Bendradarbiai

Redaktorius P. Bugailiškis prisimena: „Savo gyvenime aš niekuomet nesu turėjęs tiek ir tokių visuomeninių ryšių, kokius turėjau su „Gimtojo krašto“ bendradarbiais. Kartu pragyvenau daug smagumo stebėdamas, kaip iš paprastų, eilinių žmonių be teorinio pasiruošimo, išėjusių tik kraštotyros praktikos stažą, išaugo rimti ir tinkami spaudos bendrabarbiai – tautotyros bei kraštotyros medžiagos rinkėjai ir fiksuotojai“ (Kn. „Gyvenimo vieškeliais“, 1994, p. 294). Visą „Gimtojo krašto“ bendradarbių kolektyvą sudarė apie 80 asmenų, tarp jų nemažai mokslininkų, įvairių profesijų Lietuvos šviesuolių, tokių kaip Paulius Galaunė, Jurgis Elisonas, Konstantinas Jablonskis, Ignas Končius, Balys Buračas, Petras Tarasenka, Juozas Baldžius, Albinas Kriauza, Liudvikas Nezabitauskis, Marija Alseikaitė-Gimbutienė, Klemensas Čerbulėnas ir kt.  Straipsnių gausa pasižymėjo Adomas Vitauskas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojas, paskelbęs per 30 etnografinių aprašų. Negausiame rašančių moterų kraštotyrininkų ratelyje – aiški lyderė bibliotekininkė Marijona Čilvinaitė (25 aprašai). Aktyviai žurnale bendradarbiavo Šiaulių muziejininkai Balys Tarvydas, Vladas Zdzichauskas, Vincas Vaitekūnas, Juozas Petrulis, pedagogai Vladas Trinka, Kostas Dambrauskas, valstietis Stasys Daunys iš Auksučių (Šiaulių r.), kooperatininkas Antanas Povylius iš Žironų (Radviliškio r.) ir kt. Iliustracijas tvarkė „Aušros“ muziejaus dailininkas Stasys Vaitkus.