Panaudota literatūra

Jankuvienė R. Garvežiukas grįš į Šiaulių stotį // Šiaulių naujienos. – 2002, kovo 23, p. 8
Klicner L. Vilniui prireikė Šiaulių garvežio // Šiaulių kraštas. – 2002, kovo 18, p. 1, 3
Klicner L. Garvežys iškeliavo į Vilnių // Šiaulių kraštas. – 2002, kovo 20, p. 7
Klicner L. Garvežys sugrįžo // Šiaulių kraštas. – 2002, bal. 13, p. 5
Laužikas A. Geležinkelio kelias į Šiaulius // Šiaulių krašto kalendorius 1998. – 1997, p. 107–108
Liolys E. Geležinkelyje negali dirbti atsitiktiniai žmonės // Šiaulių naujienos. – 1997, rugs. 5, p. 10
Nekrašius J. Šiaulių geležinkelio stotis // Šiaulių kraštas. – 2004, birž. 25, priedas „Saulės miestas“, p. 2
Petuchovskis A. Švenčiant jubiliejų // Raudonoji vėliava. – 1971, rugs. 3, p. 12
Venckuvienė A. Traukinys ir laikrodis – bičiuliai // Šiaulių naujienos. – 1994, gruod. 3, p. 12–13
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ muziejus: [lankstinukas]