Biografija

Aktorius Vaclovas Tamašauskas gimė 1924 m. spalio 23 d. Ukmergės rajone, Deltuvos valsčiaus Laičių kaime. Mirė 2008 m. spalio 11 d. Šiauliuose.

1947 – 1949 metais Vaclovas Tamašauskas mokėsi Šiaulių dramos teatro studijoje pas Kazį Juršį, Kazį Semašką, Potenciją Pinkauskaitę , Eleną Bindokaitę. Pirmuosius septynis vaidmenis suvaidino dar būdamas „studijokas“. Vadovavo Šiaulių „Ventos“ baldų gamybinio susivienijimo mėgėjų teatrui. Jam nebuvo mažų vaidmenų, net į patį mažiausią jis sudėjo daug širdies ir aktorinio meistriškumo.

Iš viso teatro scenoje Vaclovas Tamašauskas sukūrė 120 vaidmenų. Pradėjęs aktoriaus kelią Kavoliūno vaidmeniu J. Marcinkevičiaus pjesėje „Kavoliūnai“, baigė jį  Ferapontu A. Čechovo dramoje „Trys seserys“. O tarp jų buvo ir Umberto (E. de Filipo „Filumena Marturano“), Robertas (V. Delmaro „Paskutinis valsas“), Gotfrydas Lencas (E. M. Remarko „Trys draugai“) ir dar daugelis kitų. Paskutinis suvaidintas vaidmuo – Berci(B. Junger „Baltoji rožė“) 2004 m. spalio 10 d. Šiaulių dramos teatre. 1999 m. P. Pinkauskaitės premijos laureatas, 2004 m. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Vaclovo Tamašausko šviesus atminimas, pagarba kiekvienam, meilė pasauliui, menui niekada neapleis mūsų minčių, tekės amžina prisiminimų upe. Kelioms Šiaulių dramos teatro aktorių ir žiūrovų kartoms Vaclovas Tamašauskas buvo ir liks aktoriaus talento, pasiaukojančio darbo ir nesavanaudiško atsidavimo teatrui pavyzdžiu.