Publikacijų tematika

Etnologo Vacio Miliaus parengtoje „Gimtojo krašto“ (1934-1943) bibliografijoje“ (Vilnius, 1996) labai kruopščiai išanalizuotos ir užregistruotos 476 čia paskelbtos publikacijos. Jos suskirstytos į 12 skyrių: kraštotyros gyvenimas (65), muziejininkystė (36), personalijos (5), bibliografijos (12), recenzijos (5), gamta (6), archeologija (29), istorija (24), etnografija (224), tautosaka (29), senieji tikėjimai (6), kalba (7). Daugiausiai vietos, apie 60 % skirta etninei kultūrai, nes dauguma žurnalo bendradarbių buvo kilę iš kaimo, atsiminė tuometinį gyvenimą, papročius, ūkiškus darbus ir sugebėjo juos vaizdžiai aprašyti.

Parengė Danutė Darbutienė