Biografija

Gimė 1940 m. birželio 22 d. Šiauliuose, darbininkų šeimoje. Nei brolių, nei seserų neturėjo. Vaikystė, kaip ir visų to meto vaikų, prabėgo iki pamatų karo sugriautuose Šiauliuose. 1959 m. baigė Šiaulių 6-ąją vidurinę mokyklą, o 1961 m. – Šiaulių muzikos technikumo Vokalinio skyriaus dainavimo klasę.
1962 m. ištekėjo. 1963 m. balandžio mėnesį gimė duktė Daina. Tų pačių metų spalio mėnesį pradėjo dirbti Lietuvos valstybinės filharmonijos estradiniame ansamblyje „Nemuno žiburiai“. Po metų buvo pakviesta dainuoti Juozo Tiškaus vadovaujamame Lietuvos estradiniame orkestre, kuris 1965 m. buvo performuotas į ansamblį „Estradinės melodijos“. Jame liko dirbti ir dainavo 30 metų. Per 30 metų darbo Lietuvos filharmonijoje laikotarpį drauge su ansambliu „Estradinės melodijos“ dalyvavo Lietuvos kultūros ir meno dekadose Maskvoje, Baltarusijoje, Rusijos Federacijoje, tarptautinėse estradinėse programose „Auksinis ruduo-79“, „Draugų melodijos-80, 81“, atstovavo Lietuvos estrados menui tarptautiniame festivalyje „Sopotas-74“, „Bratislavos lyra-76“. Norėdama pagilinti savo žinias, laisvą nuo koncertų laiką skyrė studijoms.
1983 m. baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų Neakivaizdinį skyrių, įgydama kultūros ir švietimo darbuotojos diplomą. 1975 m. pirmajai, tuo metu ir vienintelei, buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusios artistės vardas. Pastaruoju metu po vyro mirties (dainininkės gimtadienis sutampa su skaudžia data – 2006 m. birželio 22 dieną mirė jos vyras) N. Ščiukaitė gyveno užsisklendusi, nekoncertavo. Pradėjo dirbti Balio Dvariono muzikos mokykloje, kiek vėliau rado ramybę giesmėje. Dabar moteris gieda vienos Vilniaus bažnyčios chore.

 
Skip to content