Papildomo mokymo skyrius

Gimnazijos papildomo mokymo skyrius, kuriame vykdomos formalųjį švietimą papildančios muzikinio ugdymo programos, savo veiklą pradėjo 1990 metais. Daug mokinių, įgijusių muzikinio ugdymo pradmenis ir pagrindus, toliau mokosi gimnazijoje pagal specializuoto muzikos ugdymo programas. Per pastarąjį penkmetį papildomo mokymo skyriaus baigimo pažymėjimus gavo 92 mokiniai.

Mokiniai mokosi groti pasirinktu muzikos instrumentu ar dainuoti, dalyvauja ansambliuose, gilinasi į muzikos rašto ir istorijos pažinimą, realizuoja meninę raišką koncertinėje veikloje. Tarptautiniuose, respublikiniuose bei regioniniuose konkursuose mokiniai dažnai pasipuošia laureatų diplomais, apdovanojami pagrindiniais prizais.

Jaunesniojo amžiaus vaikai lanko jaunučių chorą „Spindulėliai“ – chorinį meną propaguojantį ir meilę muzikai skleidžiantį kolektyvą (vadovė Živilė Stanelienė). Kasmet kolektyvas paruošia nuotaikingo repertuaro programas, koncertuoja savo tėveliams, mokyklos bendruomenei, dalyvauja mieste ir respublikoje organizuojamuose renginiuose.

2012 m. jaunučių choras „Spindulėliai“ dalyvavo Moksleivių dainų šventėje ,,Mūsų vardas – Lietuva“, IX respublikiniame religinės muzikos ir meno festivalyje-konkurse, skirtame muzikos, poezijos ir choro globėjai Šv. Cecilijai, kuris vyko Panevėžio V. Mikalausko menų mokykloje. Kolektyvas buvo įvertintas II laipsnio diplomu. III Tarptautiniame chorų festivalyje „Šiauliai Cantat 2013“ choras „Spindulėliai“ laimėjo Sidabro diplomą.

Mokiniai gyvena prasmingą, įdomų, aktyvų gyvenimą – vyksta į keliones, ekskursijas, lanko operos spektaklius. Taip pat organizuojami tradiciniai kasmetiniai renginiai: kalėdiniai, advento koncertai, koncertų ciklas „Pavasarinis šėlsmas“, renginiai skirti Motinos dienai ir pan.