Virtuali paroda „Prisikėlimo aikštėje augantys „Spaudos medžiai“

Spaudos medis

Prisikėlimo aikštėje, palei Tilžės gatvę stovi keturi galiūnai ąžuolai. Šiauliečiai jau baigia pamiršti, kas ir kokia proga tuo ąžuolus pasodino. Gegužės 7-ąją minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vertėtų prisiminti ąžuolų pasodinimo istoriją.

 

Keturi, iki mūsų dienų išlikę ąžuolai buvo pasodinti 1929 m. gegužės 9 d. Diena, kai buvo sodinami ąžuolai – virto savotiška švente. Ąžuolai buvo pavadinti „spaudos medžiais“, nes to meto Šiauliuose vyko aktyvus leidybinis gyvenimas – leidžiamos knygos, žurnalai, laikraščiai, todėl ąžuolai  ir buvo skirti spaudai priminti.

Aušros al. kampe augantis pirmas ąžuolas – spaudos darbuotojų ąžuolas. Jį sodino senieji spaudos darbuotojai –savaitraščio „Momentas“ (1928 – 1930) redaktorius Jurgis Janulaitis ir Feliksas Bugailiškis (1883-1965) – žinomas kultūros ir spaudos darbuotojas, teisininkas. Pastarojo visuomeninė veikla buvo įvairiapusė – buvo vienas iš „Kultūros“ bendrovės ir žurnalo „Kultūra“ įsteigėjų, Šiaulių kraštotyros draugijos įsteigėjas, leidinių „Šiaulių metraštis“ ir „Gimtasai kraštas“ redaktorius, „Aušros“ muziejaus organizatorius.

Kitą ąžuolą sodino poetas ir knygnešys Jonas Krikščiūnas-Jovaras (1887 – 1967), poetas aušrininkas ir 1863 m. sukilimo dalyvis Juozas Miliauskas-Miglovara (1845 – 1937), palaidotas Šiaulių senosiose kapinėse bei Liudvikas Jakavičius –Lietuvanis (1871 – 1941) – spaudos darbuotojas, mėgėjų teatro organizatorius, knygų autorius. 1919 – 1938 m. buvo žymiausias Šiaulių knygininkas, turėjo knygyną „Lietuva“.

Trečiąjį ąžuolą sodino miesto ir apskrities savivaldybių atstovai: tuometinis miesto burmistras Jackus Sondeckis (1893 – 1989) –  Lietuvos ekonomistas, visuomenės veikėjas, savivaldybininkas. Taip pat buvęs pirmasis Šiaulių miesto burmistras Kazys Venclauskis (1880 – 1940) – advokatas, visuomenės veikėjas bei tuo metu ėjęs Šiaulių apskrities viršininko pareigas Antanas Pranculis – šiaulietis, atsargos karininkas, žuvęs Archangelsko srityje 1942 m.

Paskutinis iš keturių ąžuolų – mokyklų atstovų ąžuolas. Jį sodino Šiaulių mokytojų seminarijos direktorius, medelių sodinimo entuziastas Juozas Orlauskas (1887 – 1970), berniukų gimnazijos direktorius Vaclovas Šliageris (1881 – 1963), kuris ėjo šias pareigas 1922 – 1929 metais ir Šiaulių apskrities pradžios mokyklų inspektorius Kazimieras Ubeika (1884 – 1942), nepriklausomybės laikotarpiu buvo ir miesto burmistru.

Visi keturi ąžuolai, pasodinti prieš aštuoniasdešimt penkis metus, tuomet buvusioje judrioje turgavietės teritorijoje, išaugo ir iki šiol džiugina šiauliečius. Prie kiekvieno iš jų marmurinėse lentelėse pažymėta, kas pasodino „Spaudos medžius“

 

 

Literatūra:

1. Darbutienė D., Rimkūnienė E. V. Kapsuko gatvė Šiauliuose. – 1985, p. 50-52
2. Gyvenimas Lietuvai. – Šiauliai, 1993, p. 154-155
3. Nekrašius J. „Spaudos medžiai“ Šiauliuose. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2004, rugpj. 11, p. 6
4. „Spaudos medžiai“ Šiauliuose: Vl. Zdzichausko prisiminimai. 1974,  p. 1 – 4
5. Šiauliečio V. Vaitekūno atsiminimai. – Šiauliai, 1982,  p. 85
6. Šiaulių apskrities istorijos raida. – Šiauliai, 2004
7. 1930 m. Šiaulių metraštis. Informacinė knyga, p. 91

 
Skip to content