Mokymai apie vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimą viešojoje erdvėje

vizualas2020 m. buvo organizuoti 5 nuotoliniai mokymai „Vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje“ naudojant Moodle platformą.  Šių mokymų tikslinė grupė – Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų darbuotojai, savarankiškai vykdantys komunikacijos veiklas savo vietovėse. Jiems skirti mokymai susideda iš 2 dalių:

  1. Vaizdinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje. Mokymuose dalyviai sužinojo, kaip daryti viešinimui tinkamas fotografijas ir jas redaguoti. Susipažino su plakatų kūrimo pagrindais, kaip kuriant plakatą tinkamai derinti vaizdą ir tekstą, kaip naudotis plakatų kūrimo programomis bei praktiškai išbandė jas kurdami plakatą. Dalyviai taip pat išmoko, kaip geriau perteikti savo sumanymą, kad sukurtas vaizdo įrašas, nors paprastas ar elementarus, pasiektų žiūrovą ir būtų gerai įvertintas. Taip pat pateiktos metodinės rekomendacijos, kurios paaiškina pagrindinius vaizdo įrašų kūrimo etapus.
  2. Informacijos rengimo ir viešinimo principai. Dalyviams buvo pateikti atsakymai į svarbius klausimus kaip:
    –kas lemia, ar žurnalistai, visuomenė susidomės Jūsų pateikta žinute, Jūsų pranešimas bus paviešintas ir perskaitytas?
    –kokie yra esminiai reikalavimai viešinti rengiamai informacijai?
    –kokie yra pagrindiniai kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai? ir kt.

Kadangi mokymai buvo vykdomi naudojant nuotolinių mokymų platformą Moodle, dalyviai turėjo daugiau laiko įsigilinti į mokymų medžiagą ir ją įsisavinti atlikdami praktines užduotis.

Šių mokymų lektoriai – ŠAVB specialistai, kurie patys dirba ir turi patirties vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimo srityse. 

Mokymai organizuoti vykdant ŠAVB projektą „KOMA – komunikacijos organizavimas medijų amžiuje”, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų bibliotekų komunikacijos organizavimo kompetencijas. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

P. Sprindžiukaitės inf.