Prasmingo turinio kūrimas naudojant „Design Thinking“ metodiką

vizualasLapkričio 4–5 d. vyko dviejų dienų mokymai „Prasmingo turinio kūrimas naudojant Design Thinking metodiką” per „Microsoft Teams“. Šiuose mokymuose dalyvavo Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai, vykdantys komunikacijos, informacijos viešinimo veiklas.

Naudojant „Design Thinking“ metodiką į prasmingo turinio kūrimą įtraukiamos kliento patirtys, prototipų kūrimas, testavimas ir nuolatinis tobulėjimas. Naudojant šią metodiką gaunamas aiškus vartotojų problemos suvokimas, originalus sprendimas bei matomi procesai, kuriuos reikia įgyvendinti, norint pasiekti tikslą.

Lektorius – Roman Šarpanov, edukatorius, sertifikuotas LEGO SERIOUS PLAY metodikos moderatorius.

Mokymai organizuoti vykdant ŠAVB projektą „KOMA – komunikacijos organizavimas medijų amžiuje”, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų bibliotekų komunikacijos organizavimo kompetencijas. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

P. Sprindžiukaitės inf.