Šiaulių geležinkelio stotis

1871–1873 metais per Lietuvą buvo nutiestas Liepojos–Romnų geležinkelis. Šio geležinkelio ruožas Kaišiadorys – Liepoja pradėjo veikti 1871 m. Taigi, pirmasis traukinys Šiauliuose pasirodė prieš 145 metus. Tiek pat metų ir Šiaulių geležinkelio stočiai.

Mūsų geležinkelį statė baronas Fitinhofas ir Co. Statybos darbai nuo Liepojos (tuometinės Libavos) iki Kaišiadorių prasidėjo vienu metu visame ruože, užtruko apie 2 metus ir kainavo 18, 7 milijono rublių. Buvo 500.000 kub. m. žemės darbų, kurie atlikti rankiniu būdu bežemių valstiečių už nedidelį atlyginimą. Kad geležinkelis galėtų pilnai funkcionuoti, reikėjo įsigyti 59 garvežius, 1288 krovininius, 69 keleivinius, 10 bagažinių ir 3 kalinių vagonus. 294 kilometrų Liepojos geležinkelis prekiniam ir keleiviniam eismui buvo atidarytas 1871 m. Pagal to meto apimtį ir tempus tai buvo grandiozinė statyba.

Šiaulių miestas tuo metu užėmė apie 2250 dešimtinių, iš kurių 180 užėmė pastatai, sodai ir daržai, o likusią dalį – vienkiemiai ir ganyklos. 1866 m. gyventojų Šiauliuose buvo tik 6239 žmonės, o 1868 m. jų skaičius išaugo jau iki 8896. Taigi, miestas buvo perspektyvus ir geležinkelio tikrai reikėjo.

Sakoma, kad miestas prasideda nuo stoties – tai miesto vartai.

Stoties atidarymo ceremonijoje numatyta vienu metu iš abiejų geležinkelio ruožo galų išleisti traukinius, kad jie susitiktų pusiaukelėje – Šiauliuose.

Geležinkelio stotis nukentėjo per abu pasaulinius karus. Todėl 1871 m. statytas pastatas du kartus buvo restauruotas.

Žurnalistas, fotografas ir visuomenės veikėjas Vincas Uždavinys prisimena savo lankymąsi Šiaulių geležinkelio stotyje 1923 m. „Šiaulių geležinkelio stotis turėjo keleivių laukiamąsias sales, patalpas personalui, spaudos kioską ir bufetą. Apie išeinančius traukinius informuodavo specialus tarnautojas garsiu balsu šaukdamas salėse. Ties stotimi dieną naktį stovėdavo vežikai, laukdami keleivių su sunkiais lagaminais. Visa stotis nakties metu tviskėjo elektros šviesoje.“

1997 m. Šiaulių geležinkelio stotyje atidengta paminklinė lenta tremtiniams. Šiandien geležinkelio stotį puošia skulptoriaus Kazio Kasperavičiaus skulptūra „Judėjimas“, o šiauliečio skulptoriaus Gintauto Lukošaičio skulptūrinė kompozicija „Stipruolis Nosys“ papuošė geležinkelio stoties peroną.