Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinis žinynas

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) ėmėsi grandiozinio darbo – nuspręsta įgyvendinti prieš kelerius metus kilusią idėją – išleisti išsamų enciklopedinį Lietuvos ekslibriso kūrėjų žinyną. Žinynas taps fundamentaliu veikalu, pristatančiu XX–XXI amžiaus ekslibrisų – reikšmingų kultūros, knygos istorijos objektų, vertingų meno kūrinių – autorius.

Leidinio rengimo darbai pradėti 2019 metais. Pirmiausia buvo sudarytas Lietuvos ekslibriso kūrėjų sąvadas, į kurį jau yra įtraukta per 700 ekslibrisininkų. Šis sąvadas yra rengiamo enciklopedinio žinyno pamatas. Sąvadą rengė ŠAVB specialistai, taip pat svariai prie jo sudarymo prisidėjo ekslibriso tyrėjai, kolekcininkai ir dailininkai.

Už idėjos palaikymą ir pagalbą ŠAVB dėkoja dailininkams Alfonsui Čepauskui, Tatjanai Simanaitienei, Petrui Repšiui, kolekcininkams Stanislovui Gasiūnui (Rusija), Vitoliui E. Vengriui (JAV), Jonui Nekrašiui ir kt.

Bendradarbiaujant su Lietuvos bibliotekomis, muziejais, meno ir mokslo įstaigomis parengtas enciklopedinio žinyno rengimo projektas, 2021 m. gavo Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansavimą. Šiuo metu bibliotekininkai, tyrėjai ir menotyrininkai renka informaciją, tikrina šaltinius ir bendrauja su menininkais, siekdami parengti kuo tikslesnę ir išsamesnę kiekvieno į sąvadą įtraukto ekslibrisų kūrėjo biografiją. Be pavienių kruopščiai dirbančių tyrėjų, prie enciklopedinio žinyno rengimo prisideda ir Lietuvos atminties institucijos. Bibliotekos ir muziejai peržiūri savo fondus ir rengia tyrinėjamo laikotarpio ekslibrisų kolekcijų aprašus. Pristatydamos savo kolekcijų kūrinius, institucijos prisidės prie įvairių iniciatyvų, kviečiančių visuomenę geriau pažinti mažosios grafikos ir knygos ženklo meną.

Rėmėjai

Projekto partneriai

Informaciniai partneriai

     

VYKDOMI PROJEKTO DARBAI

Enciklopedinio žinyno įvadiniai straipsniai

Enciklopedinio žinyno sąvadas

Lietuvių kalba išleistų katalogų sąrašas

Užsienio kalbomis išleistų katalogų sąrašas

Atminties institucijose saugomų ekslibrisų autorių sąrašai

Kitos projekto iniciatyvos

 

KVIETIMAS

Jei esate sukūrę ekslibrisų ir norėtumėte būti įtrauktas į Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinį žinyną, prašome užpildyti šį klausimyną ir atsiųsti el. paštu knygosgrafika@savb.lt

Anketa ekslibrisų kūrėjui

Jei esate ekslibrisų kūrėjo artimasis ar kūrybinio palikimo paveldėtojas ir norėtumėte, kad jūsų artimasis būtų įtrauktas į Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinį žinyną, prašome užpildyti šį klausimyną ir atsiųsti el. paštu knygosgrafika@savb.lt

Anketa apie ekslibrisų kūrėją

 
Skip to content