Stasys Šalkauskis – žodžio ir dvasios apaštalas

Stasys Šalkauskis

2016 metais minimos Stasio Šalkauskio 130–osios gimimo ir jo vardo premijos įsteigimo 25–osios metinės. Sukanka 22 metai, kai Šiaulių VII vidurinei mokyklai suteiktas Stasio Šalkauskio vardas.

Įžymių žmonių vardas ir jų veikla tampa gimtinės, miesto savastimi, tampa simboliu. Kaip tik tokiu simboliu yra tapęs S. Šalkauskio vardas šiauliečiams. Tarp įvairių šiandien iškylančių uždavinių labai aktualu ne tik tolesnė jo idėjų raida, bet ir čia esančių jo buvimo ženklų išryškinimas, išsaugojimas. Net menkas faktas visumos kontekste tampa istorijos fragmentu, nes S. Šalkauskio ir jo aplinkos istorija – tai mūsų miesto istorija, mūsų tautos istorija.

Parodą sudaro trys dalys. Kiekvienos dalies pabaigoje pateikiama fotogalerija. Parodą parengė D. Kazlauskienė, internete publikavo K. Kazlaitė.

 
Skip to content