Projektai

Gimnazija dalyvauja įvairiuose projektuose. Tarptautiniai projektai – Comenius, Erasmus+ (pateiktos paraiškos). Respublikiniai – Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui; Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas; Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM); Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas; Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra; Mokyklos struktūros tobulinimo 2011–2013 metų programa.

Mokiniai jėgas išbando Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektuose „Tavo žvilgsnis“, „Kalbų Kengūra“, Gamtos Kengūra“, Matematikos Kengūra“

Per dvejus dalyvavimo projekte „Comenius“ metus (2008–2010) gimnazijos mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę aplankyti Rumuniją, Italiją, Prancūziją ir Portugaliją. Italijoje Tivoli mieste  „A. Bacelli“ menų  mokykloje susitiko 6 šalių projekto „Muzikos garsai ir žodžiai“ dalyviai. Jie dainavo lietuvių ir italų liaudies dainas, pristatė savo kūrybos šokius. Projekto dalyvius priėmė miesto savivaldybė. Portugalijoje, Bragos mieste aplankyta gausybė muziejų. Bragos Calouste Gulbenkian konservatorijoje stebėtos pamokos, dalyvauta mokytojų konferencijoje. Lietuvoje svečiavosi Italijos, Rumunijos, Portugalijos, Prancūzijos, Turkijos muzikos mokymo įstaigų moksleivių ir mokytojų delegacijos. Projekto dalyviams suorganizuota ekskursija pėsčiomis po Šiaulius, išvyka į Kuršių Neriją, Vilnių, Trakus, Kryžių kalną. Dalyviai susitiko su Šiaulių apskrities, gimnazijos vadovais, žiūrėjo filmą apie mokyklą. Kartu su šiauliečiais surengė koncertą Juventos progimnazijoje.

Vienas iš projekto AKIM tikslų – skatinti mokinius domėtis kultūra, aktyviai dalyvauti kūrybos procese. Įsijungus į projektą biblioteka nemokamai gauna labai įdomius ir vertingus žurnalus, kuriuos skaitykloje gali skaityti visi gimnazijos bendruomenės nariai.

Dalyvaujant ŠMM vykdomame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ gimnazijoje buvo atnaujinta kompiuterinė technika, inventorius, baldai, tai pagerino skaitytojui teikiamų paslaugų kokybę.

Nacionalinio egzaminų centro įgyvendinamame projekte „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ buvo išbandomas brandos darbų kūrimas ir gynimas. Brandos darbus vertinimo komisijoms pristatė šeši 10–12 klasių mokiniai. Visų darbų tematika susieta su menais. Brandos darbų gynimo filmuota medžiaga kartu su aprašais, darbų vadovų recenzijomis perduota NEC tolesniam tyrimui ir metodinių rekomendacijų rengimui.

2012 metais gimnazija įsijungė į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.