Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinis žinynas

2019 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) ėmėsi grandiozinio darbo – nuspręsta įgyvendinti prieš kelerius metus kilusią idėją – išleisti išsamų enciklopedinį Lietuvių ekslibriso kūrėjų žinyną. Žinynas taptų fundamentaliu veikalu, pristatančiu XX–XXI amžiaus ekslibrisų – reikšmingų kultūros, knygos istorijos objektų, vertingų meno kūrinių – autorius.

Leidinio rengimo darbai pradėti 2019 m. ŠAVB specialistai rengė lietuvių ekslibriso kūrėjų sąvadą, kuriame jau yra įtraukta per 400 ekslibrisininkų. Sąvadą galima rasti internete adresu https://issuu.com/savbbiblioteka/docs/exl_savadas.

Be abejo, tai dar ne galutinis sąrašas. Planuojama, kad gausiai iliustruotame enciklopediniame žinyne bus pateikta apie 500 straipsnių, todėl kreipiamės į visuomenę ir prašome prisidėti pildant šį ekslibriso kūrėjų sąvadą. Paskatinkite pažįstamus ekslibrisų kūrėjus atsiliepti, net jei jų pavardžių dar nėra šiame sąvade. Į sąvadą bus traukiami visi XX–XXI a. ekslibrisų kūrėjai, todėl laukiame informacijos ir apie mus jau palikusius knygos ženklo kūrėjus, kviečiame atsiliepti jų šeimos narius, gimines, draugus. Būsime dėkingi visiems atsiliepusiems ir suteikusiems informacijos. Laukiame Jūsų papildymų, patikslinimų, pakoregavimų. Ekslibrisų kūrėjai, norintys patekti į žinyną, taip pat kviečiami informuoti ŠAVB telefonu + 370 41 420 510 arba el. paštu knygosgrafika@savb.lt.

Sudarytas sąvadas bus naudojamas enciklopedinio žinyno rengimui.

Už idėjos palaikymą ir pagalbą skleidžiant žinią pirmajame projekto etape ŠAVB dėkoja Lietuvos ekslibrisininkų klubo garbės prezidentui Alfonsui Čepauskui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, dailininkui Petrui Repšiui, kolekcininkui Jonui Nekrašiui, akvarelininkei Tatjanai Simanaitienei. 2020 metais, bendradarbiaujant su Lietuvos bibliotekomis, muziejais, meno ir mokslo įstaigomis, planuojama parengti projektą žinyno rengimo ir leidybos finansavimui gauti. Leidinio medžiaga bus renkama ir tvarkoma iki 2022 m. pabaigos.

Daugiau apie žinyną žiūrėti:

https://www.etaplius.lt/siauliuose-rengiamas-lietuviu-ekslibriso-kureju-enciklopedinis-zinynas

http://mokslolietuva.lt/2019/12/siauliuose-rengiamas-lietuviu-ekslibriso-kureju-enciklopedinis-zinynas/