Asmens duomenų tvarkymo mokymai bibliotekų specialistams

vizualasSpalio 16 d. vyko nuotoliniai mokymai „Asmens duomenų tvarkymas: aktualus teisinis reguliavimas ir jo taikymo praktikoje aspektai“ naudojant „Microsoft Teams“ programą.

Mokymų dalyviai buvo supažindinti su aktualiu teisiniu reglamentavimu, kontroliuojančios institucijos veiklos specifika, praktiniais Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pavyzdžiais, teismų praktika, esminėmis klaidomis renkant ir skelbiant informaciją, ieškant pusiausvyros tarp viešojo intereso ir asmens duomenų apsaugos.

Mokymus vedė žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė. Lektorė nuo 2018 m. yra Medijų tarybos narė (Medijų taryba – kultūros ministro įsakymu patvirtinta 19 narių patariamoji ekspertų darbo grupė visuomenės informavimo politikos klausimais).

Mokymai organizuoti vykdant ŠAVB projektą „KOMA – komunikacijos organizavimas medijų amžiuje“, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų bibliotekų komunikacijos organizavimo kompetencijas. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

P. Sprindžiukaitės inf.