skyriaus mokytojai inicijavo pirmąjį Šiaulių miesto muzikos mokyklų solfedžio konkursą, respublikinį jaunųjų pianistų konkursą „Saulėtos gaidos“.