Namai ir prie jų esančios memorialinės lentos bei paminklai

Aukso žirgas
virš miesto
iš Saulės mūšio –
artėja sukaktis…“  

(Janina Jovaišaitė)


Ignui Prielgauskui

1971 m. prie Aušros alėjos 66-ojo namo, kuriame 1948–1950 m. gyveno pianistas, pedagogas Ignas Prielgauskas (1871–1956), atidengta memorialinė lenta, kuri neišlikusi. Šis namas yra valstybės saugomas objektas.

Jonui Krikščiūnui-Jovarui

1976 m. prie Vytauto gatvės 116-ojo namo, kuriame 1946–1967 m. gyveno poetas, knygnešys Jonas Krikščiūnas-Jovaras (1880–1967), atidengta memorialinė lenta.

Peliksui Bugailiškiui

1977 m. prie Žemaitės gatvės 83-ojo namo, kuriame 1928–1945 m. gyveno teisininkas,  kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, „Aušros“ muziejaus įkūrėjas Peliksas Bugailiškis (1883–1987), atidengta memorialinė lenta. Antroji lenta P. Bugailiškiui atidengta 2016 m. prie Šiaulių apygardos teismo rūmų, Dvaro gatvės 83-ojo namo, kuriame jis dirbo 1922–1936 m.

Stanislavai ir Kazimierui Venclauskiams

1989 m. prie Šiaulių „Aušros“ muziejaus rūmų, Vytauto gatvės 89-ojo namo, atidengta memorialinė lenta kultūros ir visuomenės veikėjams – aktorei Stanislavai Jakševičiūtei-Venclauskienei (1874 –1958) ir advokatui Kazimierui Venclauskiui (1880–1940), kuriame jie gyveno 1925–1940 m. 1993 m. čia atidengtas Motinystės paminklas, skirtas S. Jakševičiūtei-Venclauskienei  išauginusiai daugiau kaip 100 našlaičių. Skulptorius Antanas Šnaras, architektas Algimantas Černiauskas. Šis pastatas, vadinamas Venclauskių namais, yra  valstybės saugomas objektas.

Juozui Karosui

1990 m. prie Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos antrųjų rūmų, P. Višinskio gatvės 34-ojo namo, atidengta memorialinė lenta su bareljefu kompozitoriui, dirigentui, šios mokyklos įkūrėjui prof. Juozui Karosui (1890–1981). Skulptorė Birutė Kasperavičienė.

Potencijai Pinkauskaitei

1995 m. prie Vilniaus gatvės 213-ojo namo, kuriame 1959–1974 m. gyveno Šiaulių dramos teatro aktorė Potencija Pinkauskaitė (1897–1984), atidengtas biustas ir memorialinė lenta. Skulptorius Aloyzas Toleikis, architektas Antanas Plaipa.

Gerardui Bagdonavičiui

1996 m. prie Aušros alėjos 84-ojo namo, kuriame 1936–1986 m. gyveno dailininkas, pedagogas Gerardas Bagdonavičius (1901–1986), atidengta memorialinė lenta. Skulptorė Birutė Kasperavičienė. G. Bagdonavičiaus namas yra nacionalinio lygio valstybės saugomas objektas.

Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai

1997 m. prie Šiaulių apskrities viršininko Administracijos pastato, Vilniaus gatvės 263-ojo namo, atidengta memorialinė lenta su bareljefu, skirta kovotojui už Lietuvos nepriklausomybę, politikos veikėjui, teisininkui Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai (1910–1947), kuris šiame pastate 1941–1943 m. dirbo Šiaulių apskrities viršininku. Skulptorius Viktoras Kunickas.

 Jonui Šliūpui

1997 m. prie Šiaulių miesto savivaldybės pastato, Vasario 16-osios gatvės 62-ojo namo, kuriame 1922–1925 m. gyveno gydytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas dr. Jonas Šliūpas (1981–1944), atidengta memorialinė lenta. Šis pastatas yra valstybės saugomas objektas.

Henrikui ir Viktorui Lapševičiams

2000 m. prie J. Basanavičiaus gatvės 17-ojo namo, kuriame gyveno tragiškai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusieji broliai Henrikas Lapševičius (1928–1946) ir Viktoras Lapševičius (1927–1946), atidengta memorialinė lenta.

Kaziui Jankauskui

2004 m. prie Šiaulių apygardos teismo rūmų, Dvaro gatvės 83-ojo namo, kuriame gimė rašytojas, vertėjas, „Varpų“ almanacho pirmasis redaktorius Kazys Jankauskas (1906–1996), atidengta memorialinė lenta.

Algirdui Juliui Greimui

2010 m. prie Šiaulių Didždvario gimnazijos pastato, Vilniaus gatvės 188-ojo namo, atidengta memorialinė lenta semiotikui, kalbininkui, mitologui, eseistui Algirdui Juliui Greimui (1917–1992), kuris 1940–1944 m. mokytojavo šioje gimnazijoje.

Jackui Sondeckiui

2013 m. prie Šiaulių miesto savivaldybės pastato, Vasario 16-osios gatvės 62-ojo namo, atidengta memorialinė lenta ekonomistui, visuomenės veikėjui, 1925–1931 m. buvusiam Šiaulių miesto burmistrui Jackui Sondeckiui-Sondai (1893–1989). Šis pastatas yra valstybės saugomas objektas.

Chaimui Frenkeliui

2014 m. prie Chaimo Frenkelio vilos (pastatyta 1908 m.), Vilniaus gatvės 74-ojo namo, kur gyveno pramonininkas, filantropas Chaimas Frenkelis (1857–1920) su šeima, atidengtas jo paminklas. Paminklas pastatytas Šiaulių pramonininkų asociacijos iniciatyva. Skulptorius Romas Kvintas, architektas Alvidas Songaila. Chaimo Frenkelio vila yra valstybės saugomas objektas.

Romualdui Ozolui

2015 m. prie Šiaulių miesto Rėkyvos seniūnijos pastato, Energetikų gatvės 6-ojo namo, atidengta memorialinė lenta filosofui, politiniam ir visuomenės veikėjui, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjui, Kovo 11-osios akto signatarui Romualdui Ozolui (1939–2015), kuris 1990 m. Rėkyvos apygardoje buvo išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją tarybą. Skulptorius Jonas Vaitkevičius.

Vaclovui Algimantui Birbilui

2016 m. prie Šiaulių apygardos teismo rūmų, Dvaro gatvės 83-ojo namo, atidengta memorialinė lenta teisėjui, pirmajam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Šiaulių apygardos teismo pirmininkui Vaclovui Algimantui Birbilui (1936–2014), čia dirbusiam 1970–2001 m.