Projektų rengimo mokymai mokyklų bibliotekininkams

vizualasProjekto „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ metu vyko 4 mokymai „Projektų rengimas“ Šiaulių ir Telšių apskričių mokyklų bibliotekininkams. Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų kompetencijas darbo su jaunimu srityje siekiant praplėsti mokyklų bibliotekų siūlomų kultūros ir neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę ir didinti jų kokybę atsižvelgiant į tikslinės auditorijos ypatumus bei poreikius.

Projektai yra būtini mokyklų bibliotekose siekiant kurti ir diegti naujas paslaugas ir produktus, įgyvendinti netradicines, tikslinės auditorijos poreikius atitinkančias veiklas taikant inovatyvius metodus bei priemones. Projektinė veikla iš bibliotekų specialistų reikalauja specialių žinių, susijusių su projektų valdymu. Tačiau žinios, netapusios įgūdžiais, greitai praranda savo vertę, todėl būtinas ne tik teorinių žinių bagažas, bet ir jų praktinio taikymo stiprinimas.

Mokymų dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais projekto etapais, akcentuoti projekto inicijavimo, planavimo ir rengimo etapai. Mokymų metu buvo nagrinėjami pagrindiniai paraiškos sandaros elementai, projekto tikslų ir uždavinių formulavimas, sąmatos sudarymo principai.

Mokymų lektorė – Ekaterina Prakapene, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, LKT projektų vertinimo ekspertė.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

 

P. Sprindžiukaitės inf.

Bibliotekos archyvo nuotr.