Šiaulių universiteto vardinės auditorijos

Įvairiuose Šiaulių universiteto fakultetuose atidarytos auditorijos čia dirbusiems, ir jau amžinybėn iškeliavusiems, iškiliems mokslininkams pagerbti. Pirmosios auditorijos atidarytos dviems Šiaulių  pedagoginio instituto rektoriams: prof. habil. dr. Juozui Vaitkevičiui (1928–2002) auditorija atidaryta 2003 m., prof. dr. Vytautui Bendikui (1931–1997) – 2006 m. Dėstytojams edukologui prof. Tomui Stulpinui  (1940–2006) auditorija atidaryta 2010 m., specialiosios pedagogikos pradininkui prof. habil. dr. Vytautui Karveliui (1933–2011) – 2012 m., ekonomistei doc. dr. Auksei Norkuvienei (1941–2010) –2013 m., kalbininkui, vadovėlių autoriui prof. Vytautui Sirtautui (1921–2008) – 2013 m., muzikui, chorvedžiui, kompozitoriui doc. Stasiui Žalaliui (1943–2013) – 2015 m.

Auditorijas puošia Universiteto dėstytojų Bonaventūro Šalčio, Sigito Prancuičio, Vitolio Trušio, Aldonos Visockienės  ir kitų menininkų autoriniai darbai. Juose vyksta paskaitos, rengiamos konferencijos, kultūriniai susitikimai.