Nijolė Ščiukaitė spaudos puslapiuose

Jakutis, Ričardas. Šiauliai – lietuviškos estrados lopšys? // Šiauliai plius. – 2007, kovo 9, p. 11,14

Jakutis, Ričardas. Šiauliai – lietuviškos estrados lopšys? // Šiauliai plius. – 2007, kovo 16, p. 11

Jakutis, Ričardas. Šiauliai – Lietuvos estrados lopšys? // Muzikos barai. – 2007, Nr. 7/8 p. 64-67

Įkrito dvi varlytės į ąsotį: [pokalbis su dainininke, buvusia šiauliete Nijole Ščiukaite] / kalbėjosi J. Mickeliūnaitė // Šiaulių naujienos. – 1994, geg. 4, p. 4

Stonkienė, S. Geriausios dainos Nijolė dar nesudainavo // Šiaulių kraštas. – 2000, gruod. 12, p. 11

Tik reikia ateiti, arba širdis priregistruota: [pokalbis su dainininke Nijole Ščiukaite] / kalbėjosi Adolfas Uža // Šiaulių naujienos. – 1994, spal. 15, p. 11

Nijolė Ščiukaitė: „Mes išliksim jauni“ / Ričardas Jakutis // Šiauliai: kūrėjai. Ketvirtas išmatavimas. – Šiauliai: Saulės delta, 2011. – P. 159-161

Nijolė Ščiukaitė. // Atsiminimai apie maestro Juozą Tiškų. Vilnius: Versus aureus, 2008. – P. 97-102

Ščiukaitė, Nijolė. Visada su daina // Vaikas, nusileidęs iš dangaus. Vygando Telksnio asmenybės fenomenas / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. – Vilnius: Versmė, 2012. – P. 184

Nijolė Ščiukaitė // Jį pripažino laikas: knyga apie Antaną Šabaniauską ir Lietuvos estradą / Nijolė Talat-Kelpšaitė. – Vilnius: Žuvėdra, 2005. – P. 121-123

Nijolė Ščiukaitė // Mūza su mikrofonu / L. Šaltenis. – Vilnius: Mintis, 1983. – P. 30

Nijolė Ščiukaitė [nuotr.] // Estrada / Kazimieras Šiaulys. – Vilnius: Petro ofsetas, 2002. – P. 48-49

Žlibinas, Stasys. Tie trisdešimt metų… // Lietuvos aidas. – 1994, bal. 4, p. 9

 

 

Parodą parengė vyr. bibliotekininkė Sandora Šliupienė

 
Skip to content